Realista


Autoři: M. Bortlík
Působiště autorů: Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE I. V. F. a.  s., Praha 1;  Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha 2;  Farmakologický ústav, 1. LF UK a VFN v Praze 3
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2017; 71(1): 8
Kategorie: Editorial

Rok se s rokem sešel a je tu další číslo Gastroenterologie a hepatologie věnované idiopatickým střevním zánětům (IBD). Na úvod nabízím dva pohledy: Pohled pesimisty – IBD neumíme vyléčit, nanejvýš jsme schopni trochu oddálit nezbytnou operaci, bez níž se velká část pacientů stále neobejde. Když už se objeví nějaký nový lék, je nejprve drahý a špatně dostupný (např. kvůli obstrukčnímu přístupu zdravotních pojišťoven). S klesající cenou pak stoupá počet pacientů, u nichž lék nefunguje nebo jej netolerují, dokonce některým přímo škodí (místo zánětu ve střevě mají třeba těžký zápal plic nebo rozsáhlé postižení kůže lupénkou). Neefektivních léků a nežádoucích účinků u pacienta přibývá a situaci (samozřejmě dočasně) vyřeší až další operace. A tak to jde stále dokola. Naproti tomu stojí pohled optimisty – IBD sice neumíme vyléčit, ale díky současným léčebným možnostem žije většina pacientů normálním životem. Nebo téměř normálním. Mohou pracovat, mají děti, chodí do společnosti. Moderní léky, zdá se, potřebu operačních zákroků skutečně snižují, jejich tolerance je uspokojivá a pokud je nutné jejich podávání ukončit, klinický výzkum nabízí další možnosti a nové molekuly, po kterých může lékař sáhnout. Navíc, aktivita IBD se s přibývajícím věkem obvykle snižuje, totéž platí např. pro období gravidity.

Doporučuji být realistou. Dokonalý lék nemáme, nicméně pokrok je evidentní. Týká se jak medikamentů, tak i chirurgických možností léčby IBD. Biosimilární infliximab umožnil významně navýšit počet léčených pacientů, na trhu se postupně objevují i bio­logika s jiným mechanizmem účinku, než mají anti-TNF protilátky. Při troše štěstí zdravotní pojišťovna nový lék zaplatí, i když komunikace s ní je obvykle stresující. Operace jsou šetrnější a rekonvalescence po nich rychlejší – např. díky laparoskopickému přístupu. Také spolupráce gastroenterologa a chirurga je obvykle pacientovi ku prospěchu.

O novinkách na poli IBD, ale i věcech starších, ale hodných připomenutí, se dočtete na následujících stránkách. Důkazem prohlubující se spolupráce s dětskými gastroenterology je publikace aktualizované verze Doporučení pro diagnostiku a léčbu IBD v dětském věku. Autorský kolektiv vedený doc. Bronským připravil obsáhlý materiál, jehož hlavní část přinášíme v tištěné verzi časopisu [1]. Zbylý text je pak k dispozici na webových stránkách časopisu www.csgh.info. Přinášíme také dvě původní práce. První z nich ukazuje, jak obtížně se v dnešním byrokratickém zdravotnictví dostává nový lék (vedolizumab) do běžné praxe [2]. Druhá práce popisuje jeden z možných způsobů spolupráce chirurga a endoskopisty a jeho efekt u nemocných operovaných pro Crohnovu chorobu [3]. Mezioborový charakter má článek zabývající se kožními změnami u pacientů s IBD [4] i kazuistika zařazená do hepatologické sekce [5]. Miniinvazivní chirurgie IBD sice dávno novinkou není [6], řada chirurgických pracovišť ovšem tento fakt přijímá jen pomalu a s nevelkou ochotou. Tématu IBD je věnován i komentář věnovaný staronové molekule – ustekinumabu, který je novou nadějí pro pacienty s Crohnovou chorobou.

Zimní IBD koktejl je namíchán. Přeji vám, aby jeho konzumace byla nejen příjemná, ale i zdraví (našich pacientů) prospěšná.

MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.

koeditor sekce IBD

mbortlik@seznam.czZdroje

1. Bronský J, Beránková K, Černá Z et al. Doporučení Pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výživy ČPS pro dia­gnostiku a léčbu idiopatických střevních zánětů u dětí – doplněk k 1. vydání. Gastroent Hepatol 2017; 71(1): 11–18. doi: 10.14735/ amgh201711.

2. Falt P. Léčba vedolizumabem u pacientů s idiopatickými střevními záněty v České republice. Gastroent Hepatol 2017; 71(1): 19–23. doi: 10.14735/ amgh201719.

3. Podmanicky D, Stefanov V, Harustiakova D et al. Intraoperative endoscopy is safe and helps to determine the resection extent in Crohn’s disease. Gastroent Hepatol 2017; 71(1): 24–28. doi: 10.14735/ amgh201724.

4. Jůzlová K, Krásová M, Hercogová J. Kožní problematika u pacientů s idiopatickými střevními záněty. Gastroent Hepatol 2017; 71(1): 40–48. doi: 10.14735/amgh201740.

5. Drahoš J, Vyhnálek P. Imunoglobulin G4 asociovaná sklerozující cholangitida u pacienta s Crohnovou nemocí. Gastroent Hepatol 2017; 71(1): 49–52. doi: 10.14735/amgh2016csgh.info14.

6. Kunovský L, Marek F, Kala Z et al. Možnosti miniinvazivní chirurgie u pacientů s Crohnovu nemocí a ulcerózní kolitidou. Gastroent Hepatol 2017; 71(1): 29–35. doi: 10.14735/ amgh201729.

Štítky
Detská gastroenterológia Gastroenterológia a hepatológia Chirurgia všeobecná

Článok vyšiel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 1

2017 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa