KARBOHYDRÁT-DEFICIENTNÍ TRANSFERIN


KARBOHYDRÁT-DEFICIENTNÍ TRANSFERIN

V posledním desetiletí se rozšiřuje využívání sérových hladin karbohydrát-deficientního transferinu (CDT) jakovysoce specifického a citlivého ukazatele chronického alkoholizmu. Článek se zabývá vysvětlením fyziologickéhoprincipu testu a vývojem laboratorních metodik stanovení CDT. Hodnocení současných možností měření hladinCDT se opírá o publikované práce i praktické zkušenosti autorky se třemi různými komerčními soupravami. Druháčást přehledného článku upozorňuje na některé dosud nevyjasněné otázky harmonizace užívaných metodik. Diskutuješiroké možnosti využití CDT v klinické praxi, specificitu a senzitivitu CDT u různých souborů a ve srovnání s dosudužívanými klasickými testy jako např. GGT.

Klíčová slova:
alkoholizmus, karbohydrát-deficientní transferin, metodologie, klinické využití.


Carbohydrate-Deficient Transferrin as a Marker of Alcohol Abuse

Last decade witnessed the increasing use of serum levels of carbohydrate-deficient transferrin (CDT) as a highlyspecific and sensitive marker of chronic alcoholism. This paper deals with the explanation of the physiologicalprinciple of the test and the development of laboratory techniques of CDT measurement. The evaluation of thestate-of-art of CDT tests is based on published data as well as on the practical experience of the author with threecommercial diagnostic kits.The second part of the review article draws attention to some still open questions of how to harmonise the differentmethodologies used. The use of the CDT measurement in various clinical settings, the specificity and sensitivity ofCDT in different population samples and/or in comparison with already established markers such as GGT is discussed.

Key words:
alcoholism, carbohydrate-deficient transferrin, methodology, clinical use


Autoři: H. Fingerová
Působiště autorů: Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN, Olomouc
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 668-670
Kategorie: Články

Souhrn

V posledním desetiletí se rozšiřuje využívání sérových hladin karbohydrát-deficientního transferinu (CDT) jakovysoce specifického a citlivého ukazatele chronického alkoholizmu. Článek se zabývá vysvětlením fyziologickéhoprincipu testu a vývojem laboratorních metodik stanovení CDT. Hodnocení současných možností měření hladinCDT se opírá o publikované práce i praktické zkušenosti autorky se třemi různými komerčními soupravami. Druháčást přehledného článku upozorňuje na některé dosud nevyjasněné otázky harmonizace užívaných metodik. Diskutuješiroké možnosti využití CDT v klinické praxi, specificitu a senzitivitu CDT u různých souborů a ve srovnání s dosudužívanými klasickými testy jako např. GGT.

Klíčová slova:
alkoholizmus, karbohydrát-deficientní transferin, metodologie, klinické využití.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa