Porovnání standardních prognostických faktorů u pacientů s mnohočetným myelomem s delecí 13q14 stanovenou metodou interfázní fluorescenční in situ hybridizace na separovaných a neseparovaných buňkách kostní dřeně


Porovnání standardních prognostických faktorů u pacientů s mnohočetným myelomem s delecí 13q14 stanovenou metodou interfázní fluorescenční in situ hybridizace na separovaných a neseparovaných buňkách kostní dřeně

Východisko.
Cytognenetické abnormality chromozómu č. 13 patří k důležitým prognostickým faktorům mnohočetného myelomu a jsou asociovány se špatnou prognózou. 

Metody a výsledky.
U 40 pacientů s mnohočetným myelomem jsme určovali prognostický význam delece oblasti q14 na chromozómu č. 13 na separovaných a neseparovaných plazmatických buňkách kostní dřeně v závislosti na standardních prognostických faktorech. Zjišťovali jsme, zda metoda interfázní fluorescenční in situ hybridizace detekující deleci RB1 genu na buňkách získaných imunomagnetickou separací je více citlivá než na buňkách neseparovaných. U neseparovaných vzorků byla delece nalezena v 25,0 % případů, u obohacené suspenze v 62,5 % případů. Byla zjištěna negativní korelace mezi hodnotou fluorescenční in situ hybridizace a albuminu jak u separovaných (p=0,003), tak u neseparovaných (p=0,010) buněk. Nebyl zjištěn rozdíl v celkovém přežití pacientů sledované delece na separovaných a neseparovaných buňkách (p=0,830; p=0,260), stejně tak v případě léčebné odpovědi pacientů a u pacientů po transplantaci na obohacených buňkách (p=0,880; p=0,520) i na kostní dřeni (p=0,370; p=0,190). 

Závěry.
Použitím interfázní fluorescenční in situ hybridizace u imunomagneticky separovaných buněk lze zvýšit záchyt delece oblasti 13q14 v plazmatických buňkách mnohočetného myelomu. Byla nalezana korelace mezi hodnotou fluorescenční in situ hybridizace a hodnotou albuminu u obou typů buněk. 

Klíčová slova:
mnohočetný myelom, imunomagnetická separace, interfázní fluorescenční in situ hybridizace, delece oblasti 13q14, prognostické faktory.


Comparison of Standard Prognostic Factors with the Deletion of 13q14 Detected by Interphase Fluorescence in Situ Hybridization on Separated and Unseparated Bone Marrow Cells in Multiple Myeloma

Background.
Cytogenetic abnormalities of chromosome 13 are emerging as important prognostic factors in multiple myeloma and have been associated with poor prognosis. 

Methods and Results.
The occurrence of 13q14 deletion and other standard laboratory parameters were determined in 40 patients with multiple myeloma. We found that interphase fluorescence in situ hybridization using a locus specific probe for RB1 gene on immunomagnetically selected myeloma cells was more sensitive than non selected cells. The 13q14 deletion was found in 10 of 40 (25,0%) of bone marrow samples without cell selection and in 25 of 40 (62.5%) of samples with CD138+ enriched myeloma cells. Negative correlation was found between albumin and the 13q14 deletion in separated (p=0,003) as well as in cells without selection (p=0,010). No significant correlation was found in overall survival of separated and unseparated cells (p=0,830; p=0,260) and a similar result was obtained for treatment response after transplantation of separated cells ( p=0,520) or non-separated cells (0,190). 

Conclusions.
Our results confirm that immunomagnetic selection of CD138+ cells increases the probability of detection of the 13q14 deletion in bone marrow samples. The correlation was found between albumin and the 13q14 deletion in both of type of cells. 

Key words:
multiple myeloma, magnetic-activated cell separation, interphase fluorescence in situ hybridization, 13q14 deletion, prognostic factors.


Autoři: J. Smejkalová 1;  V. Vranová 4;  A. Oltová 3;  P. Kuglík 4;  H. Filková 3;  J. Heinigová 1;  L. Kovářová 1;  Z. Adam 2;  M. Krejčí 2;  L. Pour 2;  T. Büchler 1,2;  A. Svobodník 5;  S. Vostřejšová 2;  V. Kalábová 2;  J. Vorlíček 2;  M. Penka 1;  R. Hájek 1,2
Působiště autorů: Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie, Oddělení klinické hematologie FN, Brno 1;  Interní hematoonkologická klinik FN, Brno 2;  Oddělení lékařské genetiky FN, Brno 3;  Katedra genetiky a molekulární biologie, Přírodovědecká fakulta MU, Brno 4;  Centrum biostatistiky a analýz LF MU, Brno 5
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 483-488
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Cytognenetické abnormality chromozómu č. 13 patří k důležitým prognostickým faktorům mnohočetného myelomu a jsou asociovány se špatnou prognózou. 

Metody a výsledky.
U 40 pacientů s mnohočetným myelomem jsme určovali prognostický význam delece oblasti q14 na chromozómu č. 13 na separovaných a neseparovaných plazmatických buňkách kostní dřeně v závislosti na standardních prognostických faktorech. Zjišťovali jsme, zda metoda interfázní fluorescenční in situ hybridizace detekující deleci RB1 genu na buňkách získaných imunomagnetickou separací je více citlivá než na buňkách neseparovaných. U neseparovaných vzorků byla delece nalezena v 25,0 % případů, u obohacené suspenze v 62,5 % případů. Byla zjištěna negativní korelace mezi hodnotou fluorescenční in situ hybridizace a albuminu jak u separovaných (p=0,003), tak u neseparovaných (p=0,010) buněk. Nebyl zjištěn rozdíl v celkovém přežití pacientů sledované delece na separovaných a neseparovaných buňkách (p=0,830; p=0,260), stejně tak v případě léčebné odpovědi pacientů a u pacientů po transplantaci na obohacených buňkách (p=0,880; p=0,520) i na kostní dřeni (p=0,370; p=0,190). 

Závěry.
Použitím interfázní fluorescenční in situ hybridizace u imunomagneticky separovaných buněk lze zvýšit záchyt delece oblasti 13q14 v plazmatických buňkách mnohočetného myelomu. Byla nalezana korelace mezi hodnotou fluorescenční in situ hybridizace a hodnotou albuminu u obou typů buněk. 

Klíčová slova:
mnohočetný myelom, imunomagnetická separace, interfázní fluorescenční in situ hybridizace, delece oblasti 13q14, prognostické faktory.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa