THE 2ND UROLOGY-NEUROLOGY SYMPOSIUM IN OSTRAVA


Autoři: Jan Krhut
Působiště autorů: Urologická klinika FN Ostrava
Vyšlo v časopise: Ces Urol 2016; 20(2): 170-171
Kategorie: Informace

Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie při České urologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně uspořádala ve dnech 12. a 13. května 2. ostravské urologicko-neurologické sympozium, které se konalo v hotelu Park Inn v Ostravě. Tématem setkání byla problematika neurourologie.

Cílem sympózia bylo iniciovat hlubší zájem urologů o tuto oblast a podnítit širší mezioborovou spolupráci mezi urology, neurology a specialisty dalších odborností.

Sympozium bylo rozděleno na několik samostatných bloků, v nichž se konkrétním tématům věnovali odborníci různých oborů z Lékařské fakulty OU a Fakultní nemocnice Ostrava, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Thomayerovy nemocnice Praha, Institutu klinické a experimentální medicíny Praha, 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole a Krajské nemocnice Liberec. Dva bloky byly v programu věnovány problematice míšních traumat a roztroušené sklerózy.

Foto 1. MUDr. Ženíšek během své přednášky
Photo 1. Dr. Ženíšek during his lecture
Foto 1. MUDr. Ženíšek během své přednášky Photo 1. Dr. Ženíšek during his lecture

Organizátoři však rovněž chtěli soustředit pozornost na jiná témata a ukázat, že neurourologie je průsečíkem odborného zájmu nejen urologů a neurologů, ale i dalších odborností. Velkou pozornost proto vzbudil blok věnovaný souvislostem symptomů dolních cest močových a depresí a blok sdělení na téma periferní neuropatie u pacientů s diabetem. Závěrečná část sympozia pak byla věnována diagnostice a léčbě uroinfekcí u pacientů s neurogenním měchýřem.

Jednotlivé bloky se skládaly vždy z přehledových přednášek o dané problematice a rozborů klinických kazuistik. Do jejich řešení bylo zapojeno prostřednictvím interaktivního hlasovacího systému i auditorium. Velký prostor byl věnován diskuzi, která ve většině případů pokračovala i v předsálí po skončení jednotlivých bloků.

Foto 2. Jedním z atributů sympozia byla neformální diskuze
Photo 2. Informal discussion was part of the symposium
Foto 2. Jedním z atributů sympozia byla neformální diskuze Photo 2. Informal discussion was part of the symposium

Foto 3. Pohled do jednacího sálu
Photo 3. View to the meeting hall
Foto 3. Pohled do jednacího sálu Photo 3. View to the meeting hall

Účastníci sympozia oceňovali především vysokou odbornou úroveň, ale zároveň neformální atmosféru celého setkání. Tu umocnil i diskuzní večer, který probíhal v areálu Dolní oblasti Vítkovice. Dík za úspěch sympozia patří především všem přednášejícím a diskutujícím, ale rovněž všem partnerům, kteří konání této u nás zatím nepříliš obvyklé akce podpořili. Po stránce organizační zajistila bezchybný průběh sympozia společnost J&M Agency.

Za organizátory J. Krhut

Ostrava 18. května 2016

Kontaktní adresa:

doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

Urologické oddělení, FN Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

e-mail: jan.krhut@fnspo.cz

Střet zájmů: žádný

Prohlášení o podpoře: Zpracování toho sdělení nebylo podpořeno žádnou společností.

Ilustrační foto: Autor


Štítky
Detská urológia Nefrológia Urológia

Článok vyšiel v časopise

Česká urologie

Číslo 2

2016 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa