KNOU 2016 – KOMPLEXNÍ NOVINKY V ONKOUROLOGII


Autoři: Antonín Brisuda
Působiště autorů: Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Vyšlo v časopise: Ces Urol 2016; 20(2): 174-175
Kategorie: Informace

Ve dnech 27. 5. a 28. 5. 2016 se v pražském hotelu Andel‘s uskutečnil první ročník konference Komplexní novinky v onkourologii (KNOU). Organizátorem a odborným garantem tohoto odborného setkání byla Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol a Onkourologická sekce České urologické společnosti ČLS JEP, na přípravě akce se podílela i Sekce rezidentů ČUS a Sdružení ambulantních urologů. Rolí prezidentů konference se zhostili prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. a as. MUDr. Michaela Matoušková. Záštitu prvnímu ročníku konference KNOU udělila Česká urologická společnost ČLS JEP, Česká akademie urologie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Účastníky konference během jejího zahájení přivítal a pozdravil prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Cílem akce je přinést nemocničním lékařům i ambulantním specialistům aktuální informace, a to přehlednou a interaktivní formou, umožnit setkání předních osobností české urologie, klinické a radiační onkologie, uropatologie i dalších odborností a vyvolat širokou diskuzi na téma urologických malignit. Konference by však měla být zdrojem užitečných informací i pro širokou laickou veřejnost, k účasti byli proto pozváni také zástupci pacientských organizací. Klíčové výstupy z konference jsou prezentovány na internetu, například formou rozhovorů s vybranými hosty, a jsou tedy dostupné širokému spektru zájemců (kanál KNOU TV, dostupný na portálu youtube).

Foto 1. Panel expertů bloku Přístup k aktivnímu záchytu karcinomu prostaty
Photo 1. Panel of experts of the „Approach to active detection of prostate cancer“ block
Foto 1. Panel expertů bloku Přístup k aktivnímu záchytu karcinomu prostaty Photo 1. Panel of experts of the „Approach to active detection of prostate cancer“ block

Foto 2. Natáčení rozhovoru pro KNOU TV: prof. Babjuk a doc. Dušek
Photo 2. Shooting an interview for KNOU TV: prof. Babjuk and doc. Dušek
Foto 2. Natáčení rozhovoru pro KNOU TV: prof. Babjuk a doc. Dušek Photo 2. Shooting an interview for KNOU TV: prof. Babjuk and doc. Dušek

Letošní první ročník konference se těšil zájmu 108 lékařů, z toho 75 urologů a 33 onkologů a radioterapeutů. Odborný program byl zaměřen na karcinom prostaty a nádory ledvin, byl rozdělen do sedmi bloků s celkem 35 odbornými sděleními. Ke každému bloku byl připraven panel expertů složený z významných odborníků v dané problematice, který komentoval sdělení vyzvaných řečníků. Na začátku bloku byla vždy shrnuta aktuální doporučení Evropské urologické společnosti. Jednotlivé bloky byly ukončeny diskuzí nad vybranými kazuistikami prezentovanými zástupci z řad rezidentů.

První den konference byly na pořadu dva odborné bloky, a to „Patologická klasifikace a stanovení prognózy u pacienta s lokalizovaným karcinomem prostaty“ a „Léčba lokalizovaného karcinomu prostaty“. Významným hostem konference byl prof. Theo M. de Reijke z Amsterodamu, jenž v rámci druhého bloku přednášel o fokální léčbě karcinomu prostaty a následně poskytl rozhovor v rámci KNOU TV. Odborná sdělení prvního dne konference zakončilo satelitní sympózium společnosti Astellas na téma kastračně rezistentního karcinomu prostaty, kde byly zdůrazněny změny léčebných algoritmů a diskutována očekávání do budoucna.

Druhý den konference navázal bloky „Léčba high-risk a lokálně pokročilého nádoru“, „Přístup k aktivnímu záchytu karcinomu prostaty“, „Léčba metastatického renálního karcinomu“, Léčba kastračně refrakterního karcinomu prostaty“ a „Detekce karcinomu prostaty – současná situace a výhled do budoucna“.

Konference se snažila využít moderních technologií, například formou interaktivní diskuze cestou on-line dotazů z pléna prostřednictvím webové aplikace. Hlavní parametry, jako vyváženost témat, jejich aktuálnost a především vyvarování se přílišné redundance informací, byly nepochybně silnými stránkami konference. Organizátoři věří, že akce tohoto typu budou znamenat důležitý přínos pro onkourologickou komunitu, a proto si Vás už nyní dovolují pozvat na příští ročník KNOU plánovaný na 19. a 20. 5. 2017.

MUDr. Antonín Brisuda, FEBU

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

10. června 2016

Kontaktní adresa:

MUDr. Antonín Brisuda, FEBU

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

V Úvalu 84, 150 06 Praha

e-mail: antonin.brisuda@fnmotol.cz

Střet zájmů: žádný

Prohlášení o podpoře:

Zpracování toho sdělení nebylo podpořeno žádnou společností.

Ilustrační foto: Archiv ČUS.


Štítky
Detská urológia Nefrológia Urológia

Článok vyšiel v časopise

Česká urologie

Číslo 2

2016 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa