ZMĚNY CELULÁRNÍ IMUNITY PO PODÁNÍ NUKLEOTIDŮ


ZMĚNY CELULÁRNÍ IMUNITY PO PODÁNÍ NUKLEOTIDŮ

Východisko.
Nedostatek nukleotidů v dietě snižuje u pokusných zvířat celulární imunitu, naopak se předpokládá,že by jejich zvýšený přívod mohl tuto imunitu zvyšovat, a to i u lidí.Metody a výsledky. U 12 žen s maligními tumory jsme podávali dietní přípravek Preventan s obsahem nukleotidův dávce 1krát 1 mg denně a 4 týdny sledovali některé imunologické parametry. Došlo k značnému snížení CRPa naopak ke zvýšení počtu T lymfocytů (CD 3+ ), pomocných T lymfocytů (CD 4+ ) a supresorových/cytotoxických Tlymfocytů (CD 8+ ), a to téměř na dvojnásobek. Zvýšila se i cytotoxická aktivace a aktivované T lymfocyty. Z para-metrů humorální imunity až na malý vzestup IgG nedošlo k významnějším změnám, rovněž se nezměnil počet Blymfocytů (CD 19 ).Závěry. Přídavek potravinového doplňku s nukleotidy zvyšuje počet T lymfocytů, jejich subpopulací a jejichaktivaci. To příznivě ovlivní buňkami podmíněnou imunitu, o čemž svědčí výrazný pokles CRP.

Klíčová slova:
nukleotidy, buněčná imunita, T lymfocyty.


Changes in Cellular Immunity after Nucleotide Administration

Background.
Nucleotide deficiency in the diet of experimental animals reduces cellular immunity, and converselyit is assumed that an increased intake could improve the immunity also in humans.Methods and Results. The authors administered to 12 women with malignant tumours the dietetic preparationPreventan containing nucleotides, 1x 1 mg/day, and followed up for four weeks some immunological parameters.There was a considerable decline of CRP and conversely an increase in the number of T-lymphocytes (CD 3+ ),T-lymphocyte helpers (CD 4+ ) and suppressor/cytotoxic T-lymphocytes (CD 8+ ), almost to double values. There wasalso an increase of the cytotoxic activation and activated T-lymphocytes. As to parameters of humoral immunity,except for a small rise of IgG, no major changes were recorded and the number of B-lymphocytes did not change(CD 19 ).Conclusions. Supplementation with a dietetic preparation containing nucleotides increases the number of T-lym-phocytes, their sub-populations and their activation, and thus has a favourable impact on cell-mediated immunity asapparent from the marked decline of CRP.

Key words:
nucleotides, cellular immunity, T-lymphocytes.


Autoři: J. Kocián;  J. Kalanin 1
Působiště autorů: I. interní klinika IPVZ FTN, Praha, 1 Imunologické pracoviště IKEM, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 209-211
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Nedostatek nukleotidů v dietě snižuje u pokusných zvířat celulární imunitu, naopak se předpokládá,že by jejich zvýšený přívod mohl tuto imunitu zvyšovat, a to i u lidí.Metody a výsledky. U 12 žen s maligními tumory jsme podávali dietní přípravek Preventan s obsahem nukleotidův dávce 1krát 1 mg denně a 4 týdny sledovali některé imunologické parametry. Došlo k značnému snížení CRPa naopak ke zvýšení počtu T lymfocytů (CD 3+ ), pomocných T lymfocytů (CD 4+ ) a supresorových/cytotoxických Tlymfocytů (CD 8+ ), a to téměř na dvojnásobek. Zvýšila se i cytotoxická aktivace a aktivované T lymfocyty. Z para-metrů humorální imunity až na malý vzestup IgG nedošlo k významnějším změnám, rovněž se nezměnil počet Blymfocytů (CD 19 ).Závěry. Přídavek potravinového doplňku s nukleotidy zvyšuje počet T lymfocytů, jejich subpopulací a jejichaktivaci. To příznivě ovlivní buňkami podmíněnou imunitu, o čemž svědčí výrazný pokles CRP.

Klíčová slova:
nukleotidy, buněčná imunita, T lymfocyty.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa