Časopis lékařů českých - Číslo 7/2005

Přehledový článek

435
Chirurgická léčba fibrilace síní

J. Lindner, J. Tošovský

438
Transplantace tenkého střeva

M. Kudla, P. Baláž, M. Adamec

445
Náčrt súčasného pohľadu na problematiku ľahkých poranení mozgu so zameraním na dospelú populáciu

Š. Sivák, E. Kurča, D. Jančovič, Š. Petriščák, P. Kučera

455
Profylaxe žilní trombózy po operaci proximálního femuru u starých osob

Z. Kudrnová


Původní práce

459
Epidemiologická studie hypotyreózy jako kardiovaskulárního rizika v populaci

Mayer O. Jr, J. Šimon, J. Hrbková, R. Pikner, O. Topolčan

466
Diagnostické aspekty familiární juvenilní hyperurikemické nefropatie

B. Stibůrková, I. Šebesta, S. Kmoch

472
Cílené tlumení exprese genu PCNA pomocí siRNA v leukemických buněčných liniích

M. Merkerová, H. Bruchová, R. Brdička

476
Výdutě břišní aorty – výsledky chirurgické léčby v letech 1992–2003*

J. Táborský, K. Novotný, M. Maresch

478
Posouzení frekvence výskytu metabolického syndromu

D. Horáková, L. Čížek, J. Koutná, F. Beška, J. Lorenc, V. Janout

483
Porovnání standardních prognostických faktorů u pacientů s mnohočetným myelomem s delecí 13q14 stanovenou metodou interfázní fluorescenční in situ hybridizace na separovaných a neseparovaných buňkách kostní dřeně

J. Smejkalová, V. Vranová, A. Oltová, P. Kuglík, H. Filková, J. Heinigová, L. Kovářová, Z. Adam, M. Krejčí, L. Pour, T. Büchler, A. Svobodník, S. Vostřejšová, V. Kalábová, J. Vorlíček, M. Penka, R. Hájek


Kazuistika

489
Jaterní abscesy s portální a mezenteriální flebotrombózou v kombinaci s pozdní manifestací apendicitidy

K. Márová, M. Chochola, L. Goláň, J. Křivánek, M. Aschermann


Dějiny lékařství

495
Dvě stopadesátiletá výročí: Claude Bernardovo vnitřní prostředí a Addisonova nemoc

V. Schreiber


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa