CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOCNA PŘELOMU TISÍCILETÍ


CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOCNA PŘELOMU TISÍCILETÍ

Autor podává přehled informací o chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) získané ze zahraničních i domá-cích zdrojů. Význam nemoci v posledních letech narůstá, v USA je tč. 4. nejčastější příčinou úmrtí. Její patogenezeje odlišná od bronchiálního astmatu, ačkoli asi u 10 % nemocných se mohou vyskytovat obě nemoci současně.V článku jsou uvedeny základní patologické a patofyziologické odlišnosti obou jednotek. Dále jsou popsány funkčnínálezy a porovnány nejznámější mezinárodní standardy diagnostiky i léčby CHOPN. Je uvedena i poslední uznávanádefinice CHOPN kladoucí důraz na abnormální reakci na chronickou inhalaci částic, která byla vypracovánasdružením odborníků spojených v Globální iniciativě pro CHOPN, tzv. GOLD. Podrobně jsou probrány mechanizmyúčinku novějších bronchodilatátorů – dlouhodobě působících beta 2 -mimetik i trvající kontraverzní názory na užíváníkortikosteroidů a chirurgické léčby CHOPN. Jsou uvedeny slibné možnosti léčby CHOPN v budoucnosti pomocídlouhodobě účinných parasympatolytik, ovlivněním mediátorových antagonistů, např. leukotrienem D4 (LTD4)a inhibitorů fosfodiesterázy 4.

Klíčová slova:
chronická obstrukční plicní nemoc, patogeneze, diagnostika, léčba.


Chronic Obstructive Pulmonary Disease in the Turn of Century

The article reviews information on the chronic obstructive pulmonary disease (COPD), from the domestic andinternational sources. Significance of the disease has recently increased, in the US it becomes the fourth most frequentcause of death. Pathogenesis of the disease is different from the bronchial asthma, though in about 10% of patientsboth diseases can occur simultaneously. The article brings basic pathological and pathophysiological differencesbetween both types of disease and it describes results of functional tests in relation to the most common internationalstandards of the diagnostics and treatment of COPD. The most recent definition of COPD, elaborated by specialistsassociated in the Global initiative for COPD (=GOLD), stresses the abnormal reaction to the chronic inhalation ofparticles. Reviewed are also mechanisms of the effect of modern bronchodilatators – long acting beta 2 -agonists,permanently conflicting views on the use of corticosteroids, and on the surgical treatment of COPD. Promisingmethod appears the treatment with long-lasting anticholinergic drugs or the attempt to affect mediator antagonist bee.g. leucotrien D4 (LTD4) and the use inhibitors of phosphodiesterase 4.

Key words:
chronic obstructive pulmonary disease, pathogenesis, diagnostics, treatment.


Autoři: M. Marel
Působiště autorů: Oddělení TRN FN Motol, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 331-337
Kategorie: Články

Souhrn

Autor podává přehled informací o chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) získané ze zahraničních i domá-cích zdrojů. Význam nemoci v posledních letech narůstá, v USA je tč. 4. nejčastější příčinou úmrtí. Její patogenezeje odlišná od bronchiálního astmatu, ačkoli asi u 10 % nemocných se mohou vyskytovat obě nemoci současně.V článku jsou uvedeny základní patologické a patofyziologické odlišnosti obou jednotek. Dále jsou popsány funkčnínálezy a porovnány nejznámější mezinárodní standardy diagnostiky i léčby CHOPN. Je uvedena i poslední uznávanádefinice CHOPN kladoucí důraz na abnormální reakci na chronickou inhalaci částic, která byla vypracovánasdružením odborníků spojených v Globální iniciativě pro CHOPN, tzv. GOLD. Podrobně jsou probrány mechanizmyúčinku novějších bronchodilatátorů – dlouhodobě působících beta 2 -mimetik i trvající kontraverzní názory na užíváníkortikosteroidů a chirurgické léčby CHOPN. Jsou uvedeny slibné možnosti léčby CHOPN v budoucnosti pomocídlouhodobě účinných parasympatolytik, ovlivněním mediátorových antagonistů, např. leukotrienem D4 (LTD4)a inhibitorů fosfodiesterázy 4.

Klíčová slova:
chronická obstrukční plicní nemoc, patogeneze, diagnostika, léčba.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa