ENDOKRINOLOGIE 1997-1998*


ENDOKRINOLOGIE 1997-1998*

Je podán přehled pokroků v endokrinologii v letech 1997-1998, počínaje zmínkou o Nobelově ceně za fyziologiia medicínu v roce 1998 za objev oxidu dusnatého jako působku. Dále jsou rozebrány údaje o „nové gerontologii“,tj. hormonálních aspektech menopauzy, andropauzy, adrenopauzy a somatopauzy. Endokrinologické příspěvkyonkologii se týkají hlavně objevu působků, tlumících neovaskularizaci (endostatiny), i některých nových aspektůúčinku antiestrogenů a estrogenů. Možnosti působení hormonálních faktorů v neurodegenerativních procesech jsouzřejmé u ubikvitinu, CREB a „proteinů tepelného šoku“. Byly objeveny nové typy Ca kanálů, jmenovitě „promis-kuitní“ kanály transportující současně Ca a Na a ovlivnitelné endogenním ouabainem, dále se věnuje pozornostryanodinovým receptorům a sloučeninám působícím jako Ca na senzor pro Ca v příštítných tělíscích a tlumící sekreciparathormonu. Největších pokroků zřejmě bude i nadále dosahováno v oblasti onkologie, gerontologie a hormonál-ních analog s nepředvídatelnými účinky.

Klíčová slova:
endokrinologie.


Endocrinology 1997-1998

The author presents an account on advances in endocrinology in 1997-1998, starting by mentioning the Nobelprize for physiology and medicine in 1998 and the discovery of nitric oxide as an active substance. Subsequentlythe author discusses data on „new gerontology“, i.e. hormonal aspects of the menopause, andropause, adrenopauseand somatopause. Endocrinological contributions to oncology pertain in particular to the discovery of activesubstances which inhibit neovascularization (endostatins) and some new aspects of the action of antioestrogens andoestrogens. The possible action of hormonal factors in neurodegenerative processes are obvious in ubiquitine, CREBand „heat shock proteins“. New types of Ca-channels were detected, in particular „promiscuous“ channels, conveyingCa as well as Na, which can be influenced by endogenous ouabain. Subsequently attention is paid to ryanodinereceptors and compounds acting as Ca on the sensor for Ca in the parathyroid bodies and inhibition parathormonesecretion. The greatest future advances will be achieved obviously in the sphere of oncology, gerontology andhormonal analogues with unforeseen effects.

Key words:
endocrinology.


Autoři: V. Schreiber
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 220-221
Kategorie: Články

Souhrn

Je podán přehled pokroků v endokrinologii v letech 1997-1998, počínaje zmínkou o Nobelově ceně za fyziologiia medicínu v roce 1998 za objev oxidu dusnatého jako působku. Dále jsou rozebrány údaje o „nové gerontologii“,tj. hormonálních aspektech menopauzy, andropauzy, adrenopauzy a somatopauzy. Endokrinologické příspěvkyonkologii se týkají hlavně objevu působků, tlumících neovaskularizaci (endostatiny), i některých nových aspektůúčinku antiestrogenů a estrogenů. Možnosti působení hormonálních faktorů v neurodegenerativních procesech jsouzřejmé u ubikvitinu, CREB a „proteinů tepelného šoku“. Byly objeveny nové typy Ca kanálů, jmenovitě „promis-kuitní“ kanály transportující současně Ca a Na a ovlivnitelné endogenním ouabainem, dále se věnuje pozornostryanodinovým receptorům a sloučeninám působícím jako Ca na senzor pro Ca v příštítných tělíscích a tlumící sekreciparathormonu. Největších pokroků zřejmě bude i nadále dosahováno v oblasti onkologie, gerontologie a hormonál-ních analog s nepředvídatelnými účinky.

Klíčová slova:
endokrinologie.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa