EPITELOIDNÍ HEMANGIOSARKOM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY


EPITELOIDNÍ HEMANGIOSARKOM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

Autoři prezentují případ epiteloidního hemangiosarkomu štítné žlázy u 54leté ženy s dlouhotrvající eufunkčnínodózní strumou. Byla provedena totální strumektomie s exstirpací krčních uzlin a s následnou systémovou chemoterapií. Nádor se projevoval velmi agresivním chováním s časnou generalizací a neobvyklým způsobem metastazování do stěny žaludku a duodena. Pacientka zemřela 3 měsíce po chirurgickém zákroku za známek terapeutickyneřešitelného krvácení do GIT. V textu jsou diskutovány klinicko-patologické aspekty případu.

Klíčová slova:
štítná žláza, nodózní struma, epiteloidní hemangiosarkom, anaplastický karcinom, sekundárnínádory žaludku.


Epithelioid Haemangiosarcoma of the Thyroid Gland

Authors present a case of epithelioid haemangiosarcoma of the thyroid gland in a 54-year-old female with a historyof eufunctional nodular goitre. The patient was treated by total thyroidectomy with extirpation of cervical lymphnodes and by subsequent chemotherapy. The tumour behaved highly aggressively with early generalization andunusual way of metastatic spread into the wall of the stomach and duodenum. The patient died 3 months after thesurgery due to therapeutically unmanageable bleeding into the GIT. The clinico-pathological aspects of the case arediscussed.

Key words:
thyroid gland, nodular goiter, epithelioid hemangiosarcoma, anaplastic carcinoma, secondary tumorsof the stomach.


Autoři: I. Tachecí;  A. Ryška;  J. Čáp;  M. Široký;  S. Rejchrt;  J. Špaček;  M. Kopáčová;  J. Bureš
Působiště autorů: II. interní klinika – KCVL, FN, Hradec Králové Fingerlandův ústav patologie FN, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 291-293
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři prezentují případ epiteloidního hemangiosarkomu štítné žlázy u 54leté ženy s dlouhotrvající eufunkčnínodózní strumou. Byla provedena totální strumektomie s exstirpací krčních uzlin a s následnou systémovou chemoterapií. Nádor se projevoval velmi agresivním chováním s časnou generalizací a neobvyklým způsobem metastazování do stěny žaludku a duodena. Pacientka zemřela 3 měsíce po chirurgickém zákroku za známek terapeutickyneřešitelného krvácení do GIT. V textu jsou diskutovány klinicko-patologické aspekty případu.

Klíčová slova:
štítná žláza, nodózní struma, epiteloidní hemangiosarkom, anaplastický karcinom, sekundárnínádory žaludku.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa