Fibrinolytická léčba akutního infarktu myokardu


Fibrinolytická léčba akutního infarktu myokardu

Akutní infarkt myokardu s elevacemi ST úseků (STEMI) je dnes léčen jednak přímou koronární angioplastikou,jednak fibrinolytiky – aktivátory plazminogenu. V současné době je známo více jak 100 mutant tkáňového aktivátoruplazminogenu s různou specificitou vůči fibrinu. V praxi je však používána pouze malá část z nich. Fibrinolytickáléčba je indikována u nemocných s diagnózou jasného (STEMI), pokud nemocný přichází v prvních 4 hodinách odvzniku potíží a je jisté, že časná koronární intervence (angioplastika) nebude zahájena v následujících 90 minutách.V článku je podán přehled současných možností fibrinolytické léčby nemocných se STEMI. Součástí léčbyfibrinolytiky je podávání antikoagulační a antiagregační léčby, která je nutná i v dlouhodobém období po léčběakutního stavu.

Klíčová slova:
akutní infarkt myokardu, aktivátory plasminogenu, fibrinolýza.


Fibrinolytic Treatment of Acute MyocardialInfarction

Direct PTCA is a treatment of choice in patients with acute myocardial infarction with ST segment elevations(STEMI). Fibrinolysis remains important modality of treatment in these patients. Currently, there are more then 100 tissueplasminogen activator mutants available with different fibrin specificity. In a clinical practice, tissue-type plasminogenactivator (t-PA), recombinant tissue-type plasminogen activator (rt-PA), tenecteplase (TNK-tPA) and lanoteplase(n-PA) are most important examples. Fibrinolytic treatment in STEMI patients should be used in patients presenting infirst 4 hours after beginning of chest pain, when it is sure, that direct PTCA cannot be started within next 90 minutes.Concomittant therapy of acute STEMI patients consists of anticoagulans, antiplatelet and antiagregatory treatment.

Key words:
acute myocardial infarction, fibrinolysis, tissue-type plasminogen activator.


Autoři: M. Aschermann;  J. Horák;  V. Řezníček;  prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.;  O. Aschermann
Působiště autorů: II. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 582-585
Kategorie: Články

Souhrn

Akutní infarkt myokardu s elevacemi ST úseků (STEMI) je dnes léčen jednak přímou koronární angioplastikou,jednak fibrinolytiky – aktivátory plazminogenu. V současné době je známo více jak 100 mutant tkáňového aktivátoruplazminogenu s různou specificitou vůči fibrinu. V praxi je však používána pouze malá část z nich. Fibrinolytickáléčba je indikována u nemocných s diagnózou jasného (STEMI), pokud nemocný přichází v prvních 4 hodinách odvzniku potíží a je jisté, že časná koronární intervence (angioplastika) nebude zahájena v následujících 90 minutách.V článku je podán přehled současných možností fibrinolytické léčby nemocných se STEMI. Součástí léčbyfibrinolytiky je podávání antikoagulační a antiagregační léčby, která je nutná i v dlouhodobém období po léčběakutního stavu.

Klíčová slova:
akutní infarkt myokardu, aktivátory plasminogenu, fibrinolýza.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa