Klinická epidemiologie – kritické hodnoceníterapeutických možností


Klinická epidemiologie – kritické hodnoceníterapeutických možností

V práci jsou popsány principy kritického hodnocení terapeutických možností. Podrobněji je rozpracováno hodnocenívalidity, významnosti a použitelnosti hodnocených léčebných metod a jsou zdůrazněny problémy, které mohoukomplikovat správnou interpretaci výsledků.

Klíčová slova:
klinická epidemiologie, hodnocení terapeutických možností, validita, významnost, použitelnost.


Clinical Epidemiology – Critical Assessment of Treatment Methods

Basicpr inciples of the critical assessment of treatment methods are described in this paper. Assessment ofvalidity,importance and applicability of treatment methods evaluated is presented in details. Possible problems, complicatingproper interpretation of results are pointed out.

Key words:
clinical epidemiology, assessment of therapeutic methods, validity, importance, applicability.


Autoři: V. Janout;  G. Janoutová
Působiště autorů: Ústav preventivního lékařství LF UP, Olomouc
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 492-495
Kategorie: Články

Souhrn

V práci jsou popsány principy kritického hodnocení terapeutických možností. Podrobněji je rozpracováno hodnocenívalidity, významnosti a použitelnosti hodnocených léčebných metod a jsou zdůrazněny problémy, které mohoukomplikovat správnou interpretaci výsledků.

Klíčová slova:
klinická epidemiologie, hodnocení terapeutických možností, validita, významnost, použitelnost.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa