Jaká je Vaše dia­gnóza?


Autoři: M. Bortlík
Působiště autorů: Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE I. V. F. a.  s., Praha 1;  Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha 2;  Farmakologický ústav, 1. LF UK a VFN v Praze 3
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2017; 71(1): 9-10
Kategorie: Kvíz

Pacient narozený v roce 1960, od mládí kuřák 20 cigaret den­ně, nikdy v minulosti vážněji nestonal a kromě operace hemoroidů v roce 1990 nebyl nikdy operován. V posledních 20 letech pracuje jako dojič krav. Začátek svých obtíží datuje přibližně do března 2016, kdy začal pozorovat častější nucení na stolici, posléze průjmy, zřetelné tenesmy a v průběhu 4 měsíců ztratil 10 kg tělesné hmotnosti. V průběhu května podstoupil rektoskopické vyšetření, při kterém endoskopující lékař popsal vředovou lézi v rektu s navalitými okraji. V rámci diferenciální diagnostiky uvažoval o možnosti zánětlivých změn nebo neoplazie. Histologické vyšetření bioptických vzorků odebraných při tomto vyšetření neprokázalo nádorové onemocnění, patolog popsal pouze necharakteristické zánětlivé změny ve sliznici rekta, byla nasazena terapie aminosalicyláty v perorální a lokální formě.

Stav pacienta se v dalším období postupně zhoršoval, mimo jiné se objevily velmi bolestivé anální výčnělky a progredoval váhový úbytek. Kontrolní endoskopické vyšetření nesvědčilo pro zmírnění nálezu a pacient byl následně odeslán na vyšší pracoviště pro podezření na idiopatický střevní zánět. Koncem srpna 2016 podstoupil opět rektoskopické vyšetření s nálezem obdobným jako v předchozích případech. V klinickém obraze v tomto okamžiku dominovaly intenzivní bolesti v anu, kde byl hluboký, kavitující defekt, který připouštěl i možnost z anu vycházející píštěle (obr. 1). Pacient byl během září 2016 hospitalizován a bylo provedeno zevrubné vyšetření, při němž byla zjištěna vysoká zánětlivá aktivita (CRP 85 mg/ l, fekální kalprotektin 3 400 µg/ g), hypoalbuminemie (33 g/ l), mírná leukocytóza (12,9 × 109/l) a normální hodnota hemoglobinu (153 g/ l). Totální koloskopie potvrdila těžké změny v anu a rektu, postižen byl však tračník až do oblasti lienální flexury. V tomto rozsahu byly patrny úseky s hlubokými, cirkulárními vředy s navalitými a tuhými okraji (obr. 2 a 3). Orálně od lienálního ohbí byl tračník klidný, rovněž terminální ileum mělo normální vzhled. Magnetická rezonance malé pánve a perianální oblasti neprokázala přítomnost perianální píštěle.

Hluboký defekt v anorektálním přechodu.
Obr. 1. Hluboký defekt v anorektálním přechodu.

Cirkulární vřed v rektu s navalitým okrajem.
Obr. 2. Cirkulární vřed v rektu s navalitým okrajem.

Hluboká cirkulární ulcerace v sigmatu, na okraji vředu výrazně zbytnělá sliznice.
Obr. 3. Hluboká cirkulární ulcerace v sigmatu, na okraji vředu výrazně zbytnělá sliznice.

V průběhu hospitalizace byla doplněna anamnéza o informaci o homosexuální orientaci nemocného. Vzhledem k vysoké aktivitě zánětu a těžkému postižení levé části tlustého střeva byla započata intenzivní terapie metylprednisolonem v dávce 60 mg/ den a současně kombinací antibio­­tik ciprofloxacin a metronidazol. Tato léčba měla rychlý efekt a vedla k ústupu zánětlivé aktivity a výraznému zlepšení klinického stavu pa­cienta. Po propuštění pokračoval v léčbě metylprednisolonem v dávce postupně klesající na 16 mg/ den, při níž se jeho stav začal opět zhoršovat. Kontrolní koloskopie v listopadu 2016 ukázala stacionární změny v levém tračníku a anorektu, vícečetné biopsie byly vyšetřeny patologem specializovaným na problematiku střevních zánětů. Toto vyšetření ukázalo přítomnost pravidelných krypt, fokální depleci pohárkových buněk a smíšený zánětlivý infiltrát s množstvím neutrofilů a kryptových abscesů. Ložiskově byl přítomen leukocytární infiltrát v epitelu, slizniční defekty s nespecifickou granulární tkání. Patolog nenašel žádné epiteloidní mikrogranulomy, bazální plazmocytózu, negativní byla i histochemická detekce cytomegalovirových partikulí (obr. 4 a 5). Bylo doplněno vyšetření zaměřené na tuberkulózu, HIV, chlamydiovou infekci, Clostridium difficile, lymfom a samozřejmě i běžnou patogenní flóru.

Biopsie v sigmatu s minimální zánětlivou aktivitou, ložiskové překrvení a hemoragie.
Obr. 4. Biopsie v sigmatu s minimální zánětlivou aktivitou, ložiskové překrvení a hemoragie.
Vlevo ložiskový zánět (šipka).

Biopsie v sigmatu, eroze povrchového epitelu, kryptové abscesy.
Obr. 5. Biopsie v sigmatu, eroze povrchového epitelu, kryptové abscesy.

Jaké onemocnění považujete za nejpravděpodobnější příčinu uvedeného nálezu v tlustém střevě?

Otázka:

Jaká je Vaše diagnóza?

Správná odpověď a komentář na str. 83

Obr. 4 a 5 poskytla prim. MU Dr. I. Vítková, Ústav patologie, 1. LF UK v Praze.


Štítky
Detská gastroenterológia Gastroenterológia a hepatológia Chirurgia všeobecná

Článok vyšiel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 1

2017 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa