Vyšetření T2:EGR a PCA3 v moči při záchytu agresivního karcinomu prostaty

11. 3. 2019

Podle studie publikované letos na jaře v časopisu JAMA Oncology může vyšetření RNA TMPRSS2:EGR (T2:EGR) a PCA3 v moči předejít zbytečným biopsiím při diagnostice agresivního karcinomu prostaty (Gleasonovo skóre ≥ 7). Výsledky ukázaly významně vyšší specificitu v porovnání se samotným stanovením PSA při zachování vysoké senzitivity. Tento přístup by mohl znamenat i nemalou finanční úsporu.

Nová možnost detekce agresivního karcinomu prostaty

Karcinom prostaty je spojen s nadměrnou expresí genu PCA3 (prostate cancer gene 3), jehož transkriptem je nekódující RNA, a aberantní expresí T2:ERG, fúzního genu, který se objevuje asi u poloviny až dvou třetin pacientů. Stanovení PCA3 v moči je již známým genetickým testem, který se provádí u nemocných se stoupající hladinou PSA a již provedenou negativní biopsií prostaty. Tento test pomáhá rozhodnout, zda je nutná další biopsie.

Autoři z Emoryho univerzity v Atlantě v rámci studie EDRN-PCA3 hodnotili, zda může stanovení RNA T2:EGR a PCA3 po digitálním vyšetření per rectum zlepšit senzitivitu vyšetření PSA při záchytu agresivního karcinomu prostaty bez provedení biopsie.

Výsledky studie EDRN-PCA3

Kombinace stanovení T2:EGR a PCA3 vedla u 516 mužů ve výzkumné kohortě (33–85 let, průměr 62 let) ke zvýšení specificity detekce agresivního karcinomu z 18 % na 39 % při zachování 95% senzitivity a u 561 mužů ve validační kohortě (27–86 let, průměr 62 let) ke zvýšení specificity ze 17 % na 33 % při zachování 93% senzitivity pro záchyt agresivního karcinomu prostaty. Hraniční hodnoty přitom představovaly skóre T2:ERG > 7,6 a skóre PCA3 > 19,1.

Pokud by se biopsie prováděla jen u mužů s pozitivním výsledkem tohoto vyšetření, předešlo by se 42 % zbytečných výkonů. To by oproti použití samotného PSA vedlo k finančním úsporám 1200–2100 USD na pacienta v podmínkách USA.

Méně biopsií i finančních nákladů

Uvedené výsledky naznačují, že by testování RNA v moči mohlo omezit zátěž spojenou se screeningem karcinomu prostaty při zachování jeho přínosu pro záchyt pacientů s agresivním karcinomem prostaty.

(zza)

Zdroj: Sanda M. G., Feng Z., Howard D. H. et al. and the EDRN-PCA3 Study Group. Association between combined TMPRSS2:ERG and PCA3 RNA urinary testing and detection of aggressive prostate cancer. JAMA Oncol 2017 May 18, doi: 10.1001/jamaoncol.2017.0177 [Epub ahead of print].Štítky
Onkológia Urológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa