Časopis lékařů českých - Číslo 1/2007

Aktuální téma

3
Potřeba a poslání zdravotní výchovy

J. Holčík, E. Řehulka


Přehledový článek

9
Ke čtyřicetiletému výročí transplantace pankreatu

V. Bartoš

17
Dolní dyspeptický syndrom Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře 2006*

B. Seifert, K. Lukáš, E. Charvátová, J. Vojtíšková, T. Koudelka, A. Hep, J. Bureš, V. Jirásek, P. Dítě

24
Vliv hypolipidemické léčby na složení žluče a riziko cholesterolové cholelitiázy

A. Žák, M. Zeman, K. Hrubant, M. Vecka, E. Tvrzická

35
Ortopedická léčba osteolytických lézí dlouhých kostí při mnohočetném myelomu

E. Šťastný, R. Chaloupka, T. Trč, M. Handl

40
Pooperační plicní tromboembolie a nozokomiální (tzv. pooperační) pneumonie: diferenciální diagnóza

K. Janků, J. Kepák, P. Svoboda, I. Kantorová, V. Melichar


Původní práce

45
Prognostický význam matrix metaloproteáz 2,9 a 11 ve stromálních buňkách I. stadia nemalobuněčného karcinomu plic

P. Dráč, J. Klein, T. Tichý, V. Kolek, J. Škarda

48
Kardiochirurgické operace a jejich vliv na sérovou hladinu protizánětového cytokinu interleukinu-10

M. Kudlová, M. Koláčková, P. Kuneš, C. Andrýs, K. Jankovičová, J. Manďák, V. Lonský, J. Krejsek

57
Soubor nemocných s lymfedémem sledovaných v Lymfologickém centru Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK a FN Na Bulovce Praha v letech 2000–2005 Retrospektivní analýza

N. Vojáčková, M. Šebková, R. Schmiedbergerová, J. Hercogová

63
P53 pozitivita v nenádorové sliznici u pacientů s povrchovým uroteliálním karcinomem močového měchýře

V. Soukup, M. Babjuk, J. Dušková, M. Pešl, M. Szakácsová, L. Zámečník, J. Dvořáček

68
HIV/AIDS a patologie v krevním obrazu

M. Matýšková, S. Snopková

74
Výskyt hiátové hernie v běžné endoskopické praxi

J. Ténaiová, L. Tůma, K. Hrubant, R. Brůha, T. Švestka, A. Novotný, J. Petrtýl, V. Jirásek, P. Urbánek, K. Lukáš


Kazuistika

77
Neobvyklá komplikace akutní lymfoblastické leukémie u dětských pacientů

D. Svobodová, J. Slaný, P. Klvaňa, B. Blažek, R. Čuřík


Speciální sdělení

82
Delirium tremens v České republice: strmý vzestup

L. Csémy, K. Nešpor, J. Brožová


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa