DEMINERALIZACE KOSTÍ U M. CROHN, JEJÍDIAGNOSTIKA, LÉČBA A PREVENCE


DEMINERALIZACE KOSTÍ U M. CROHN, JEJÍDIAGNOSTIKA, LÉČBA A PREVENCE

U 20 - 60 % nemocných s m. Crohn se nalezne kostní demineralizace, převážně jde o osteoporózu, ale i o osteo-porózu s malatickými rysy. Příčina je ve sníženém přívodu Ca (nechutenství, laktózová intolerance a malabsorpce),sníženém přívodu vitaminu D a terapii kortikoidy. Diagnostika je nyní usnadněna použitím denzitometrů (ultrazvu-kových a DEXA) i markerů osteoresorpce a kostní novotvorby. V léčbě se mimo dlouho již užívané Ca a vitamin Dpoužívají fluoridy (jen ve formě monofluorofosfátu), nazální tyreokalcitonin a bisfosfonáty 3. řady (alendronát);u postmenopauzálních žen lze použít i hormonální léčbu, pokud není kontraindikována, samozřejmostí však musíbýt pravidelné zatěžování kostí cvičením. V prevenci platí dostatečná dávka Ca a vitaminu D, zákaz kouřenía cvičení.

Klíčová slova:
m. Crohn, osteoporóza, denzitometrie, kalcium, vitamin D, kalcitonin, bisfosfonáty.


Demineralization of Bone in Crohn’s Disease, its Diagnosis, Treatment and Prevention

In 20 - 60% of patients with Crohn’s disease bone demineralization is found, usually osteoporosis, but alsoosteoporosis with malatic features. The cause is the reduced calcium intake (loss of appetite, lactose intolerance andmalabsorption), reduced vitamin D intake and corticoid therapy. Nowadays the diagnosis is facilitated by the use ofdensitometers (ultrasonic and DEXA) and markers of osteoresorption and new bone formation. In treatment inaddition to calcium and vitamin D used for a long time, fluorides are administered (only as monofluorophosphate),nasal thyrocalcitonin and bisphosphonates of the third series (alendronate). In postmenopausal women also hormonaltreatment can be used unless contraindicated. However, burdening of the bones with regular exercise is a necessity.For prevention adequate calcium and vitamin D intake is important, non-smoking, and exercise.

Key words:
M. Crohn, osteoporosis, densitometry, calcium, vitamin D, calcitonin, bisphosphonates.


Autoři: J. Kocián;  J. Kociánová
Působiště autorů: I. interní klinika IPVZ-FTN, Praha, Gastroenterologické pracoviště, Praha 6
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 522-524
Kategorie: Články

Souhrn

U 20 - 60 % nemocných s m. Crohn se nalezne kostní demineralizace, převážně jde o osteoporózu, ale i o osteo-porózu s malatickými rysy. Příčina je ve sníženém přívodu Ca (nechutenství, laktózová intolerance a malabsorpce),sníženém přívodu vitaminu D a terapii kortikoidy. Diagnostika je nyní usnadněna použitím denzitometrů (ultrazvu-kových a DEXA) i markerů osteoresorpce a kostní novotvorby. V léčbě se mimo dlouho již užívané Ca a vitamin Dpoužívají fluoridy (jen ve formě monofluorofosfátu), nazální tyreokalcitonin a bisfosfonáty 3. řady (alendronát);u postmenopauzálních žen lze použít i hormonální léčbu, pokud není kontraindikována, samozřejmostí však musíbýt pravidelné zatěžování kostí cvičením. V prevenci platí dostatečná dávka Ca a vitaminu D, zákaz kouřenía cvičení.

Klíčová slova:
m. Crohn, osteoporóza, denzitometrie, kalcium, vitamin D, kalcitonin, bisfosfonáty.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa