HYPERBARICKÁ OXYGENOTERAPIE NEHOJÍCÍCH SE RAN A DEFEKTŮ


HYPERBARICKÁ OXYGENOTERAPIE NEHOJÍCÍCH SE RAN A DEFEKTŮ

Je podán přehled léčebných účinků inhalace kyslíku při vysokém tlaku v přetlakové komoře (HO) u ischemické choroby dolních končetin a u chronických, nehojících se ran a defektů. HO má účinek antiendematózní, stimuluje syntézu kolagenu, podporuje tvorbu granulační tkáně a antimikrobiální kapacitu leukocytů. Podporuje neovaskularizaci, což má význam zejména u tkáňové hypoxie typické pro neuro mikroangiopatie diabetické nohy. HO se má použít co nejdříve po stanovení diagnózy. Léčba se má uskutečňovat v úzké spolupráci různých specialistů - chirurgů, diabetologů, angiologů, ortopedů, odborníků v hyperbarické medicíně a dalších. První z hodnocení HO se provede po 15 expozicích HO. V případě, že výsledek je negativní, mělo by se pokračovat do 25 expozic. Je-li výsledek terapie opět negativní, další léčba se má přerušit. Pomocí HO v rámci komplexní terapie lze zabránit vysokým amputacím, zkrátit dobu hospitalizace, a tak ušetřit finanční prostředky, jak bylo prokázáno v četných klinických srovnávacích studiích v průmyslově vyspělých státech světa.

Klíčová slova:
hyperbarická oxygenoterapie, ischemická choroba dolních končetin, finanční efekt.


Hyperbaric Oxygenotherapy in the Treatment of Refractory Problem Wounds

Our study presents effects of the hyperbaric inhalation oxygenotherapy in the treatment of ischaemic diseases of lower extremities and chronic refractory problem wounds. Hyperbaric oxygenotherapy (HO) has antioedemic effect, it stimulates collagen synthesis, formation of granular tissue, and antimicrobial capacity of leukocytes. It also stimulates formation of new blood vessels, which is important namely in tissue hypoxia accompanying microangiopathy of the diabetic foot. HO should be administered as soon as possible after the diagnosis is fixed. Treatment should be done in co-operation with various specialists: surgeons, diabetologists, angiologists, orthopaedic surgeons and specialist on the hyperbaric medicine. First evaluation of HO effects should be done after 15 expositions to HO. If effects are negative, treatment should continue till 25 expositions. If effects are still negative, the treatment should terminate. As a part of complex treatment, HO can prevent high amputations, decrease the duration of hospitalisation and thus economise the whole therapy. Similar results were described in several clinical studies from different developed industrial countries.

Key words:
hyperbaric oxygenotherapy, ischaemic diseases of lower limbs, economy of therapy.


Autoři: V. Doležal
Působiště autorů: Asociace pracovníků hyperbarické medicíny ČR
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 104-107
Kategorie: Články

Souhrn

Je podán přehled léčebných účinků inhalace kyslíku při vysokém tlaku v přetlakové komoře (HO) u ischemické choroby dolních končetin a u chronických, nehojících se ran a defektů. HO má účinek antiendematózní, stimuluje syntézu kolagenu, podporuje tvorbu granulační tkáně a antimikrobiální kapacitu leukocytů. Podporuje neovaskularizaci, což má význam zejména u tkáňové hypoxie typické pro neuro mikroangiopatie diabetické nohy. HO se má použít co nejdříve po stanovení diagnózy. Léčba se má uskutečňovat v úzké spolupráci různých specialistů - chirurgů, diabetologů, angiologů, ortopedů, odborníků v hyperbarické medicíně a dalších. První z hodnocení HO se provede po 15 expozicích HO. V případě, že výsledek je negativní, mělo by se pokračovat do 25 expozic. Je-li výsledek terapie opět negativní, další léčba se má přerušit. Pomocí HO v rámci komplexní terapie lze zabránit vysokým amputacím, zkrátit dobu hospitalizace, a tak ušetřit finanční prostředky, jak bylo prokázáno v četných klinických srovnávacích studiích v průmyslově vyspělých státech světa.

Klíčová slova:
hyperbarická oxygenoterapie, ischemická choroba dolních končetin, finanční efekt.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa