Jaterní abscesy s portální a mezenteriální flebotrombózou v kombinaci s pozdní manifestací apendicitidy


Jaterní abscesy s portální a mezenteriální flebotrombózou v kombinaci s pozdní manifestací apendicitidy

Pyogenní jaterní abscesy jsou v méně než v 10 % zapříčiněny apendicitidou. Také ascendentní septický zánět portální žíly (pyleflebitis) může být vážnou komplikací intraabdominální infekce. Ačkoli pyleflebitida v dnešní době není častou diagnózou, její mortalita i morbidita zůstává stále vysoká. Kazuistika popisuje případ mladého muže vyšetřovaného pro febrilie a bolesti břicha, u něhož byly zjištěny mnohočetné jaterní abscesy. Po ústupu obtíží při antibiotické terapii došlo po dvou týdnech k recidivě bolestí v souvislosti s nově vzniklou trombózou portální a mezenterické žíly. Příčina jaterních abscesů ani trombózy nebyla při dimisi zcela jasná. O dva měsíce později byla nemocnému provedena apendektomie pro nález akutní flegmono-gangrenózní apendicitidy. Od té doby je pacient bez klinických obtíží. 

Klíčová slova:
jaterní abscesy, portální a mezenterická trombóza, apendicitis.


Liver Abscesses with Portal and Mesenteric Vein Thrombosis in Combination with Late Onset of Appendicitis

Pyogenic liver abscesses are caused by appendicitis in less than 10 %. Also the ascending septic inflammation of portal vein (pylephlebitis) could be a serious complication of intra-abdominal infection. Although pylephlebitis is not frequent today, its’ mortality and morbidity rates remain high. We describe a case of young man with fever, abdominal pain, and multiple hepatic abscesses. After the symptomatic relief due to antibiotic therapy the pain returned as a result of the development of portal and mesenteric vein thrombosis. The cause of either hepatic abscesses or thrombosis was not clear at the time of dismissal. 2 months later the patient underwent acute abdominal revision with appendectomy for acute phlegmonous and gangrenous appendicitis. Since that time he has been without any clinical symptoms. 

Key words:
liver abscess, portal and mesenteric thrombosis, appendicitis.


Autoři: K. Márová;  M. Chochola;  L. Goláň;  J. Křivánek;  M. Aschermann
Působiště autorů: Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN, Praha ;  II. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 489-493
Kategorie: Kazuistika

Souhrn

Pyogenní jaterní abscesy jsou v méně než v 10 % zapříčiněny apendicitidou. Také ascendentní septický zánět portální žíly (pyleflebitis) může být vážnou komplikací intraabdominální infekce. Ačkoli pyleflebitida v dnešní době není častou diagnózou, její mortalita i morbidita zůstává stále vysoká. Kazuistika popisuje případ mladého muže vyšetřovaného pro febrilie a bolesti břicha, u něhož byly zjištěny mnohočetné jaterní abscesy. Po ústupu obtíží při antibiotické terapii došlo po dvou týdnech k recidivě bolestí v souvislosti s nově vzniklou trombózou portální a mezenterické žíly. Příčina jaterních abscesů ani trombózy nebyla při dimisi zcela jasná. O dva měsíce později byla nemocnému provedena apendektomie pro nález akutní flegmono-gangrenózní apendicitidy. Od té doby je pacient bez klinických obtíží. 

Klíčová slova:
jaterní abscesy, portální a mezenterická trombóza, apendicitis.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa