Smykové napětí a endotel


Smykové napětí a endotel

Krevní tok působí na endotel třecí silou, známou jako smykové napětí. Tato lokální hemodynamická veličinavýznamně ovlivňuje genovou expresi v endotelových buňkách, a tudíž i jejich fenotyp. Důsledky působení smykovéhonapětí na endotel jsou dány jeho směrem a velikostí, ale i místní geometrií cévy a charakterem toku. Toto napětíurčuje velikost cévy a ovlivňuje její remodelaci a významně se podílí na rozvoji intimomediální hyperplazie.Výzkumse soustředí na podíl smykového napětí na aterogenezi.

Klíčová slova:
smykové napětí, endotel, ateroskleróza, hemodynamika.


Wall Shear Stress an d Endothelium

Blood flow influences the luminal side of vessel wall by a frictional force known as wall shear stress (WSS). Thislocal hemodynamic factor is an important determinant of endothelial gene expression and of endothelial phenotype.The effect of WSS depends on its magnitude and direction, as well as on the characteristic of vessel geometry andblood flow. WSS seems to be a critical determinant of vessel caliber, vascular remodeling and restenosis and playsa role in intimomedial hyperplasia. Research is concentrated especially on the influence of WSS on atheroscleroticplaque formation.

Key words:
wall shear stress, endothelium, atherosclerosis, hemodynamics.


Autoři: J. Rotreklová;  J. Molinský;  V. Tuka;  J. Malík
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 467-470
Kategorie: Články

Souhrn

Krevní tok působí na endotel třecí silou, známou jako smykové napětí. Tato lokální hemodynamická veličinavýznamně ovlivňuje genovou expresi v endotelových buňkách, a tudíž i jejich fenotyp. Důsledky působení smykovéhonapětí na endotel jsou dány jeho směrem a velikostí, ale i místní geometrií cévy a charakterem toku. Toto napětíurčuje velikost cévy a ovlivňuje její remodelaci a významně se podílí na rozvoji intimomediální hyperplazie.Výzkumse soustředí na podíl smykového napětí na aterogenezi.

Klíčová slova:
smykové napětí, endotel, ateroskleróza, hemodynamika.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa