Problémové situace mezi zdravotníky a pacientyKvalitativní analýza stížnostíz medicínsko-psychologického hlediska


Problémové situace mezi zdravotníky a pacientyKvalitativní analýza stížnostíz medicínsko-psychologického hlediska

Práce se zabývá problematikou stížností pacientů (eventuálně jejich příbuzných) na činnost zdravotníků. Autor v nípředkládá své nálezy vyplývající z kvalitativního rozboru jednotlivých případů. Zaměřuje se především na ty případy,jejichž těžiště je v aspektu medicínsko-psychologickém (zejména v oblasti komunikace). Výměna informací mezizdravotníky a pacienty paří mezi nejčastější rizikové situace z hlediska stížnosti. Závěrem jsou uvedena některápreventivní doporučení.

Klíčová slova:
lékařská psychologie, kvalita péče, problémové situace, vztah lékař - pacient.


Problematic Situations Between Health Care Workers and PatientsCompetent Analysis of Patient’s Appeal from the Medicine-Psychological View

Paper dealswith problems of patient’s complaint about the activity of health careworkers.Author submits his findingsresulting from the qualitative analysis of individual cases, which are aimed at cases with medical and psychologicalaspects (namely in the communication). Exchange of information between the health care workers and patientsbelongs to the most risky situations from the point of complaint. As a conclusion, some preventive measures arerecommended.

Key words:
medical psychology, quality of care, problem situations, relation physician- patient.


Autoři: J. Beran
Působiště autorů: Psychiatrická klinika LF UK a FN, Plzeň
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 579-581
Kategorie: Články

Souhrn

Práce se zabývá problematikou stížností pacientů (eventuálně jejich příbuzných) na činnost zdravotníků. Autor v nípředkládá své nálezy vyplývající z kvalitativního rozboru jednotlivých případů. Zaměřuje se především na ty případy,jejichž těžiště je v aspektu medicínsko-psychologickém (zejména v oblasti komunikace). Výměna informací mezizdravotníky a pacienty paří mezi nejčastější rizikové situace z hlediska stížnosti. Závěrem jsou uvedena některápreventivní doporučení.

Klíčová slova:
lékařská psychologie, kvalita péče, problémové situace, vztah lékař - pacient.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa