CONGRESS REPORT – 4TH CZECH VIDEO-TUTORIAL 2016


Autoři: Miloš Broďák
Působiště autorů: Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Ces Urol 2016; 20(2): 168-169
Kategorie: Informace

V pátek 22. dubna 2016 proběhl 4. ročník video- -semináře s názvem Tipy a triky urologických operací a podtitulem Komplikace urologické operativy a jejich řešení.

Akce proběhla podobně jako v minulých letech ve Výukovém centru LF UK, který je v areálu Fakultní nemocnice HK (foto 1). Akce se zúčastnilo 74 odborníků a bylo prezentováno 37 příspěvků, operačních videí nebo instruktivních prezentací. Odborný program byl rozdělen na tři tématické okruhy: 1) robotem asistované výkony, 2) výkony na ledvinách a horních močových cestách – parciální nefrektomie a litáza a 3) operace na močovém měchýři, lymfadenektomie a varia. Všechny prezentace byly velmi zajímavé a poučné. Řada příspěvků byla následně diskutovaná nebo komentovaná (fota 2 a 3).

Foto 1. Výukové centrum LF HK
Photo 1. Learning centre LF HK
Foto 1. Výukové centrum LF HK Photo 1. Learning centre LF HK

Foto 2. Diskuze po prezentaci
Photo 2. Discussion after the presentation
Foto 2. Diskuze po prezentaci Photo 2. Discussion after the presentation

Foto 3. Záběr z přednáškového sálu
Photo 3. Shot from the lecture hall
Foto 3. Záběr z přednáškového sálu Photo 3. Shot from the lecture hall

V prvním bloku věnovaném robotem asistovaných výkonů byla videa z robotických center ÚVN Praha, Ústí nad Labem, Olomouc a jedna informační prezentace z Hradce Králové. Většina videí prezentovala operační techniky u parciální nefrektomie, cystektomie, lymfadenektomie, kombinovaných výkonů na dvou orgánech a podobně. Byla prezentována zkušenost s použitím techniky Firefly při hodnocení prokrvení ledviny před a během parciální nefrektomie, možnosti superselektivní ischemie větví renální arterie nebo resekce centrálně uloženého tumoru ledviny. Několik velmi zajímavých a instruktivních prezentací se týkalo cystektomie a vytvoření neoveziky intrakorporálně. Střevní re-anastomóza byla na příspěvcích provedena pomocí staplerů nebo manuálně. Ta byla provedena pomocí nejnovějšího systému daVinci Xi a byla rychlá a bezpečná. Podobně přínosná byla i prezentace kompletní lymfadenektomie pomocí robotického systému. Byly ukázány kombinované operace v jedné době, jako například adrenalektomie spolu s prostatektomií a lymfadenektomií, bilaterální resekce tumoru ledviny a radikální prostatektomie a resekce rozsáhlého divertiklu močového měchýře. Byla prezentována technika podpory vezikouretrální anastomózy olomouckými autory. Tato technika byla s uznáním předvedena také na konferenci EAU 2016 v Mnichově. Neméně zajímavé a velmi poučné bylo video a možnými komplikacemi robotických operací a ukázka první kanceláře z USA specializující se na právní řešení případných stížností pacientů.

Druhý blok nabídl neméně zajímavá videa s převážně laparoskopických operací. Několik videí bylo zaměřeno na laparoskopickou parciální nefrektomii a metody vedoucí ke snížení doby ischemie. Dále byla prezentována laparoskopická modifikace pyeloplastiky dle Kučery. Několik příspěvků se týkalo laparoskopické ureterolitotomie, perkutánní extrakce litiázy v supinační poloze, „miniPEKu“ a novým metodám trypse konkrementů. Byla prezentována laparoskpická resekce divertiklu společně s UCNA a deliberace močovodů u reteroperitoneální fibrózy po iradiaci. Jako velmi zajímavé a diskutované bylo předvedení laparoskopické operační revize pro rozsáhlý hematom několik hodin po adrenalektomii. Bylo použito stejného přístupu a výkonné odsávaní. Tato metoda operační revize byla hodnocena kladně, operační revize byla přehledná a pro pacienta velmi vhodná.

Poslední blok nabídl také množství zajímavých operačních postupů a to nejen minimálně invazivních, ale otevřených operací nebo inovací menších výkonů prováděných v běžné praxi. Lze jmenovat laparoskopickou cystektomii, nefroureterektomii a kontralaterální ureterektomii v jedné době, retroperitonální lymfadenetomii po chemoterapii, adrenalektomii objemného tumoru a podobně. Přednesena byla také úspěšná otevřená operace, při které byla odstraněna masivní retroperitonální lymfadenektomie s nutností resekce duodena a dolní duté žíly. A mnoho dalších velmi zajímavých prezentací.

Příspěvky na tomto video-semináři pocházely z těchto urologických center: ÚVN Praha (8x), Robotické centrum Ústí nad Labem (3x), Urologická klinika FN Olomouc (4x), Urologická klinika 1. LF a VFN (2x), Urologie Opava (3x), Urologická klinika FN Motol (2x), a po jednom příspěvku: Urologie Náchod, Kolín, Thomayerova nemocnice Praha, Havířov. Z domácí Urologické kliniky FN HK bylo 10 prezentací.

Na základě několika vyplněných dotazníků byla akce hodnocena vysoce kladně. Neformálně si dovolím také uzavřít, že prezentovaná videa byla velmi kvalitní a přínosná pro každodenní praxi. Jako vhodné a užitečné bylo zařazení a následné prezentování některých komplikací urologických výkonů. Bylo nabídnuto rovněž několik tipů k jejich řešení. Je velmi dobré, že operační úroveň, minimálně podle zde prezentovaných operačních videí, je v Čechách na velmi vysoké úrovni.

Hradec Králové, 28. duben 2016

Kontaktní adresa:

doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.

Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

e-mail: brodak@fnhk.cz

Střet zájmů: žádný

Prohlášení o podpoře:

Zpracování toho sdělení nebylo podpořeno žádnou společností.

Ilustrační foto: Autor


Štítky
Detská urológia Nefrológia Urológia

Článok vyšiel v časopise

Česká urologie

Číslo 2

2016 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Hereditární TTR amyloidóza – vzácné, nebo jen neodhalené onemocnění? 2. díl
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa