Zápis ze zasedání výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii, které se konalo dne 10. května 2006 v Čeladné u příležitosti II. Bilaterálních dnů  v Rožnově pod Radhoštěm


Vyšlo v časopise: Úraz chir. 14., 2006, č.2

Přítomni: doc. MUDr. L. Pleva, CSc., prof., MUDr. P. Wendsche, CSc., prof. MUDr. P. Gál, Ph.D., doc. MUDr. P. Maňák, CSc., doc. MUDr. P. Klečka, CSc., MUDr. V. Pokorný, CSc., doc. MUDr. K. Havlíček, CSc., doc. MUDr. F. Vyhnánek, CSc., MUDr. J. Procházka, MUDr. J. Ščudla, MUDr. V. Eckert, MUDr. P. Faltus., MUDr. J. Houser, MUDr. P. Kopačka, MUDr. F. Rybář, MUDr. J. Tesař, CSc.

Omluveni: prof. MUDr. M. Janeček, CSc., MUDr. P. Nestrojil, CSc., MUDr. R. Lukáš, MUDr. P. Višňa, Ph.D., prof. MUDr. P. Havránek, CSc.

Jednání zahájil a řídil doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.

Úvodem přivítal a poděkoval zástupci firmy Synthes, s. r. o. za sponzoring akce a MUDr. Bajgarovi, řediteli komplexu v Čeladné, který umožnil uspořádání schůze ČSÚCH. MUDr. Bajgar stručně seznámil s historií a léčebným programem.

 • Doc. Pleva – kontrola zápisu z minulého zasedání.
 • Prof. Gál – informace o jednání Českou pojišťovnou. ČP vyplácí ročně vysoké částky za úrazové pojištění. ČP navrhuje projekt, na kterém by se podílela i Kooperativa, kdy budou transporty těžce raněných primárně směrovány do traumacenter. Počet TC se jeví jako příliš vysoký, proto vypíší vlastní výběrové řízení na vhodná traumacentra. Předpokládá se jednání s ministerstvem zdravotnictví, ministerstvem financí, zástupci krajů a řediteli nemocnic. Pojišťovny uvažují o posílení materiálního i personálního zabezpečení TC. Budou osloveni vedoucí jednotlivých traumacenter.
 • Dr. Lukáš – kontaktoval předsedu Sobotku, který přednesl v parlamentu otázku zřízení úrazové pojišťovny.
 • Doc. Pleva, prof. Havránek a Dr. Dědek jednali s pí. ředitelkou Hlaváčkovou o zařazení traumacenter do IZS. Bohužel, není možné upravit toto zařazení zákonem, pouze vyhláškou. Doc. Pleva bude jednat se zástupci společnosti urgentní medicíny. Úkolem ČSÚCH je začlenění TC do zákona o krizovém štábu. Pí. ředitelka Hlaváčková předložila podmínky k zajištění krizové situace, nastínila rozpočet na materiální a technické vybavení. Seznámila s kalkulačními náklady na intenzivní lůžka. Doc. Pleva předjednal další schůzku s pí. ředitelkou.
 • Prof. Gál – informace o traumaregistru. Registr umožní statistické hodnocení ošetřovatelské péče o pacienty s poraněním ISS < 16. Některá TC zatím do registru údaje nezadávají (České Budějovice, FN Motol, Královské Vinohrady, ÚVN, FN Brno. FN Olomouc dodává neúplné údaje).
 • Doc. Pleva – obdržel informaci od předsedy Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR o připravované konferenci „Bezpečná sanitka“, která se koná v Praze dne 1. června 2006. K aktivní účasti navržen doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc.
 • Prof. Wendsche – informace o zahraničních kongresech.
  ETS  Lublaň – 24.–27. května 2006 – ČSÚCH přihlásila 10 přednášek.
  Malmö – 6.–9. září 2006 – 7. kongres EATES – informaci najdete na www.eates.se
  Graz 23.–26. května 2007 – 1. společný kongres ETS + EATES
 • VR ČLK zaslala podklad pro Prevenci dětských úrazů – oponoval prof. Gál a prof. Havránek
 • Nasdílené kódy odbornosti 503 s chirurgickou společností byly již projednány. 18. května t. r. plánovaná schůzka s ortopedickou společností – za ČSÚCH k jednání výbor doporučil: doc. Pleva, MUDr. Nestrojil, doc. Višňa, MUDr. Procházka.
 • MUDr. Kopačka – informoval o I. videosymposiu v Českých Budějovicích. Písemné zhodnocení bude zveřejněno v časopisu „Úrazová chirurgie“.
  II. videosymposium uspořádá ve dnech 26.–27. dubna 2007. Téma: Dolní končetina.
  Dr. Kopačka požádal ČSÚCH o garanci této akce.
 • Doc. Maňák – zhodnocení AO symposia v Olomouci.
 • Doc. Pleva – VIII. Ostravské traumatologické dny – 12.–13. října 2006 v Rožnově pod Radhoštěm.
 • Doc. Pleva – výroční zprávy TC za rok 2005 zaslat Dr. Nestrojilovi – p.nestrojil@unbr.cz

Příští zasedání výboru ČSÚCH se koná dne 15. června 2006 v 11.00 hod. v Centru Babylon v Liberci.

Zapsala: L. Vlachová

Schválil:

doc. MUDr. L. Pleva, CSc.

předseda ČSÚCH


Štítky
Chirurgia všeobecná Traumatológia Urgentná medicína

Článok vyšiel v časopise

Úrazová chirurgie

Číslo 2

2006 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa