Psychiatrické minimum


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2014; 94(3): 151
Kategorie: Recenze

Helena Kučerová, HonDG.

Psychiatrické minimum

Praha: Grada Publishing 2014, 168 s., cena 299 Kč. ISBN 977-80-247-4733-0

Nová publikace MUDr. Heleny Kučerové, Hon DG. „Psychiatrické minimum“ zaujme nejen psychiatry, ale poslouží jako vítaný zdroj aktuálních a cenných informací zejména širší zdravotnické veřejnosti – lékařům jiných specializací, ale také sestrám, studentům i dalším odborníkům, kteří se zabývají lidskou psychikou a jejími poruchami.

Autorka zpracovala rozsáhlou tematiku psychických poruch netradičně. Texty jednotlivých kapitol oživila kazuistikami vhodných pacientů, jejichž osudy čerpala ze své dlouholeté praxe výkonného psychiatra. Čtenáře ne­unavuje suchopárným lexikálním výkladem psychiatrických onemocnění, jak je známe z běžných učebnic. Celou tematiku rozdělila na část úvodní, ve které stručně seznamuje čtenáře se základními psychiatrickými pojmy a příznaky. Sdělené skutečnosti oživuje svěžími výrazovými prostředky, a probírá tak pestrou škálu základních pojmů, s nimiž bude dále pracovat. Zabývá se halucinacemi, bludy, poruchami myšlení, depresemi, fobiemi, poruchami vůle i vědomí včetně kognitivních funkcí.

Ve speciální části věnované diagnostice i terapii nejčastějších psychopatologických stavů probírá autorka zásady anamnestické explorace pacienta doplněné návodem cíleného rozhovoru s ním, a to zejména tam, kde je třeba řešit akutní psychotický stav. Stať uzavírá kazuistickými ukázkami psychopatologie a řeší i taktiku a strategii léčení psychofarmaky s upozorněním na jejich možné nežádoucí účinky.

Z nejvýznamnějších psychopatologic­kých stavů probírá podrobně schizofre­nii, hodnotí její časné i pozdní příznaky a věnuje se i zásadám terapie. Řada typických kazuistik slouží jako ­příklad vhodných terapeutických opatření. Další úsek je věnován afektivním poruchám, tedy fázi depresivní i manické. Popisuje typické příznaky obou fází a stručně shrnuje zásady léčby anti­depresivy. Závěrečné kapitoly jsou věno­vané demenci, neurotickým, stresovým a somatomorfním poruchám a rovněž patologickým závislostem na alkoholu a drogách, gambling nevyjímaje. Nedílnou součástí léčení ­psychotiků zůstává pak léčebná reha­bilitace, ať již jde o fyzikální terapii, ­tělesnou výchovu, pracovní léčbu i umělecko-výchovné působení.

Kniha je psána svěží, vybranou češtinou. Cenným přínosem publikace jsou osobní komentáře autorky k jednotlivým kapitolám, jimiž nenásilně poutá zájem čtenáře proniknout až k jádru probírané látky.

doc. MUDr. Jan Báňa, CSc.


Štítky
Praktické lekárstvo pre deti a dorast Praktické lekárstvo pre dospelých

Článok vyšiel v časopise

Praktický lékař

Číslo 3

2014 Číslo 3
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa