KONKOMITANTNÍ RADIOCHEMOTERAPIE NÁDORŮKONEČNÍKU


KONKOMITANTNÍ RADIOCHEMOTERAPIE NÁDORŮKONEČNÍKU

Pro potřebné zvýšení kontroly u některých nádorů se zkouší využití kombinované léčby. Práce je pokusemo analýzu možností, jak aplikovat obě metody současně v léčbě nádoru konečníku. Pooperačně aplikovaná radiochemoterapie prokazuje účinnost v léčbě národu konečníku. Předoperační kombinovaná terapie může zajistit zlepšenílokálního nálezu (u T3, T4 rozsahu) – downstaging. Operace je provedena 4–6 týdnů po ukončení předoperačníterapie.

Klíčová slova:
radioterapie, chemoterapie, karcinom, rektum, radiochemoterapie.


Concomitant Radiochemotherapy of Rectumcarcinomas

Requirements for improved cancer control led to the testing of the combined-modality therapy for many types ofcancer. This review attempts to analyse possibilities of the simultaneous application of both strategies in the treatmentof rectal cancer. Postoperative radiochemotherapy has been shown to be effective in rectumcarcinomas. Preoperativecombined-modality therapy can ensure downstaging (T3, T4). Operation was carried out 4 to 6 weeks after the endof preoperative therapy.

Key words:
radiotherapy, chemotherapy, radiochemotherapy, carcinoma, rectum.


Autoři: P. Šlampa;  P. Čoupek;  R. Soumarová;  J. Růžičková;  H. Horová
Působiště autorů: Oddělení radiační onkologie – Masarykův onkologický ústav, Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 276-280
Kategorie: Články

Souhrn

Pro potřebné zvýšení kontroly u některých nádorů se zkouší využití kombinované léčby. Práce je pokusemo analýzu možností, jak aplikovat obě metody současně v léčbě nádoru konečníku. Pooperačně aplikovaná radiochemoterapie prokazuje účinnost v léčbě národu konečníku. Předoperační kombinovaná terapie může zajistit zlepšenílokálního nálezu (u T3, T4 rozsahu) – downstaging. Operace je provedena 4–6 týdnů po ukončení předoperačníterapie.

Klíčová slova:
radioterapie, chemoterapie, karcinom, rektum, radiochemoterapie.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa