PŘETÍŽENÝ LÉKAŘ I.Jaké okolnosti profese jsou pro lékaře stresující?Jakými poruchami zdraví lékaři trpí, jaké to má důsledky pro pacienty?


PŘETÍŽENÝ LÉKAŘ I.Jaké okolnosti profese jsou pro lékaře stresující?Jakými poruchami zdraví lékaři trpí, jaké to má důsledky pro pacienty?

Kromě tradičních stresů lékařské profese (především časový stres, jednání s obtížnými pacienty, terapeutickéneúspěchy, zasahování profese do soukromého života) se v posledních desetiletích musí lékaři vyrovnávat i s pok-račující technizací a byrokratizací medicíny, které vedou k narušení terapeutického vztahu mezi lékařem, a sezhoršujícími se osobními vztahy. Lékaři jsou více než jiní profesionálové pod tlakem obav z potenciálních rizika jsou proto úzkostnější. Největším zdravotním rizikem je pro lékaře syndrom vyhoření, který se dá ve stručnosticharakterizovat jako ztráta pozitivního vztahu k sobě i k okolí a ztráta pracovní schopnosti.

Klíčová slova:
lékařský stres, syndrom „vyhoření“, technizace medicíny, vztah k okolí.


Which Conditions of the Medical Profession Are the Most Stressful? What Are the Health Risks for the MedicalDoctors and How it Affects Their Patients?

Beside the traditional stress of the medical profession (namely the stress of time, dealing with tiresome patients,non-success in therapy, outgrowing of profession into the private life), during the last decades doctors have to copewith the growing instrumentalization and byrocratization of medicine. It may impair the personal relations of doctorsand their attitude to patients. Medical doctors are more than other professionals under the pressure of worries andpotential risks and therefore they are more anxious. The largest health risk for the medical professionals appears theburnout syndrome. It can be characterised as a loss of the positive relation to himself and to surrounding and the lossof the working competence.

Key words:
physician stress, physician burnout, physician carrier.


Autoři: J. Pavlát
Působiště autorů: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 343-345
Kategorie: Články

Souhrn

Kromě tradičních stresů lékařské profese (především časový stres, jednání s obtížnými pacienty, terapeutickéneúspěchy, zasahování profese do soukromého života) se v posledních desetiletích musí lékaři vyrovnávat i s pok-račující technizací a byrokratizací medicíny, které vedou k narušení terapeutického vztahu mezi lékařem, a sezhoršujícími se osobními vztahy. Lékaři jsou více než jiní profesionálové pod tlakem obav z potenciálních rizika jsou proto úzkostnější. Největším zdravotním rizikem je pro lékaře syndrom vyhoření, který se dá ve stručnosticharakterizovat jako ztráta pozitivního vztahu k sobě i k okolí a ztráta pracovní schopnosti.

Klíčová slova:
lékařský stres, syndrom „vyhoření“, technizace medicíny, vztah k okolí.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa