Význam sérových protilátek ANCA, ASCA, ABBA u idiopatických střevních zánětů


Význam sérových protilátek ANCA, ASCA, ABBA u idiopatických střevních zánětů

Východisko.
Přesná diagnostika a rozlišení idiopatických střevních zánětů je důležitá pro naplánování strategie léčby. Cílem této práce bylo odpovědět na otázku, jaký je význam mezi vyšetřovanými protilátkami ANCA, ASCA ve třídě IgG a IgA a ABBA a idiopatickými střevními záněty. 

Metody a výsledky.
Bylo vyšetřeno celkem 40 pacientů s idiopatickým střevním zánětem (28/40 s Crohnovou chorobou, 12/40 s ulcerózní kolitidou) a 32 zdravých kontrol. Stanovovány byly sérové protilátky ANCA, ASCA IgG, IgA a ABBA. Protilátky ANCA byly stanoveny imunofluorescenčně (Binding Site, V. Británie). Protilátky ASCA byly stanoveny metodou ELISA (AeskuDiagnostics, Německo). ABBA protilátky byly vyšetřovány pomocí protilátky SWAHU (fluoresceinizotioikyanátem značené zvířecí antiglobuliny), Sevapharma a.s. C-reaktivní protein (CRP) byl stanoven imunoturbidimetricky na přístroji Roche/Hitachi RP. Klinická data byla získána z dokumentace.

Výsledky.
Specificity všech testů byly vysoké (ASCA IgA a IgG u Crohnovy choroby 96,2 %, ANCA protilátky u ulcerózní kolitidy 100%) na rozdíl od senzitivit (42,9% ASCA IgG, 67,9% ASCA IgA u Crohnovy choroby, 33,3 % ANCA u ulcerózní kolitidy). ABBA protilátky měly nízkou specificitu i senzitivitu (46,4 % a 37,5 % u Crohnovy choroby, 41,7 % a 37,5 % u ulcerózní kolitidy). Pozitivní prediktivní hodnota testu u Crohnovy choroby pro ASCA IgG 92,3 %, IgA 95 %, pro ANCA u ulcerózní kolitidy dosahovala 100 %. Kombinace ASCA⁺/ANCA⁻ u Crohnovy choroby a ASCA⁻/ANCA⁺ u ulcerózní kolitidy neovlivnila pozitivní prediktivní hodnotu. ASCA IgA⁺/ABBA⁺ měla u Crohnovy choroby 100% specificitu i pozitivní prediktivní hodnotu. ANCA⁺/ABBA⁻ měla 100% specificitu i pozitivní prediktivní hodnotu u ulcerózní kolitidy. Přítomnost protilátek nebyla ovlivněna lokalizací a formou onemocnění. Hodnota C-reaktivního proteinu významně neovlivnila přítomnost vyšetřovaných protilátek. 

Závěry.
ASCA IgA, IgG a ANCA protilátky jsou vhodnými markery pro diagnostiku idiopatických střevních zánětů na rozdíl od ABBA protilátek. Kombinací ASCA a ANCA protilátek s ABBA protilátkami se však zvyšuje přesnost sérologické diagnostiky idiopatických střevních zánětů, tedy konkrétně ASCA IgA⁺/ABBA⁺ u Crohnovy choroby a ANCA⁺/ABBA⁻ u ulcerózní kolitidy. 

Klíčová slova:
Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, ASCA, ANCA, ABBA.


Significance of Serum Antibodies ANCA, ASCA, ABBA in Diagnostics of Idiopathic Intestinal Inflammations

Background.
Crohn’s disease and ulcerative colitis still remain a heterogeneous group of diseases with an unclear aetiology. Serologic methods play important role in their diagnosing though there is still not an ideal marker. We tried to determine the importance of serological testing of ASCA IgA, IgG, ANCA, ABBA antibodies in patients with ulcerative colitis and Crohn’s disease. 

Methods and Results.
ASCA IgG, ASCA IgA, ANCA, ABBA antibodies and C-reactive protein were detected by indirect fluorescence assay. ASCA IgA, ASCA IgG, ABBA, ANCA were examined in 40 patients (28 Crohn’s disease, 12 ulcerative colitis, 32 health controls). Specificity of ASCA IgA, IgG in CD patients was high (both 96.2%), specificity ANCA in UC 100%. ABBA antibodies had low sensitivity and specificity in both diseases. Combination of ASCA, ANCA, ABBA makes the specificity higher.

Conclusions.
We showed the importance of combination ASCA, ANCA with ABBA antibodies to improve the serological diagnosing of IBD. 

Key words:
Crohn’s disease, ulcerative colitis, ASCA, ANCA, ABBA.


Autoři: M. Pintér 1;  M. Pintérová Kolesárová 1;  M. Drahošová 2;  S. Rejchrt 1;  T. Douda 1;  I. Tachecí 1;  M. Kopáčová 1;  J. Bureš 1
Působiště autorů: II. interní klinika LF UK a FN a Subkatedra gastroenterologie, Hradec Králové 1;  Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN, Hradec Králové 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 863-867
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Přesná diagnostika a rozlišení idiopatických střevních zánětů je důležitá pro naplánování strategie léčby. Cílem této práce bylo odpovědět na otázku, jaký je význam mezi vyšetřovanými protilátkami ANCA, ASCA ve třídě IgG a IgA a ABBA a idiopatickými střevními záněty. 

Metody a výsledky.
Bylo vyšetřeno celkem 40 pacientů s idiopatickým střevním zánětem (28/40 s Crohnovou chorobou, 12/40 s ulcerózní kolitidou) a 32 zdravých kontrol. Stanovovány byly sérové protilátky ANCA, ASCA IgG, IgA a ABBA. Protilátky ANCA byly stanoveny imunofluorescenčně (Binding Site, V. Británie). Protilátky ASCA byly stanoveny metodou ELISA (AeskuDiagnostics, Německo). ABBA protilátky byly vyšetřovány pomocí protilátky SWAHU (fluoresceinizotioikyanátem značené zvířecí antiglobuliny), Sevapharma a.s. C-reaktivní protein (CRP) byl stanoven imunoturbidimetricky na přístroji Roche/Hitachi RP. Klinická data byla získána z dokumentace.

Výsledky.
Specificity všech testů byly vysoké (ASCA IgA a IgG u Crohnovy choroby 96,2 %, ANCA protilátky u ulcerózní kolitidy 100%) na rozdíl od senzitivit (42,9% ASCA IgG, 67,9% ASCA IgA u Crohnovy choroby, 33,3 % ANCA u ulcerózní kolitidy). ABBA protilátky měly nízkou specificitu i senzitivitu (46,4 % a 37,5 % u Crohnovy choroby, 41,7 % a 37,5 % u ulcerózní kolitidy). Pozitivní prediktivní hodnota testu u Crohnovy choroby pro ASCA IgG 92,3 %, IgA 95 %, pro ANCA u ulcerózní kolitidy dosahovala 100 %. Kombinace ASCA⁺/ANCA⁻ u Crohnovy choroby a ASCA⁻/ANCA⁺ u ulcerózní kolitidy neovlivnila pozitivní prediktivní hodnotu. ASCA IgA⁺/ABBA⁺ měla u Crohnovy choroby 100% specificitu i pozitivní prediktivní hodnotu. ANCA⁺/ABBA⁻ měla 100% specificitu i pozitivní prediktivní hodnotu u ulcerózní kolitidy. Přítomnost protilátek nebyla ovlivněna lokalizací a formou onemocnění. Hodnota C-reaktivního proteinu významně neovlivnila přítomnost vyšetřovaných protilátek. 

Závěry.
ASCA IgA, IgG a ANCA protilátky jsou vhodnými markery pro diagnostiku idiopatických střevních zánětů na rozdíl od ABBA protilátek. Kombinací ASCA a ANCA protilátek s ABBA protilátkami se však zvyšuje přesnost sérologické diagnostiky idiopatických střevních zánětů, tedy konkrétně ASCA IgA⁺/ABBA⁺ u Crohnovy choroby a ANCA⁺/ABBA⁻ u ulcerózní kolitidy. 

Klíčová slova:
Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, ASCA, ANCA, ABBA.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa