Profesor Ivan Raška zvolen členem Evropské molekulárně biologické organizace


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2011; 91(11): 688
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

PRAHA: Profesoru Ivanu Raškovi se dostalo velké cti. Byl zvolen členem prestižní Evropské molekulárně biologické organizace (EMBO) jako pátý vědec z České republiky.

Profesor Ivan Raška pracuje na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a je přednostou Ústavu buněčné biologie a patologie. Spolu se svými spolupracovníky řeší vědecké projekty zaměřené na funkční organizaci buněčného jádra a chromatinu (komplex DNA s navázanými proteiny) během buněčného cyklu a diferenciace v normě i patologii. Výzkum je cílen na strukturu a dynamiku chromatinu na všech jeho organizačních úrovních počínaje nukleozomem a konče chromozomálními teritórii („interfázními chromozomy“) a na integraci funkčních procesů syntézy a oprav DNA, jakož i syntézy a vyzrávání RNA do architektury jádra.

Profesor RNDr. Ivan Raška, DrSc. 
Foto: Archiv
Profesor RNDr. Ivan Raška, DrSc. Foto: Archiv

Pracoviště prof. Rašky dosáhlo významných výsledků při studiu rozmístění chromozomálních teritórii v buněčném jádře, replikace, transkripce a oprav DNA, její epigenetické regulace a regulace na posttranskripční úrovni, jakož i při studiu jadérka a dalších jaderných subkompartmentů.

Při studiu zejména lidských buněk (rovněž však jiných modelových systémů včetně bezobratlých organismů) byly používány nejmodernější molekulárně biologické a zobrazovací (mikroskopické) přístupy.

V posledních několika letech se pracoviště rovněž zapojilo do vývoje nových technologií a nanotechnologií. Využití získaných výsledků je především cíleno do biomedicíny.

Profesor Ivan Raška je autorem více než 100 publikací, přičemž několik desítek jeho prací dosáhlo vysokého stupně citovanosti. Byl zvolen do Učené společnosti České republiky a je členem několika domácích a zahraničních odborných společností, jakož i edičních rad zahraničních vědeckých časopisů.


Štítky
Praktické lekárstvo pre deti a dorast Praktické lekárstvo pre dospelých
Článek Jubilea

Článok vyšiel v časopise

Praktický lékař

Číslo 11

2011 Číslo 11
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa