MOČOVÁ INFEKCE U JEDINCŮ PO TRANSPLANTACILEDVINY S UROLOGICKOU KOMPLIKACÍ


MOČOVÁ INFEKCE U JEDINCŮ PO TRANSPLANTACILEDVINY S UROLOGICKOU KOMPLIKACÍ

Východisko.
Urologické komplikace po transplantaci ledviny (močová píštěl, dilatace kalichopánvičkovéhosystému) jsou často spojeny s močovou infekcí (IMC). V této práci jsme se pokusili přispět k řešení následujícíchotázek: 1) Jaká je incidence IMC u jedinců po transplantaci ledviny (TPL) a 2) Jak dalece urologické komplikacespojené s močovou infekcí ovlivňují úroveň funkce štěpu a jeho přežívání v 5letém sledování?Metody a výsledky. Sledovali jsme 77 pacientů po TPL, u kterých se v období od I/1992 do XII/1996 vyskytlamočová píštěl (42 případů), dilatace kalichopánvičkového systému (32) či obě komplikace (3). Kontrolní soubortvořilo 100 nemocných bez urologické komplikace, kteří se nelišili demografickými daty, délkou studené ischémie,procenty panel reaktivních protilátek a základní imunosupresivní terapií. Získaná data byla statisticky zhodnocenapomocí rozdílů průměrných hodnot, korelační analýzy a přežívání pacientů a štěpů metodou Kaplan-Meier. Veskupině urologicky komplikovaných nemocných je významně vyšší incidence IMC (78 % vs 42 %, p

Klíčová slova:
transplantace ledviny, urologická komplikace, infekce močových cest, renální funkc e, přežíváníštěpu.


Urinary Tract Infections in Urologically Complicated Patients After theRenal Transplantation

Background.
Urinary tract infections (UTI) are the most frequent infectious complications after renal transplan-tation (Tx). We tried to analyse whether the urinary tract infection was one of the factors which participated in thelower allograft survival rates and in the reduced allograft function in urologically complicated (UC) patients.Methods and Results. We observed 77 patients after Tx whom 42 had urinary fistula, 32 had urinary tract dilatationa 3 suffered from both complications. They were observed from January 1992 through December 1999. 100 patientswithout urological complications represented a control group (N). Obtained data was statistically evaluated usingt-test, c2-test, correlation analysis. Graft and patient survival rates were assessed using the Kaplan-Meier method.We have found that UC patients after Tx had worse renal function compared with patients not suffering from thiscomplications. Using Kaplan-Meier methods we have found that graft survival rate in patients with UC is significantlylower than that in the control group (5-year graft survival 0.6 vs 0.82, p

Key words:
renal transplant, urological complication, urinary tract infection, renal function, graft survival.


Autoři: L. Lyerová;  O. Schück;  J. Skibová;  V. Teplan
Působiště autorů: Klinika nefrologie a 1 Transplantcentrum IKEM, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 346-350
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Urologické komplikace po transplantaci ledviny (močová píštěl, dilatace kalichopánvičkovéhosystému) jsou často spojeny s močovou infekcí (IMC). V této práci jsme se pokusili přispět k řešení následujícíchotázek: 1) Jaká je incidence IMC u jedinců po transplantaci ledviny (TPL) a 2) Jak dalece urologické komplikacespojené s močovou infekcí ovlivňují úroveň funkce štěpu a jeho přežívání v 5letém sledování?Metody a výsledky. Sledovali jsme 77 pacientů po TPL, u kterých se v období od I/1992 do XII/1996 vyskytlamočová píštěl (42 případů), dilatace kalichopánvičkového systému (32) či obě komplikace (3). Kontrolní soubortvořilo 100 nemocných bez urologické komplikace, kteří se nelišili demografickými daty, délkou studené ischémie,procenty panel reaktivních protilátek a základní imunosupresivní terapií. Získaná data byla statisticky zhodnocenapomocí rozdílů průměrných hodnot, korelační analýzy a přežívání pacientů a štěpů metodou Kaplan-Meier. Veskupině urologicky komplikovaných nemocných je významně vyšší incidence IMC (78 % vs 42 %, p

Klíčová slova:
transplantace ledviny, urologická komplikace, infekce močových cest, renální funkc e, přežíváníštěpu.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa