HIV/AIDS a patologie v krevním obrazu


HIV/AIDS a patologie v krevním obrazu

Východisko.
Pandemie onemocnění HIV/AIDS zasáhla prakticky celý svět. Při podávání antiretrovirové léčby se onemocnění stalo chronickou chorobou. Toto však současně vytváří podmínky pro postižení prakticky všech orgánů u HIV infikovaných. Cílem naší práce bylo zjistit frekvenci patologií při vyšetření KO v době stanovení diagnózy HIV infekce (tedy v době, kdy změny KO nebyly ovlivněny antiretrovirovou léčbou) a jejich vztah ke stadiu choroby.

Metody a výsledky.
U 64 HIV-pozitivních pacientů (17 žen a 47 mužů) ze 70 registrovaných v AIDS centru FN Brno k 1. březnu 2006 jsme měli k dispozici parametry krevního obrazu s diferenciálním rozpočtem, absolutní počty CD4+ lymfocytů v době diagnózy choroby. Průměry ani mediány uvedených parametrů s výjimkou absolutních hodnot CD4+ v mm³ nevybočují z fyziologických mezí. Patologie v KO byla v červené řadě 26x (tj. 41,9 % všech nemocných), v leukocytární řadě 22x (35,5 %), v trombocytární řadě 3x, z toho pouze 1x izolovaně.

Závěry.
Patologie v krevním obraze je poměrně častá komplikace onemocnění HIV/AIDS. Na HIV infekci bychom proto u jinak nevysvětlitelných patologií v krevním obraze neměli zapomínat.

Klíčová slova:
onemocnění HIV/AIDS, patologie krevní obraz, stádia HIV infekce.


HIV/AIDS and Pathology in Blood Count

Background.
HIV/AIDS pandemy has hit the entire world. With the use of retroviral therapy the disease became chronic. The life prolongation often leads to complications in various organs. The aim of our work was to determine the frequency of blood count pathology at the time when the HIV infection was diagnosed, that means before any antiretroviral treatment was administered, and its relation to the disease stage.

Method and Results.
Out of 70 patients registered in AIDS centre in Brno University Hospital by 1st March 2006, we have complete blood count results including absolute number of CD4+ lymphocytes. Out of these 70 we evaluated a group of 64 HIV-positive individuals (17 women, 47 men), who were examined at the time the disease was diagnosed. Average and medians of all blood count parameters were within the reference range, only CD4+ lymphocytes in 1 mm³ were out of range. Pathology in red blood cells count was found 26 times (41.9 % of examined patients), in white cell count 22 times (35.5 %). Thrombocyte number was affected 3 times, and only in one of these cases it was a separate finding.

Conclusions.
Blood count pathology is relative frequent in the HIV infected. Therefore HIV infection should be considered as one of the possible causes of unexplained blood count pathology.

Key words:
HIV infection, blood count pathology, HIV infection stages.


Autoři: M. Matýšková;  S. Snopková 1
Působiště autorů: Oddělení klinické hematologie FN, Brno ;  Klinika Infekčních chorob FN, Brno 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 68-73
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Pandemie onemocnění HIV/AIDS zasáhla prakticky celý svět. Při podávání antiretrovirové léčby se onemocnění stalo chronickou chorobou. Toto však současně vytváří podmínky pro postižení prakticky všech orgánů u HIV infikovaných. Cílem naší práce bylo zjistit frekvenci patologií při vyšetření KO v době stanovení diagnózy HIV infekce (tedy v době, kdy změny KO nebyly ovlivněny antiretrovirovou léčbou) a jejich vztah ke stadiu choroby.

Metody a výsledky.
U 64 HIV-pozitivních pacientů (17 žen a 47 mužů) ze 70 registrovaných v AIDS centru FN Brno k 1. březnu 2006 jsme měli k dispozici parametry krevního obrazu s diferenciálním rozpočtem, absolutní počty CD4+ lymfocytů v době diagnózy choroby. Průměry ani mediány uvedených parametrů s výjimkou absolutních hodnot CD4+ v mm³ nevybočují z fyziologických mezí. Patologie v KO byla v červené řadě 26x (tj. 41,9 % všech nemocných), v leukocytární řadě 22x (35,5 %), v trombocytární řadě 3x, z toho pouze 1x izolovaně.

Závěry.
Patologie v krevním obraze je poměrně častá komplikace onemocnění HIV/AIDS. Na HIV infekci bychom proto u jinak nevysvětlitelných patologií v krevním obraze neměli zapomínat.

Klíčová slova:
onemocnění HIV/AIDS, patologie krevní obraz, stádia HIV infekce.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa