Kreditovaný autodidaktický test: IBD


Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2024; 78(1): 67
Kategória: Kreditovaný autodidaktický test

1. Označte pravdivé tvrzení:

a) urolitiáza je stejně častá u pacientů s CD i UC
b) urolitiáza častěji postihuje pacienty s CD oproti nemocným s UC
c) riziko urolitiázy je stejné u pacientů s IBD jako v normální populaci
d) riziko urolitiázy není u pacientů  s IBD ovlivněno předchozí resekcí střeva

 

2. Stanovení zvýšeného titru protilátek proti Saccharomyces cerevisiae (ASCA)
je:

a) nezbytnou podmínkou pro potvrzení dia­gnózy CD
b) nutné k vyloučení UC
c) součástí dia­gnostiky celiakie
d) zjištěno u 60 % pacientů s CD

 

3. Mirikizumab je:

a) humánní IgG1 protilátka proti IL-23
b) humanizovaná IgG4 protilátka proti IL-23
c) humanizovaná IgG4 protilátka proti IL-12
d) chimérická protilátka proti TNF

 

4. Základní dávkovací schéma subkutánního infliximabu je:

a) 120 mg po 2 týdnech
b) 240 mg po 2 týdnech
c) 120 mg každý týden
d) 240 mg po 4 týdnech

 

5. U dospělých pacientů s nově  dia­gnostikovanou CD je gastroskopie:

a) nezbytnou součástí vyšetření k posouzení rozsahu onemocnění
b) zbytečná, protože žaludek je vždy postižen
c) vhodná při dia­gnostických rozpacích k vyloučení fokálně aktivní gastritidy
d) špatně proveditelná kvůli časté intoleranci pacientů

 

6. Imunogenicita, tj. schopnost indukovat tvorbu protilátek proti léčivu, je u subkutánního infliximabu:

a) stejná jako u intravenózní formy infliximabu
b) nižší oproti intravenóznímu infliximabu
c) neznámá – nemáme o ní žádné informace
d) zvýšená oproti intravenóznímu infliximabu

 

7. Jak ovlivňuje močová exkrece magnezia riziko vzniku močových kamenů:

a) vyšší hodnoty magnezurie riziko urolitiázy zvyšují
b) magnezium v moči nemá vliv na tvorbu kamenů
c) magnezium se v moči nenachází, nelze to tedy hodnotit
d) vyšší močová exkrece magnezia snižuje riziko urolitiázy

 

8. Současné poznatky o subkutánním infliximabu ukazují, že:

a) je stejně efektivní jako intravenózní forma
b) je efektivnější než intravenózní forma, proto je označován jako „bio­better“
c) nemáme žádné informace o účinnosti, pouze o bezpečnosti léku
d) je účinnější při kombinaci s azathioprinem než v monoterapii

 

9. Pro klasifikaci perianálních píštělí u pacientů s CD používáme obvykle v klinické praxi:

a) Parksovu klasifikaci
b) Rutgeertsovo skóre
c) klasifikaci dle AGA
d) index Harveyho-Bradshawa

 

10. Nejčastějším typem urolitiázy u pacientů s CD jsou kameny:

a) urátové
b) smíšené
c) cholesterolové
d) oxalátové

Štítky
Detská gastroenterológia Gastroenterológia a hepatológia Chirurgia všeobecná

Článok vyšiel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 1

2024 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa