Profesor MUDr. Jan Černý, CSc.


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2011; 91(11): 685-686
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

Lékařskou a obec a celou medicínu zastupoval letos jako jediný vyznamenaný prof. MUDr. Jan Černý, CSc. Narodil se před sedmdesáti léty – toto kulaté výročí oslavil letos v únoru – a během svého dlouholetého působení především na poli kardiovaskulární a transplantační chirurgie se stal ve svém oboru významnou osobnosti a světově uznávaným odborníkem. Byl jedním z průkopníků zavádění transplantace jater a srdce do klinické praxe u nás. O tom ostatně svědčí i řada dalších významných ocenění, kterých se mu za jeho práci dostalo. Medaili G. J. Mendela získal za svou experimentální činnost již v sedmdesátých letech minulého století, kdy spolu s prof. MUDr. V. Kořístkem, DrSc. na II. chirurgické klinice FN U sv. Anny v Brně vypracovali a v sérii pokusů na prasatech ověřili techniku transplantace jater. Díky těmto zkušenostem a výsledkům mohla být v roce 1983 u nás provedena první úspěšná transplantace jater. Za přínos k řešení této problematiky získal státní cenu.

Vedle otázek spojených s transplantacemi se prof. MUDr. Jan Černý, CSc. také intenzivně zajímal o cévní chirurgii. I díky jeho působení se II. chirurgická klinika stala jedním z předních pracovišť v tomto oboru. On sám má lví podíl na zavedení AV zkratů pro dialýzu, retroperitoneálního přístupu k břišní aortě či extraanatomických bypassů. Dokázal důležitost hluboké stehenní tepny pro rekonstrukční cévní operace na dolní končetině, zavedl horní hrudní sympatektomii a jako jeden z prvních přišel s chirurgickou léčbou thoracic outlet syndromu. Má nesporné zásluhy na vývoji a klinickém uplatnění první české pletené cévní protézy Mikrofroté, za což mu byla v roce 1987 udělena národní cena.

Jeho systematická a precizní výzkumná činnost spolu s brilantní chirurgickou technikou došly uznání již o rok dříve, kdy obdržel státní cenu; jako vedoucí chirurg rozhodujícím způsobem přispěl k světovému úspěchu programu totální srdeční náhrady. Zejména na poli záchovných operací na mitrální chlopni patřil k pionýrům tohoto přístupu u nás a dosáhl vynikajících výsledků. Jako vedoucí chirurg v týmu prof. MUDr. A. Vašků, DrSc. implantoval více než stovku různých typů mechanických srdečních podpor – od levostranné až po umělé srdce.

V roce 1972, v průběhu svého působení na II. chirurgické klinice FN U sv. Anny, složil atestaci II. stupně z chirurgie. O osm let později obájil kandidátskou dizertační práci a v roce 1984 získal docenturu. Profesorem chirurgie byl jmenován v roce 1991.

Díky svým opakovaně prokázaným vysokým odborným i organizačním schopnostem stanul v roce 1984 v čele Kardiovaskulárního a transplantačního oddělení FM U sv. Anny, z něhož se v roce 1991 stal samostatný subjekt – Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie. Prof. MUDr. Jan Černý, CSc. byl jmenován jeho prvním ředitelem.

Opodstatněnost tohoto kroku, stejně jako rostoucí význam, dokládá několik fakt. V roce 1985 zde bylo provedeno zhruba 300 výkonů. V roce 2002 stoupl počet uskutečněných srdečních operací na více než 1 400. To jasně ukazuje, že výrazně zlepšila dostupnost tohoto typu lékařské péče a že z někdejších výjimečných zákroků se stala takříkajíc standardní činnost. A nejen to. S rostoucím počtem výkonů a dokonalejším technickým zázemí se zvyšovaly a prohlubovaly zkušenosti operačních týmů, což se odrazilo ve výsledné úspěšnosti. Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie se tak stalo místem, které plně snese srovnání s obdobnými předními pracoviště v Evropě.

Vedle srdečních operací se prof. MUDr. Jan Černý, CSc. také dále věnoval rozvoji transplantační problematice. Transplantace jater se postupně staly rutinní operací s výbornými výsledky. Operační tým pod jeho vedením uskutečnil v roce 1992 první transplantaci srdce v Brně. V roce 1995 provedl jako první v České republice transplantaci srdce u dítěte, v roce 1998 první kombinovanou transplantaci srdce a ledviny a v roce 2005 první transplantaci současně tří orgánů (srdce, jater, ledviny).

Neméně důležitou a neopomenutelnou součástí profilu prof. MUDr. Jana Černého, CSc. je jeho vědeckovýzkumná a pedagogická činnost. Jeho jméno jako řešitele nebo spoluřešitele stojí pod dlouhou řadou vědeckovýzkumných projektů a grantů. Je také autorem či spoluautorem několika stovek odborných prací publikovaných doma i v zahraničí. Na svém kontě má mnoho přednášek prezentovaných jak na tuzemských akcích, tak tak na kongresech a sympóziích konaných v nejrůznějších zemích světa. A všeobecně známé jsou i jeho pedagogické schopnosti vysvětlit jednoduše a zajímavě i ty nejsložitější chirurgické postupy a problémy.

Během své dlouholeté praxe zastával prof. MUDr. Jan Černý, CSc. také řadu významných funkcí v odborných společnostech. Po dobu dvou funkčních období byl předsedou České společnosti kardiovaskulární chirurgie ČLS JEP, byl členem výboru České transplantační společnosti. Je i členem mezinárodních organizací – Evropské společnosti pro srdeční a hrudní chirurgii a Evropské společnosti pro srdeční a cévní chirurgii. Byl členem vědecké rady ministerstva zdravotnictví a členem vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Prof. MUDr. Jan Černý, CSc. se díky své vysoké odbornosti a neutuchajícímu zájmu o srdeční chirurgii a transplantace těší všeobecnému uznání široké lékařské i laické veřejnosti. Alfou i omegou veškeré jeho práce byl vždy pacient a jeho zdraví. Především díky tomuto vždy a za všech okolností důsledně uplatňovanému krédu stále zůstává dobrým příkladem pro mnohé chirurgy, a to hlavně v posuzování vlastní práce, v tom, že za neúspěchy viděl své chyby ať již v indikaci k operaci, v nesprávně zvolené operační taktice, či v technické chybě při operaci. Právě tento přístup spolu s nepochybným talentem a obrovskou předvídavostí vytvořily základ jeho až neuvěřitelné schopnosti bleskurychlého a neomylného rozhodování ve vypjatých okamžicích, v zachování správného úsudku v nejasných situacích. A to platí dodnes.

ri


Štítky
Praktické lekárstvo pre deti a dorast Praktické lekárstvo pre dospelých
Článek Jubilea

Článok vyšiel v časopise

Praktický lékař

Číslo 11

2011 Číslo 11
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Hereditární TTR amyloidóza – vzácné, nebo jen neodhalené onemocnění? 2. díl
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa