Pozvání na XVIII. kongres ČLS JEP


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2008; 88(7): 431
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

Dne 22. října. 2008 bude Česká lékařská společnost J.E. Purkyně pořádat svůj XVIII.. kongres v rámci mezinárodní výstavy Medical Fair v Brně.

Odborným garantem kongresu je Společnost infekčního lékařství ČLS JEP. Kongresu se účastní i slovenští kolegové, členové Slovenské lékařské společnosti.

Tématika je rozdělena do dvou částí. V první části bude jednáno o zdravotních rizicích při cestách do ciziny a přenosu vysoce nebezpečných nákaz (malárie, protozoární nákazy, nákazy červy, hemoragické horečky) i o opatřeních preventivních a léčebných. V druhé části bude hlavním tématem chřipka (včetně ptačí chřipky), prevence a léčba i připravenost na pandemii.

Jde o vysoce aktuální problematiku, o níž bude jistě mimořádný zájem. Autoři přednášek jsou renomovaní odborníci z oboru cestovní medicíny a infektologie.

Věříme, že Vás téma letošního kongresu zaujme a těšíme se na setkání v Brně.

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

předseda ČLS JEP

prezident kongresu

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ

22. října. 2008

Výstaviště Brno – pavilon Rotunda

Výstaviště 1,

647 00 Brno

POŘADATEL

Česká lékařská společnost J.E. Purkyně

PREZIDENTI KONGRESU

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

předseda České lékařské společnosti J.E. Purkyně

Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.

prezident Slovenské lekárske spoločnosti

ODBORNÁ GARANCE

MUDr. Václav Chmelík 

primář Infekčního oddělení

Nemocnice České Budějovice, a.s. 

doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. 

přednostka Infekční kliniky 2.LF UK a IPVZ 

FN Na Bulovce, Praha  

doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.

předseda SVL ČLS JEP

HLAVNÍ TÉMATA

BLOK I 

Cestovní medicína a možnost importu nebezpečné nákazy

BLOK II

Možnost vzniku pandemie chřipky a protiepidemická opatření

PREZENTACE FIREM

Součástí kongresu bude výstava odborných firem. Informace o podmínkách účasti poskytne sekretariát kongresu.

SEKRETARIÁT KONGRESU

AMCA, spol. s r.o.

Academic and Medical Conference Agency

Újezd 40

118 01 Praha 1

tel.: +420 257 007 629

mobil: +420 731 496 060

e-mail: amca@amca.cz

fax: +420 257 007 622

www.cls.cz

REGISTRACE

Možnosti registrace:

  • on-line registrace na www.cls.cz
  • zasláním přihlášky faxem, e-mailem nebo poštou na adresu sekretariátu spolu s kopií dokladu o zaplacení (výpisu z účtu, příkazu k úhradě, ústřižku složenky)

Registrační poplatek zahrnuje: účast na vědeckém programu a doprovodné výstavě firem, tiskové materiály, občerstvení během kávových přestávek, oběd, vstupenku na výstavu Medical Fair, DPH.

Kongres má postgraduální charakter a je garantován ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání.

Lékaři a sestry obdrží potvrzení o účasti s příslušným počtem kreditů jednotlivých profesních organizací (ČLK, ČAS).

UBYTOVÁNÍ

Informace o možnostech ubytování v Brně naleznete na webových stránkách kongresu www.cls.cz.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Bulletin SPL ČR,

INFORMACE

PRO LÉKAŘSKÉ PRAXE,

NAKLADATELSKÉ A TISKOVÉ

STŘEDISKO ČLS JEP,

Praktický lékař, Časopis lékařů českých,

ZDRAVOTNICKÉ NOVINY,

Medical Tribune.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

BLOK I – Cestovní medicína a možnost importu nebezpečné nákazy

1. Cestování do zahraničí a možnost importu vysoce nebezpečné nákazy

Ladislav Machala, Infekční klinika IPVZ, FN Na Bulovce, Praha

2. Malárie

Zdena Manďáková, Infekční klinika IPVZ, FN Na Bulovce, Praha

3. Import protozoárních nákaz

František Stejskal, III. klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF a FNB, Praha

4. Import nákaz způsobených červy

Libuše Kolářová, Katedra mikrobiologie IPVZ/Ústav lékařské mikrobiologie FNKV, Praha

5. Hemoragické horečky

Ladislav Machala, Infekční klinika IPVZ, FN Na Bulovce, Praha

6. Zkušenosti lékaře v rozvojových zemích

Katarína Holečková, Klinika infektológie a geografickej medicíny / FNsP Bratislava

7. Jihočeský model reakce na import vysoce nebezpečné nákazy

Václav Chmelík, Infekční odd. Nemocnice České Budějovice, a.s.

8. Centrum pro izolaci a léčbu vysoce nebezpečných nákaz ve FNB

Hana Roháčová, Infekční klinika FN Na Bulovce, Praha

BLOK II – Možnost vzniku pandemie chřipky a protiepidemická opatření

9. Informace o nové nemocnici, kterou buduje armáda v Centru biologické ochrany v Těchoníně a která bude nejbezpečnějším infekčním oddělením v ČR

10. Klinický průběh a komplikace chřipky

Vilma Marešová, I. infekční klinika 2. LF UK, FN Na Bulovce, Praha

11. Úmrtnost v souvislosti se sezónní chřipkou

Jan Kynčl, Státní zdravotní ústav,

Praha

12. Ptačí chřipka

Helena Jiřincová, Státní zdravotní ústav, Praha

13. Pandemické vakcíny – současnost a bu-doucnost

Martina Havlíčková, Státní zdravotní ústav, Praha

14. Pandemická připravenost nemocnice

Václav Chmelík, Infekční oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.


Štítky
Praktické lekárstvo pre deti a dorast Praktické lekárstvo pre dospelých

Článok vyšiel v časopise

Praktický lékař

Číslo 7

2008 Číslo 7
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa