Analýza sociodemografického kontextu požíváníalkoholických nápojů v dospělé populaci Českérepubliky z hlediska zdravotního


Analýza sociodemografického kontextu požíváníalkoholických nápojů v dospělé populaci Českérepubliky z hlediska zdravotního

Východisko.
Podle zprávy SZO 2002 požívání alkoholických nápojů převážně zdraví poškozuje, některé formy úzujsou však zdravotně prospěšné. Cílem práce je analýza forem úzu alkoholu v české dospělé populaci podle kraje,urbanizace, pohlaví, věku a vzdělání.Metody a výsledky. Dotazovou metodou byl na podzim 2002 vyšetřen výběr 1244 mužů a 1282 žen ve věku 18–64roků, reprezentativní pro populaci ČR. Otázky se týkaly frekvence požívání piva, vína a destilátů, obvyklých kvantitpři jedné konzumaci a frekvence požití ≥75 g alkoholu při jedné konzumní epizodě. Výsledky ukázaly, že 33%mužůa 14 % žen konzumuje alkohol zdravotně rizikovým způsobem, tj. průměrně denně >40 g (muži), >20 g (ženy), neboperiodicky konzumuje ≥75 g alkoholu. Pouhých 6 % mužů a 2% žen požívá alkoholické nápoje podle konzumníhovzorce s předpokládaným kardioprotektivnímúčinkem, tj. aspoň obden, v mírnémmnožství a bez občasných velkýchdávek. U mužů je zdravotně rizikový úzus alkoholu závislý na věku (P

Klíčová slova:
zdravotně rizikový úzus alkoholu, pohlaví, vzdělání.


An Analysis of the Sociodemographic Context of Alcohol Use in the Czech Adult Populationfrom the Health Perspective

Background.
WHO 2002 Report finds alcohol use to have mostly detrimental effects on the human health, onlysome patterns of use being beneficial. This study analyzes patterns of alcohol use in the Czech adult populationaccording to region, urbanization, gender, age, and education.Methods andResults. Asample of 1224men and 1282women (aged 18–64), representative for the Czech populationof this age, was interviewed. Frequencies of beer, wine and spirit use, usual quantities per occasion, and the frequencyof consuming ≥75 g alcohol at a single occasion were ascertained. Results showed that 33 % men and 14 % womenconsume alcohol in a way hazardous for health, i.e. with a daily average >40 g (men), >20 g (women), or withperiodicus e of ≥75 g at a single occasion. Only 6 % men and 2 % women adhere to a consumption pattern withsupposed cardio-protective effects, i.e. at least each other day, in low/moderate quantity and without periodic binges.The health risk form of use in men is age related with the climax at 35–44 (p

Key words:
alcohol use hazardous for health, gender, education.


Autoři: L. Kubička;  L. Csémy
Působiště autorů: Psychiatrické centrum Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 435-439
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Podle zprávy SZO 2002 požívání alkoholických nápojů převážně zdraví poškozuje, některé formy úzujsou však zdravotně prospěšné. Cílem práce je analýza forem úzu alkoholu v české dospělé populaci podle kraje,urbanizace, pohlaví, věku a vzdělání.Metody a výsledky. Dotazovou metodou byl na podzim 2002 vyšetřen výběr 1244 mužů a 1282 žen ve věku 18–64roků, reprezentativní pro populaci ČR. Otázky se týkaly frekvence požívání piva, vína a destilátů, obvyklých kvantitpři jedné konzumaci a frekvence požití ≥75 g alkoholu při jedné konzumní epizodě. Výsledky ukázaly, že 33%mužůa 14 % žen konzumuje alkohol zdravotně rizikovým způsobem, tj. průměrně denně >40 g (muži), >20 g (ženy), neboperiodicky konzumuje ≥75 g alkoholu. Pouhých 6 % mužů a 2% žen požívá alkoholické nápoje podle konzumníhovzorce s předpokládaným kardioprotektivnímúčinkem, tj. aspoň obden, v mírnémmnožství a bez občasných velkýchdávek. U mužů je zdravotně rizikový úzus alkoholu závislý na věku (P

Klíčová slova:
zdravotně rizikový úzus alkoholu, pohlaví, vzdělání.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa