Počty HIV/AIDS prudce rostou – problémy přibývají


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2014; 94(3): 136

V loňském roce bylo podchyceno v ČR 235 nových případů HIV pozitivity. Tento nárůst je rekordní. Surveillance onemocnění HIV/AIDS byla u nás zahájena v roce 1985, k 31. 12. 2013 bylo evidováno už 2122 HIV pozitivních osob. Nepříznivý trend pokračuje i v roce 2014 – během ledna bylo podchyceno dalších 22 onemocnění!

Na uvedenou situaci reagovala Česká společnost pro AIDS pomoc (ČSAP) a v období od 31. 3. 2014 do konce dubna organizovala rozsáhlou kampaň.

Základním smyslem kampaně bylo znovuoživení preventivního úsilí v problematice HIV/AIDS a všech ostatních pohlavně přenosných nemocí, které u nás bylo vyvíjeno v minulosti v nesrovnatelně větším měřítku než dnes. Naposled proběhla razantní kampaň v roce 1989 a později ve skromném rozsahu a s mnohem menším dopadem ještě v průběhu devadesátých let 20. století. Tehdy oslovení lidé mají sice dostatek informací, ty jsou ale mnohdy zastaralé, zejména v přístupu ke kontaktu s infikovanými osobami. Je to tak mj. proto, že vědomosti, kterými tato generace disponuje, nereflektují pokroky, jichž bylo od té doby dosaženo v léčbě a výzkumu v oblasti HIV/AIDS. Mezitím dorůstají do sexuálně aktivního věku nové generace, které již nebyly kampaněmi z přelomu osmdesátých a devadesátých let vůbec zasaženy.

Výsledkem kampaně bude v ideálním případě pochopení základních úskalí tohoto chronického onemocnění, nárůst prevence formou bariérové antikoncepce, zvýšení počtu testovaných osob a lepší přijímání lidí, kteří jsou tímto smrtelným onemocněním postiženi.

prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.

vedoucí Ústavu epidemiologie LF UK v Plzni a místopředseda ČSAP


Štítky
Praktické lekárstvo pre deti a dorast Praktické lekárstvo pre dospelých

Článok vyšiel v časopise

Praktický lékař

Číslo 3

2014 Číslo 3
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa