ZOMREL VÝZNAMNÝ SLOVENSKÝ UROLÓG prof. MUDr. MICHAL HORŇÁK, DrSc.


Vyšlo v časopise: Ces Urol 2016; 20(2): 176
Kategorie: Nekrolog

Slovenská urologická spoločnosťi 12. 6. 2016 prijala smutnú správu o úmrtí Prof. MUDr. Michala Horňáka, DrSc.

*16. 11. 1929 † 12. 6. 2016


Profesor Michal Horňák sa narodil v roku 1929 v Bratislave. Štúdium na Lekárskej fakulte UK ukončil v roku 1953. Profesionálnu kariéru začal v Trenčine, kde v roku 1957 získal prvú atestáciu v odbore chirurgia, a v roku 1961 v odbore urológia. Od roku 1964 pracoval v Univerzitnej nemocnici Bratislava – Kramáre. V roku 1970 obhajil dizertačnu prácu Vyhodnotenie diagnostických metód v rozpoznávaní epitelovych nádorov močového mechúra. V roku 1979 sa habilitoval prácou Chirurgická liečba zúženin močovej rúry a bol vymenovaný za docenta pre odbor urológia. V roku 1989 obhajil doktorskú dizertačnú prácu na tému Moderný prístup k diagnostike, liečbe a prevencii germinatívnych nádorov testis a v roku 1991 bol vymenovaný za profesora pre odbor urológia. Profesor Horňak bol akademický urológ svetovej urovne. Publikoval spolu 310 vedeckych prác, z toho 50 v zahraničných časopisoch. Počas svojej aktívnej kariery formoval slovenskú a českoslovenkú urológiu. Bol rešpektovaný doma aj v zahraničí. Bol predsedom Československej a Slovenskej urologickej spoločnosti a hlavným odborníkom ministerstva zdravotníctva pre urológiu, členom korešpondentom prestížnej Nemeckej urologickej spoločnosti a bolo mu bolo udelene čestne členstvo viacerých národnych urologických organizácii.

Slovenská urologická spoločnosť udelila prof. MUDr. Horňákovi, DrSc., najvyššie vyznamenanie Medialu Profesora Vladimíra Zvaru, ktorú si mal osobne prevziať na 23. výročnej schôdzi SUS v Žiline. Bohužiaľ život priniesol smutnú zmenu našich plánov.

Hoci už dlhší čas bol profesor Horňák na dôchodku, často chodil na naše podujatia. Bude nám chýbať nielen jeho odborný nadhľad a skúsenosti, ale aj jeho spoločenská otvorenosť a blízky vzťah k mladej generácii urológov.

Česť jeho pamiatke

Za Slovenskú urologickú spoločnosť

Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.

prezident Slovenskej urologickej spoločnosti


Zdroje

Profesor MUDr. Michal Horňák, DrSc. – osmdesátiletý / Ces Urol 2010, 14(2): 115–117

Štítky
Detská urológia Nefrológia Urológia

Článok vyšiel v časopise

Česká urologie

Číslo 2

2016 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa