Klinická onkologie - Číslo 6/2011

Přehledy

413
Pozitronová emisní tomografie v diagnostice a sledování pacientů s neseminomovými germinálními nádory

T. Büchler, K. Šimonová, P. Fencl, J. Abrahámová

418
Plazminogen aktivátor systém a jeho klinický význam u pacientů s nádorovým onemocněním

J. Halámková, I. Kiss, J. Tomášek, Z. Pavlovský, Z. Čech, Š. Tuček, L. Hanáková, M. Moulis, M. Penka

424
Castlemanova choroba

P. Szturz, M. Moulis, Z. Adam, R. Šlaisová, R. Koukalová, Z. Řehák, P. Volfová, R. Hájek, J. Mayer


Původní práce

435
Prediktivní hodnota ultrazvukových parametrů, CA-125 a indexu rizika malignity u pacientek s karcinomem ovarií

S. V. Antovska, N. Bashevska, N. Aleksioska

443
Naše päťročné výsledky in vitro testovania chemorezistencie u onkologických pacientov

J. Hatok, T. Matáková, J. Jurečeková, J. Chudej, P. Chudý, E. Huľo, A. Dzian, Ľ. Strelka, D. Dobrota, P. Račay

447
Aktuálne charakteristiky deskriptívnej epidemiológie nádorov žalúdka v Slovenskej republike v kontexte medzinárodného porovnania

M. Ondrusova, D. Ondrus

453
Neskoré následky u pacientov liečených alogénnou transplantáciou kmeňových krvotvorných buniek

Ľ. Roziaková, E. Bojtárová, M. Mistrík, B. Mladosievičová


Kazuistiky

460
Dlouhodobé sledování pacienta s eozinofilním granulomem žebra

O. Ioannidis, A. Sekouli, G. Paraskevas, S. Chatzopoulos, A. Kotronis, N. Papadimitriou, A. Konstantara, A. Makrantonakis, E. Kakoutis

465
Použití chemoterapie v kombinaci s cílenou biologickou léčbou u diseminovaného kolorektálního karcinomu: kazuistika dlouhodobé a výrazné klinické odpovědi

R. Němeček, R. Vyzula


469
Erratum

Aktuality z registrů

470
Lékový registr – trabectedin

K. Kubáčková, J. Fínek, R. Vyzula, M. Zvaríková, M. Vočka, S. Batko, J. Dreslerová, P. P. Lazarov, M. Lysý, Z. Ptáčková, V. Benešová, Z. Bortlíček, V. Kandrnal


Aktuality v onkologii

475
Srovnání pegylovaného lipozomálního doxorubicinu a karboplatiny s paklitaxelem a karboplatinou v léčbě pacientek s pozdním relapsem platina-senzitivního karcinomu ovaria

M. Zvaríková


Dopis redakci

478
HER2 pozitivní T1N0M0 tumor: Čas pro změnu?

R. K. Rovere, Dos Santos Borges G.


Zprávy z odborných akcí

480
Nový způsob smýšlení o rakovině (Poznámky k ESMO 2011)

P. Prošvic, J. Prošvicová


Informace z onkologické společnosti

482
Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti ČLS JEP dne 18. 10. 2011 ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze
484
Zápis videokonference a schůze výboru České onkologické společnosti dne 4. 11. 2011 na MOÚ v Brně

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa