197. zasedání výboru World Medical Association (WMA)


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2014; 94(3): 159
Kategorie: Zprávy

Tokyo, 21. až 27. dubna 2014

Zasedání Výboru se zúčastnilo přes 300 delegátů z 28 zemí světa. Zasedání organizovala Japan Medical Association (JMA). Zasedání (i ubytování) se konalo v hotelu Nikko Tokyo.

JMA zajistila perfektní podmínky odborné i společenské. Význam zasedání byl zdůrazněn vystoupením viceguvernéra Tokya, ministra zdravotnictví Japonska a hlavně v poslední den vystoupením předsedy vlády Japonska pana Šinzó Abe.

Odborný program byl velmi bohatý a týkal se všech aspektů funkce WMA. Zahájení zasedání předcházelo setkání Komise o vlivu klimatu na zdraví. Komisi předsedal dr. Chin z Jižní Koreje. Hlavní referát měla prof. L. Nathanson (GB), která podala přehled a vedla diskuzi. Komise se zúčastnili dr. Wilson z USA (bývalý prezident WMA a AMA), paní Menes (generální sekretářka AMA), dr. Brettenthaler z Rakouska, dr. Snædal (Island) a já. Tématem bylo „Climate and Health“. V diskuzi jsem uvedl, že by bylo vhodné studovat vlivy změn klimatu na jednotlivé orgánové fyziologické a patologické jevy. Návrh byl přijat a byl jsem vyzván k práci na tomto poli. Navrhl jsem užívat název „climate stress“.

Obr. 1. Prof Yank Coble, bývalý prezident WMA a AMA, a prof. Jaroslav Blahoš, předseda ČLS JEP a rovněž bývalý prezident WMA
Prof Yank Coble, bývalý prezident WMA a AMA, a prof. Jaroslav Blahoš, předseda ČLS JEP a rovněž bývalý prezident WMA

Finanční přehled podal hlavní pokladník pan A. Halmayr, který zdůraznil nutnost hledat úspory. Jednou z nich je převést časopiseckou formu World Medical Journal na elektronickou formu. Několik delegátů (včetně mne) bylo vyzváno, aby do posledního tištěného čísla WMJ přispěli článkem o svých názorech na funkci WMA a historickými vzpomínkami z účastí na dosavadních sjezdech, zejména z hlediska názorů bývalých prezidentů WMA.

Byla zdůrazněna i finanční kázeň členských států zastoupených ve WMA. Jejich počet stoupl na 105 států světa. Bylo oznámeno přijetí Itálie a Guiney. Napříště budou určeny pevné výdaje pro zasedání Councilu a General Assembly, které nesmějí být překročeny.

Byly schváleny návrhy plánovací komise, zejména bližší kontakty s World Veterinary Association (WVA). K této otázce jsem poznamenal, že tento bod byl již schválen na WMA Assembly před 3 roky. Na sjezdu WVA, který se konal v Praze v roce 2013, nebyla WMA zastoupena. Dr. Yokokura, prezident JMA, uvedl, že Japonská lékařská asociace již má smlouvu o spolupráci s WVA. V roce 2015 se bude konat sjezd s tématem „One Health“.

Opakovaně byla zdůrazněna nutnost většího povědomí činnosti WMA mezi národními asociacemi. V diskuzi jsem se zmínil o českém překladu Helsinské deklarace ze Seoulu a Fortalezy.

V plánu je uskutečnění Valného shromáždění WMA v Moskvě, eventuálně ve Francii, v Chicagu (2017) a Reykjavíku (2018). Diskuze se rozvinula ohledně konání sjezdu v Moskvě, jednak z dosud nejasných finančních podmínek, jednak ohledně situace na Ukrajině. Dr. Michajlov, delegát Ruska, přislíbil poslat zprávu o finančním zajištění do 15 dnů. Nebude-li zpráva dodána, bude se sjezd konat v Paříži. Bylo oznámeno, že slavnostní zasedání k 50. výročí prvního vydání Helsinské deklarace se bude konat 11. listopadu 2014 v Helsinkách za přítomnosti prezidenta Finska.

V etické komisi bylo mimo jiné poukázáno na nevhodné zapojení lékařů do tzv. reality show. Dále bylo jednáno o tzv. sociálních determinantách zdraví. V diskuzi jsem se zmínil o úloze stresu ve vulnerabilních sociálních společenstvech, tak jak jsem na to již upozornil na Valném shromáždění ve Fortaleze v roce 2013.

Opakovaně bylo poukázáno na vliv znečistěného ovzduší na zdraví. Francouzští delegáti hovořili o tzv. dětech ulice. Poznamenal jsem, že v Manile se vžilo smutně ironické rčení „home street home“, a obecně se jednalo i o bezdomovectví.

Velká diskuze se rozvinula o lékařském vzdělávání. Zavedení tzv. globálních standardů pro zlepšené vzdělávání lékařů je zatím utopií. Aktuální stav řeší WMA spolu s World Federation of Medical Education (WFME). Ke spolupráci byli vyzváni bývalí prezidenti WMA a předsedové Výboru. Rád jsem tuto funkci přijal.

K návrhům na další jednání jsem přednesl příspěvek o rizicích nedostatečnosti vitaminu D. Návrh byl přijat, ale při plném programu byl přesunut na další zasedání.

prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

předseda ČLS JEP


Štítky
Praktické lekárstvo pre deti a dorast Praktické lekárstvo pre dospelých

Článok vyšiel v časopise

Praktický lékař

Číslo 3

2014 Číslo 3
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa