Prediktivní hodnota ultrazvukových parametrů, CA-125 a indexu rizika malignity u pacientek s karcinomem ovarií


Prediktivní hodnota ultrazvukových parametrů, CA-125 a indexu rizika malignity u pacientek s karcinomem ovarií

Východiska:
Zhodnocení prediktivní hodnoty CA-125, ultrazvukových parametrů (US) a indexu rizika malignity (RMI) u karcinomu ovarií.

Materiál a metody:
115 pacientek rozdělených do: 1) skupina A (n = 41) – ovariální malignita; skupina B (n = 74) – benigní ovariální nádor; 2) podskupina CA(a) s nízkým CA-125 (< 35 U/ml) (n = 64); podskupina CA(b) s mírně zvýšeným CA-125 (35–130 U/ml) (n = 26); podskupina CA(c) s vysokým CA-125 (> 130 U/ml) (n = 25).

Výsledky:
1) pacienti ve skupině A byli starší (p < 0,05); ve skupině B převažoval CA-125 < 35 U/ml (p < 0,001); 2) CA- 125 < 35 U/ml bylo charakterizováno poměrně vysokým NPV, senzitivitou a specificitou (82,8 %; 0,732, resp. 0,716). Námi navrhované uspořádání hladin CA-125 do tří stupňů: a) < 35 U/ml; b) 35–130 U/ml; c) > 130 U/ml zvýšilo specificitu obou parametrů: CA125 = 35–130 U/ ml na 0,811, pro CA-125 > 130 U/ml až na 0,905 a PPV pro druhý z parametrů na 72,0 %; 3) US: a) nejvyšší senzitivitu, a tedy nejvyšší schopnost rozlišit pacientky postižené onemocněním prokázaly: nepravidelné ohraničení a přítomnost septa/růst (0,878, resp. 0,897); a) nejvyšší specificitu, a tedy nejvyšší schopnost rozlišit zdravé pacientky, prokázaly: jasné vyčlenění nádoru z okolní tkáně a nepřítomnost ascitu (0,811, resp. 0,932); c) přítomnost ascites měla nejvyšší PPP (100%), a byla tedy nejsilnějším prediktorem zhoubnosti; 4) RMI prokázalo poměrně vysoké NPV pouze pro RMI ≤ 200 (76,8 %); 4) následná analýza RMI v korelaci s navrhovaným odstupňováním CA-125 zvýšila prediktivní hodnotu RMI: a) podskupina CA(a): NPV a senzitivita pro RMI ≤ 200 (81,6 %, resp. 0,818) a NPV pro RMI > 200 (86,7 %); b) podskupina CA(b): specificita pro RMI ≤ 200 jako dobrý indikátor identifikace zdravých pacientek (0,929); c) podskupina CA(c): senzitivita pro RMI ≤ 200 jako dobrý indikátor identifikace nemocných pacientek (0,944).

Závěr:
CA-125 ani US jako jednotlivé indikátory nebyly přesné. RMI je dobrým indikátorem pouze v korelaci s CA-125.

Klíčová slova:
nádory vaječníků – sérum – nádorové markery – CA-125 protein – ultrazvuk – prognóza

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do bi omedicínských časopisů.

Obdrženo:
30. 5. 2011

Přijato:
29. 7. 2011


Autoři: S. V. Antovska 1;  N. Bashevska 2;  N. Aleksioska 3
Působiště autorů: Department for Urogynaecology and Pelvic Floor Disorders, University Clinic for Gynaecology and Obstetrics, Medical Faculty, University Saint Cyril and Methodius, Skopje, Republic of Macedonia 1;  Department of Histopathology and Clinical Cytology, Institute of Radiotherapy and Oncology, Medical Faculty, University Saint Cyril and Methodius, Skopje, Republic of Macedonia 2;  University Clinic for Gynaecology and Obstetrics, Medical Faculty, University Saint Cyril and Methodius, Skopje, Republic of Macedonia 3
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2011; 24(6): 435-442
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východiska:
Zhodnocení prediktivní hodnoty CA-125, ultrazvukových parametrů (US) a indexu rizika malignity (RMI) u karcinomu ovarií.

Materiál a metody:
115 pacientek rozdělených do: 1) skupina A (n = 41) – ovariální malignita; skupina B (n = 74) – benigní ovariální nádor; 2) podskupina CA(a) s nízkým CA-125 (< 35 U/ml) (n = 64); podskupina CA(b) s mírně zvýšeným CA-125 (35–130 U/ml) (n = 26); podskupina CA(c) s vysokým CA-125 (> 130 U/ml) (n = 25).

Výsledky:
1) pacienti ve skupině A byli starší (p < 0,05); ve skupině B převažoval CA-125 < 35 U/ml (p < 0,001); 2) CA- 125 < 35 U/ml bylo charakterizováno poměrně vysokým NPV, senzitivitou a specificitou (82,8 %; 0,732, resp. 0,716). Námi navrhované uspořádání hladin CA-125 do tří stupňů: a) < 35 U/ml; b) 35–130 U/ml; c) > 130 U/ml zvýšilo specificitu obou parametrů: CA125 = 35–130 U/ ml na 0,811, pro CA-125 > 130 U/ml až na 0,905 a PPV pro druhý z parametrů na 72,0 %; 3) US: a) nejvyšší senzitivitu, a tedy nejvyšší schopnost rozlišit pacientky postižené onemocněním prokázaly: nepravidelné ohraničení a přítomnost septa/růst (0,878, resp. 0,897); a) nejvyšší specificitu, a tedy nejvyšší schopnost rozlišit zdravé pacientky, prokázaly: jasné vyčlenění nádoru z okolní tkáně a nepřítomnost ascitu (0,811, resp. 0,932); c) přítomnost ascites měla nejvyšší PPP (100%), a byla tedy nejsilnějším prediktorem zhoubnosti; 4) RMI prokázalo poměrně vysoké NPV pouze pro RMI ≤ 200 (76,8 %); 4) následná analýza RMI v korelaci s navrhovaným odstupňováním CA-125 zvýšila prediktivní hodnotu RMI: a) podskupina CA(a): NPV a senzitivita pro RMI ≤ 200 (81,6 %, resp. 0,818) a NPV pro RMI > 200 (86,7 %); b) podskupina CA(b): specificita pro RMI ≤ 200 jako dobrý indikátor identifikace zdravých pacientek (0,929); c) podskupina CA(c): senzitivita pro RMI ≤ 200 jako dobrý indikátor identifikace nemocných pacientek (0,944).

Závěr:
CA-125 ani US jako jednotlivé indikátory nebyly přesné. RMI je dobrým indikátorem pouze v korelaci s CA-125.

Klíčová slova:
nádory vaječníků – sérum – nádorové markery – CA-125 protein – ultrazvuk – prognóza

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do bi omedicínských časopisů.

Obdrženo:
30. 5. 2011

Přijato:
29. 7. 2011


Zdroje

1. Fields MM, Chevlen E. Ovarian cancer screening: a look at the evidence. Clin J Oncol Nurs 2006; 10(1): 77–81.

2. Berkenblit A, Cannistra SA. Advances in the management of epithelial ovarian cancer. J Reprod Med 2005; 50(6): 426–438.

3. Timor-Tritsch IE, Peisner DB, Montegudo A. Vaginal sonographic puncture procedures. In: Timor-Tritsch IE, Rottem S (eds). Transvaginal Sonography. New York: Elsevier 1991.

4. Hurwitz A, Yagel S, Zion I et al. The management of persistent clear pelvic cysts diagnosed by ultrasonography. Obstet Gynecol 1988; 72 (3 Pt 1): 320–322.

5. Hill LM, Nyberg DA. Transvaginally guided procedures. In: Nyberg Da, Hill LM, Böhm-Velez M et al (eds). Transvaginal Ultrasound. St Lous: Mosby Year Book 1992.

6. Kurjak A, Shalan H, Matijevic R et al. Stage I ovarian cancer by transvaginal color Doppler sonography: a report of 18 cases. Ultrasound Obstet Gynecol 1993; 3(3): 195–198.

7. Woolas R, Jacobs I, Davies A et al. What is the true incidence of primary fallopian tube carcinoma? Int J Gynecol Cancer 1994; 4(6): 384–388.

8. Bast RC Jr, Klugg TL, St John E et al. A radioimmunoassay using a monoclonal antibody to monitor the course of epithelial ovarian cancer. N Engl J Med 1983; 309(15): 883–887.

9. Hawkins RE, Roberts K, Wittshaw E et al. The clinical correlates of serum CA125 in 169 patients with epithelial ovarian carcinoma. Br J Cancer 1989; 60(4): 634–637.

10. Maggino T, Gadducci A, D’Addario V et al. Prospective multicentar study on CA125 in postmenopausal pelvic masses. Gynecol Oncol 1994; 54(2): 117–123.

11. Jacobs I, Oram D, Fairbanks J et al. A risk of malignancy index incorporating CA 125, ultrasound and menopausal status for the accurate preoperative diagnosis of ovarian cancer. Br J Obstet Gynaecol 1990; 97(10): 922–929.

12. Obeidat BR, Amarin ZO, Latimer JA et al. Risk of malignancy index in the preoperative evaluation of pelvic masses. Int J Gynaecol Obstet 2004; 85(3): 255–258.

13. Tingulstad NS, Hagen B, Skjeldstad FE et al. Evaluation of a risk of malignancy index based on serum CA125, ultrasound findings and menopausal status in the pre-operative diagnosis of pelvic masses. Br J Obstet Gynaecol 1996; 103(8): 826–831.

14. Bailey J, Tailor A, Naik R et al. Risk of malignancy index for referral of ovarian cancer cases to a tertiary center: does it identify the correct cases? Int J Gynecol Cancer 2006; 16 (Suppl 1): 30–34.

15. Daya S. Diagnostic test–predictive values. Evidence-based Obstet Gynec 2005; 7: 71–73.

16. Tsukishiro S, Suzumori N, Nishikawa H et al. Use of serum secretory leukocyte protease inhibitor levels in patients to improve specificity of ovarian cancer diagnosis. Gynecol Oncol 2005; 96(2): 516–519.

17. Rzymski P, Opala T, Woźniak J et al. Assessment of soluble intracellular adhesion molecule-1 (sICAM-1) in women with benign ovarian tumors. Ginekol Pol 2004; 75(10): 785–792.

18. Sagiv R, Golan A, Glezerman M. Laparoscopic management of extremely large ovarian cysts. Obstet Gynecol 2005; 105(6): 1319–1322.

19. Geomini PM, Kluivers KB, Moret E et al. Evaluation of adnexal masses with three-dimensional ultrasonography. Obstet Gynecol 2006; 108(5): 1167–1175.

20. Ulusoy S, Akbayir O, Numanoglu C et al. The risk of malignancy index in discrimination of adnexal masses. Int J Gynaecol Obstet 2007; 96(3): 186–191.

21. Bailey J, Tailor A, Naik R et al. Risk of malignancy index for referral of ovarian cancer cases to a tertiary center: does it identify the correct cases? Int J Gynecol Cancer 2006; 16 (Suppl 1): 30–34.

22. Szpurek D, Moszynaski R, Smolen A et al. Artificial neural network computer prediction of ovarian malignancy in women with adnexal masses. Int J Gynaecol Obstet 2005; 89(2): 108–113.

23. Roupa Z, Faros E, Raftopoulos V et al. Serum CA 125 combined with transvaginal ultrasonography for ovarian cancer screening. In Vivo 2004; 18(6): 831–836.

24. Moolthiya W, Yuenyao P. The risk of malignancy index (RMI) in diagnosis of ovarian malignancy. Asian Pac J Cancer Prev 2009; 10(5): 865–868.

25. van den Akker PA, Aalders AL, Snijders MP et al. Evaluation of the Risk of Malignancy Index in daily clinical management of adnexal masses. Gynecol Oncol 2010; 116(3): 384–388.

26. Montagnana M, Danese E, Ruzzenente O et al. The ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) for estimating the risk of epithelial ovarian cancer in women presenting with pelvic mass: is it really useful? Clin Chem Lab Med 2011; 49(3): 521–525.

Štítky
Detská onkológia Chirurgia všeobecná Onkológia
Článek Erratum

Článok vyšiel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 6

2011 Číslo 6
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa