XVIIIth gastroenterology and hepatology days in Hradec Králové and VIIIth international endoscopic workshop


Autoři: O. Urban
Působiště autorů: Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice a. s., Ostrava
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2014; 68(3): 266-267
Kategorie: Různé: zprávy z akcí

Ve dnech 24.–25. 4. 2014 pořádala LF UK a FN Hradec Králové tradiční dvoudenní setkání gastroenterologů a hepatologů. Vědecký a organizační tým řídil stejně jako v minulých letech prof. Jan Bureš. Připravil atraktivní dvoudenní program, který do Výukového centra LF v areálu fakultní nemocnice přilákal 304 účastníků. O ty se dokonale a decentně starala Agentura Voleman.

Odborný program otevřel děkan LF UK v Hradci Králové, prof. Miroslav Červinka, který ve svém krátkém projevu vyzdvihl význam hradecké gastroenterologie pro tamní lékařskou fakultu.

V programu prvního kongresového dne dominoval endoskopický workshop. Jeho hlavním protagonistou byl přední evropský gastroenterolog a endoskopista, člen výboru ESGE, prof. Thierry Ponchon z Lyonu. Rozšířil plejádu špičkových endoskopistů, jejichž umění jsme mohli v Hradci Králové v posledních letech obdivovat. Není žádným tajemstvím, že přijíždějí především za vedoucím hradecké endoskopie, prof. Stanislavem Rejchrtem (obr. 1), se kterým spolupracují v edukační komisi ESGE. Vynikající endoskopické zázemí FN v Hradci Králové představuje optimální prostředí pro demonstraci špičkové endoskopie.

Profesoři Thierry Ponchon a Stanislav Rejchrt v průběhu workshopu.
Fig. 1. Professors Thierry Ponchon and Stanislav Rejchrt during live demonstration.
Obr. 1. Profesoři Thierry Ponchon a Stanislav Rejchrt v průběhu workshopu. Fig. 1. Professors Thierry Ponchon and Stanislav Rejchrt during live demonstration.

Prof. Ponchon byl francouzsky bezprostřední, ve volných chvílích několikrát telefonoval na své pracoviště a zaujatě diskutoval o stavu svých pacientů. Demonstroval dva vrcholné výkony současné terapeutické digestivní endoskopie, a to perorální endoskopickou myotomii (POEM) u mladého pacienta s achalázií jícnu a endoskopickou submukózní disekci (ESD) subkardiálně lokalizovaného povrchového karcinomu žaludku typu 0–IIc. Oba výkony zvládnul s bravurou a velkým didaktickým nadhledem. Ozdobou prvního dne byla jeho přednáška na téma „Polyp characterization (discard policy)“, ve které nastínil posluchačům pravděpodobný vývoj metody kolonoskopie v dalším desetiletí. Lze předpokládat, že s rostoucí diagnostickou přesností optické histologie v průběhu kolonoskopie budou malé polypy pouze vyfoceny a poté endoskopicky sneseny bez potřeby histologického vyšetření.

Další endoskopické výkony demonstrovali (bez titulů): M. Kopáčová, S. Rejchrt, T. Douda, I. Tachecí, J. Cyrany, R. Repák a O. Urban. Interakci s auditoriem zprostředkovali J. Bureš a P. Vítek. Workshop byl dokonale organizován. Indikace k výkonům a terapeutické plány byly precizně prezentovány D. Kohoutovou. Spektrum předvedených výkonů pokrylo celou současnou škálu diagnostické a terapeutické digestivní endoskopie.

Po skončení živého přenosu pokračoval program prvního kongresového dne hepatologicky zaměřenými přednáškami autorů P. Husy, J. Ehrmana, R. Brůhy, A. Krajiny, P. Hůlka, T. Fejfara a P. Trunečky. Druhý kongresový den zazněla sdělení autorů J. Laty na téma hodnocení vědy a autorů B. Fixy, J. Špičáka, M. Lukáše, P. Drasticha, M. Bortlíka, J. Örhalmiho a T. Doudy na téma idiopatické střevní záněty. Následovala sdělení M. Zavorala, I. Tachecího, M. Kopáčové a P. Vítka. Po obědě pokračoval program přednáškami S. Rejchrta, R. Repáka, B. Bunganiče, J. Cyranyho, M. Šenkeříkové a A. Novotného. V poslední sekci přednášeli D. Kohoutová, O. Urban, P. Urbánek a J. Doležal. Kongres uzavřel přednáškou o realimentačním syndromu J. Bureš. Všichni přednášející byli výborně připraveni, tradičně vynikající byly diskuze, na které byl rezervován dostatek času.

Mezi mnoha dalšími zaujala přednáška B. Fixy, kterou v přítomnosti jmenovaného přednesl jeho blízký spolupracovník T. Vaňásek. Seznámila auditorium s jedním směrem bádání o etiologii Crohnovy nemoci. Autor studoval 123 střevních resekátů nemocných operovaných pro Crohnovu chorobu. Pomocí metody PCR byla v postiženém úseku střeva zjištěna přítomnost Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis (MAP) v 58,8 % případů, což bylo statisticky významně častěji než v kontrolním souboru, kde byl MAP prokázán v 15 %. Přednáška vzbudila zaslouženou diskuzi. Bohužel pro pana prof. Bohumila Fixu byla odbornou prezentací poslední. Smutná zpráva o odchodu jednoho z nejváženějších českých gastroenterologů v době krátce po kongresu hluboce zasáhla celou gastro­enterologickou obec.

V průběhu kongresu byl pod taktovkou J. Cyranyho pořádán 3. ročník běhu proti kolorektálnímu karcinomu. Své síly na již tradiční trase kolem řeky Labe změřilo 28 běžců různé úrovně (obr. 2). Nikdo neprohrál.

Účastníci běhu proti kolorektálnímu karcinomu.
Fig. 2. The run against colorectal cancer participants.
Obr. 2. Účastníci běhu proti kolorektálnímu karcinomu. Fig. 2. The run against colorectal cancer participants.

XVIII. ročník hradeckých gastroenterologických a hepatologických dnů je minulostí. Předvedl českou gastroenterologii v nejvyšší kvalitě a ukázal cesty jejího dalšího rozvoje. O tom, co nás na nich potkalo, si řekneme za rok v Hradci Králové.

MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.

Centrum péče o zažívací trakt

Vítkovická nemocnice a. s.

Zalužanského 1195/15, 703 84 Ostrava

ondrej.urban@nemvitkovice.cz


Štítky
Detská gastroenterológia Gastroenterológia a hepatológia Chirurgia všeobecná
Článek Kvíz

Článok vyšiel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 3

2014 Číslo 3
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa