Dva kontinenty, dvě země, jedno společné téma –  hepatogastroenterologie


Autoři: P. Falt 1,2
Působiště autorů: Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice, a.  s., Ostrava 1;  LF OU v Ostravě 2
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2015; 69(6): 577-578
Kategorie: Zprávy z akcí

33. český a slovenský gastroenterologický kongres, který se konal 12. 14. listopadu v Praze, hodnotím z různých důvodů jako velmi úspěšný. Je třeba si uvědomit, že nebyl jen důležitou událostí pro českou a slovenskou gastroenterologii, ale také pro jednu z nejmladších a nejmenších gastroenterologických společností světa, kterou je Beninská gastroenterologická společnost (SBHGE – Société Béninoise d’Hépato-Gastroentérologie). SBHGE vyjádřila svou přítomnost v Praze stánkem, kterým se snažila prezentovat Benin, beninskou gastroenterologii a také zveřejnit hlavní body čerstvě podepsaného memoranda partnerství mezi Českou gastroenterologickou společností (ČGS) a SBHGE. Jedním z klíčových bodů memoranda je výměna zkušeností v praxi, výzkumu a v digestivní endoskopii.

Výbor České gastroenterologické společnosti u stánku Beninské gastroenterologické společnosti.
Fig. 1. Committee of the Czech Society of Gastroenterology at the Benin Society of Gastroenterology.
Obr. 1. Výbor České gastroenterologické společnosti u stánku Beninské gastroenterologické společnosti. Fig. 1. Committee of the Czech Society of Gastroenterology at the Benin Society of Gastroenterology.

Z mého pohledu byl beninský stánek sympatickým oživením a jedním z nejvíce navštěvovaných míst na celém kongresu. Kromě milých děvčat, asi nejlepších kešu oříšků na světě a autentických dřevěných výrobků a ozdob považuji za hlavní příčinu úspěchu velmi vkusnou a nenásilnou prezentaci Beninu, beninské gastroenterologie a jejích projektů. Díky solidaritě českých a slovenských gastroenterologů se během tří dnů kongresu pod dohledem neziskové nevládní organizace Benin Santé, jejichž cílem je boj proti virové hepatitidě B v Beninu (www.beninsante.org), podařilo získat prostředky na depistáž a očkování 12 beninských dětí v jednom z center pro sirotky („un enfant, une vie“ –  jedno dítě, jeden život).

Benin, dříve Dahomey, je malá země v západní Africe o rozloze něco málo přes 114 000 km² s počtem obyvatel srovnatelným s ČR. Benin je sice jednou z nejchudších oblastí, ale na druhou stranu také jednou z politicky poměrně stabilních a demokratických afrických zemích. O Beninu se v ČR příliš nemluví a při tom je zde pro cizince mnoho zajímavých míst a turistických lákadel. I když očkování novorozenců proti virovým hepatitidám je povin­né a státem hrazené, morbidita i mortalita spojená s hepatotropními viry i jinými chorobami trávicího traktu je stále vysoká ve srovnání se západními zeměmi. Hepatogastroenterologie je v Beninu stále považována za „složitou superatestaci“, o kterou je malý zájem. Dlouho se touto problematikou zabývali pouze praktičtí lékaři, internisté a chirurgové. V současné době je v Beninu asi 10 atestovaných a řádně registrovaných hepatogastroenterologů, z toho dva jsou v cizině. Předpokládá se existence dalších gastroenterologů beninského původu v zahraničí a evidováno je pouze asi šest mladých lékařů v přípravě v různých zemí světa. Zájem o tento obor pomalu roste, přesto je to ohromná výzva pro zatím malý počet beninských odborníků. Přáním představitelů SBHGE je rozvinout v Beninu moderní terapeutickou endoskopii a založit fungující dlouhodobou spolupráci s ČGS vč. pravidelných výměn­ných pobytů beninských a českých lékařů. Nebylo by od věci, pokud by pod českou záštitou v Beninu vzniklo lékařské centrum s dobrou endoskopickou školou, kde by mohli čeští odborníci proškolovat lékaře západoafrické země.

Základním kamenem školicího centra by se mohla stát klinika „la Clinique les Archanges“, jejíž humanitární čin­nost byla na stánku prezentována. Klinika si klade za cíl organizovat výměn­né pobyty gastroenterologů mezi oběma zeměmi vč. finanční podpory prostřednictvím speciálně dedikovaného fondu a postupné vytvoření školicího centra přímo v Beninu. Organizace apeluje na odborníky a případné sponzory, kteří by mohli s tímto náročným projektem pomoci. Velmi vítané jsou i použité a funkční přístroje, které by se v centru mohly využít. Kontaktní osobou je MU Dr. Vincent Zoundjiekpon z Centra péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice v Ostravě (vincent04@post.cz, cliniquearchanges@gmail.com, +420 608 080 209, www.clinique-archanges.org).

Historicky první kongres beninské gastroenterologické společnosti se bude konat začátkem května 2016. Představitelé české gastroenterologie a hepatologie jsou srdečně zváni k aktivní i pasivní účasti. Myslím, že by kongres mohl být dobrým důvodem k návštěvě této zajímavé země.

Závěrem mi dovolte vyjádřit náš velký obdiv nad aktivitami hlavního iniciátora, dr. Zoundjiekpona, a popřát jemu a celé beninské gastroenterologii co nejvíce úspěchů a postupné dosažení cílů a uskutečnění projektů, které s takovým nadšením prezentují.

MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.

Centrum péče o zažívací trakt

Vítkovická nemocnice, a.s.

Zálužanského 1192/15

703 84 Ostrava

faltprem@centrum.cz


Štítky
Detská gastroenterológia Gastroenterológia a hepatológia Chirurgia všeobecná

Článok vyšiel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 6

2015 Číslo 6
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa