MUDr. Ljiljana Bojičová – úspěšných 15 let v čele lékařské posudkové služby


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2008; 88(7): 433
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

V červnu letošního roku dosáhla lékařská posudková služba České republiky významného uznání své prestiže pořádáním kongresu EUMASS (European Union of Medicine in Assurance and Social Security) v Praze. Je to významný mezník na cestě, kterou pod vedením MUDr. Ljiljany Bojičové urazila lékařská posudková služba od svého vzniku v roce 1993.

Jen krátké připomenutí – v době ustavení lékařské posudkové služby, jako součásti resortu práce a sociálních věcí a začlenění všech posudkových lékařů do tohoto resortu, i těch, kteří dříve byli součástí zdravotnických zařízení, do jedné struktury, byla lékařská posudková služba brána laickou i odbornou veřejností jako opomíjený a nevýznamný obor medicíny. Bylo velkým štěstím pro další vývoj, že se do čela lékařské posudkové služby na České správě sociálního zabezpečení, ve které byla v době vzniku této služby zařazena naprostá většina posudkových lékařů z ČR, dostala právě MUDr. Ljiljana Bojičová, která přes nejrůznější úskalí a pře-kážky, ke kterým patří jak nepochopení, tak i nepřejícnost, závist a zášť, dosáhla svým mnohaletým úsilím uznání postavení českých posudkových lékařů jak na domácí scéně, tak i v mezinárodním měřítku.

jp_147_1
Obr. 1. jp_147_1

Za 15 let existence se změnila i organizační struktura lékařské posudkové služby ČSSZ (dále jen LPS ČSSZ). Z roztříštěného souboru posudkových lékařů začleněných do lokálních struktur Okresních správ sociálního zabezpečení se stal jednotný, efektivně fungující, vysoce odborný specializovaný útvar s vertikálním řízením a jasně stanovenými kompetencemi. Dnes již nikdo nezpochybňuje důležitost posudkové činnosti a její dopad na ekonomiku, oprávněnost existence posudkových lékařů a jejich odbornou úroveň, což ocenila i Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, která v říjnu 2007 udělila MUDr. L. Bojičové čestnou medaili J. E. Purkyně za mnohaletou práci pro rozvoj oboru posudkové lékařství.

Všichni si uvědomujeme, s jakým osobním nasazením v uplynulých letech řídila MUDr. Bojičová LPS ČSSZ, bez nějž by se rozhodně nepodařilo tak hladce zvládnout např. přechod na diametrálně odlišný způsob posuzování invalidity a nástup zcela nového posuzování pro nově koncipované dávky státní sociální podpory v roce 1996, opakované nárůsty počtu žádostí o posouzení při každé změně legislativy, ať už se týkaly změny průkazek mimořádných výhod nebo změny ve finančním plnění zvýšení důchodu pro bezmocnost a nakonec i oddělení posuzování pro tzv. nepojistné systémy a vznik posudkové služby na úřadech práce, a to vše při neustále se snižujícím počtu posudkových lékařů.

Konání XVII. kongresu EUMASS od 5. do 7. června 2008 v Praze bylo mezinárodním oceněním přínosu MUDr. Bojičové pro postavení posudkového lékařství, a to nejen u nás, ale i v jiných evropských zemích. Nejlépe to vystihl ve svém příspěvku dr. Hans-Werner Pfeifer z Německa, který nazval MUDr. Bojičo-vou „matkou posudkového lékařství v ČR“. Její práci na mezinárodním poli ocenila tato organizace před dvěma lety zvolením MUDr. Bojičové do funkce viceprezidentky, od září roku 2008 do funkce prezidentky EUMASS.

Je nám líto, že se MUDr. Ljiljana Bojičová rozhodla skončit ve funkci vrchní ředitelky LPS ČSSZ v době, kdy bychom její elán, pracovní nasazení, odborné, řídící a zejména lidské kvality potřebovali. Přes mnohé nabídky na působení v zahraničí chce zůstat i nadále v kontaktu s českou lékařskou posudkovou službou z pozice poradkyně ředitelky ČSSZ a v neposlední řadě i předsedkyně odborné Společnosti lékařů sociálního zabezpečení ČLS JEP.

Děkujeme MUDr. Ljiljaně Bojičové za to, co udělala pro posudkové lékařství i pro posudkové lékaře, a do dalšího období přejeme hlavně pevné zdraví, protože elán a invence jí nikdy nechyběly, v tom nám všem může být velkým vzorem a jsme hrdi na to, že jsme mohli patřit do jejího pracovního týmu.

Za SLSZ ČLS JEP

MUDr. Radomír Kučera,

místopředseda


Štítky
Praktické lekárstvo pre deti a dorast Praktické lekárstvo pre dospelých

Článok vyšiel v časopise

Praktický lékař

Číslo 7

2008 Číslo 7

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa