Klinická epidemiologie – diagnóza


Klinická epidemiologie – diagnóza

Diagnóza je základní úkon klinického lékaře. Pro výběr vhodného diagnostického testu a správné vyhodnocenívýsledku vyšetření je třeba znát a používat základní ukazatele validity diagnostického testu. Mezi tyto ukazatelepatří senzitivita, specificita, pozitivní a negativní prediktivní hodnota a likelihood ratio.

Klíčová slova:
diagnostické testy, sensitivita, specificita, prediktivní hodnoty, likelihood ratio.


Clinical Epidemiology – the Diagnosis

Basic procedure for any clinician is to establish the diagnosis. There are some basic measures of diagnostic testsvalidity, which clinician should knowand use for selection of appropriate diagnostic test and for the correct evaluationof test results. Sensitivity, specificity, positive and negative predictive values and likelihood ratio belong amongthose measures.

Key words:
diagnostic tests, sensitivity, specificity, predictive values, likelihood ratio.


Autoři: V. Janout
Působiště autorů: Ústav preventivního lékařství LF UP, Olomouc
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 625-629
Kategorie: Články

Souhrn

Diagnóza je základní úkon klinického lékaře. Pro výběr vhodného diagnostického testu a správné vyhodnocenívýsledku vyšetření je třeba znát a používat základní ukazatele validity diagnostického testu. Mezi tyto ukazatelepatří senzitivita, specificita, pozitivní a negativní prediktivní hodnota a likelihood ratio.

Klíčová slova:
diagnostické testy, sensitivita, specificita, prediktivní hodnoty, likelihood ratio.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa