Časopis lékařů českých - Číslo 7/2004

Články

435
Analýza sociodemografického kontextu požíváníalkoholických nápojů v dospělé populaci Českérepubliky z hlediska zdravotního

L. Kubička, L. Csémy

440
Prionové neuroinfekce

J. Tichý

447
Současné postavení hormonální substituční terapie

Tomáš Fait, J. Vokrouhlická, M. Vráblík, J. Jeníček

453
K diagnostice a diferenciální diagnostice demencíz pohledu internisty–geriatra: úskalí falešněpozitivní diagnózy

Z. Kalvach, L. Rychlý

459
Styčné body hepatologie a nefrologie

J. Horák, S. Sulková

467
Smykové napětí a endotel

J. Rotreklová, J. Molinský, V. Tuka, J. Malík

471
Sledování vybraných znaků mnohočetné rezistencek cytostatikům u leukemických buněk pacientůs diagnózou akutní myeloidní leukémie

K. Jankovičová, J. Krejsek, O. Kopecký, J. Voglová, J. Novosad

476
Srovnání konvenčních zobrazovacích metoda pozitronové emisní tomografie v léčbě Hodgkinovalymfomu

H. Mociková, J. Marková, O. Bělohlávek, F. Čáp, F. Čermák, D. Feltl, T. Kozák

481
Atypické pyoderma gangrenosum u 92leté pacientky

E. Topinková, J. Klán, D. Pelíšková, I. Doleželová

485
K problému kauzality v medicíněPřípad virů a nádorů - část 2. Viry a lidské zhoubné nárory*

V. Vonka

490
Škodlivé účinky marihuany s odstupem několika let

K. Nešpor, L. Csémy, T. Zima

492
Klinická epidemiologie – kritické hodnoceníterapeutických možností

V. Janout, G. Janoutová

496
Lékařův průvodce Rámcovou úmluvou o kontrole tabáku(WHO Framework Convention on Tobacco Control, FCTC)

Překlad, E. Úprava Králíková, V. Himmerová


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa