PATENTOVÁNÍ LIDSKÝCH GENŮ


PATENTOVÁNÍ LIDSKÝCH GENŮ

Řešení otázky patentování lidských genů, které bylo diskutováno na pracovním setkání zástupců zemí v rámciOECD, se v poslední době stalo vysoce aktuální díky schválení několika patentových žádostí, které omezují prováděnígenetického testování náchylnosti k onemocnění rakovinou prsu. Co nejširší patentovatelnost prosazují předevšímspolečnosti, které do výzkumu v této oblasti investovaly značné prostředky. Současné zákony, např. směrnice radyEvropy bohužel nejsou jednoznačné a poskytují vůli v interpretaci.

Klíčová slova:
DNA diagnostika, genetické testování, patentování, licencování, právo na intelektuální vlastnictví.


Patenting of Human Genes

The problem of patenting of human genes, which was discussed at the Workshop organized by OECD, has becomevery actual due to granted patents that concern testing of genetic disposition for breast cancer. Companies that hadmade large investments into this research clearly support patenting of their discoveries. But such patents can reducegeneral accessibility of genetic testing. Existing laws, and namely the Directive of the European Council unfortunatelyare not unambiguous and allow rather free explanation.

Key words:
DNA diagnostics, genetic testing, patenting, licensing, intellectual property rights.


Autoři: R. Brdička
Působiště autorů: Ústav hematologie a krevní transfuze, Akreditovaná Národní referenční laboratoř pro DNA diagnostiku, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 267-269
Kategorie: Články

Souhrn

Řešení otázky patentování lidských genů, které bylo diskutováno na pracovním setkání zástupců zemí v rámciOECD, se v poslední době stalo vysoce aktuální díky schválení několika patentových žádostí, které omezují prováděnígenetického testování náchylnosti k onemocnění rakovinou prsu. Co nejširší patentovatelnost prosazují předevšímspolečnosti, které do výzkumu v této oblasti investovaly značné prostředky. Současné zákony, např. směrnice radyEvropy bohužel nejsou jednoznačné a poskytují vůli v interpretaci.

Klíčová slova:
DNA diagnostika, genetické testování, patentování, licencování, právo na intelektuální vlastnictví.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa