„Single endoscopist“ cholangioskopia (Spyglass) na Slovensku – zavedenie metódy vo Fakultnej nemocnici Trnava


Autoři: J. Ušák 1;  R. Husťak 1;  J. Martínek 2
Působiště autorů: Gastroenterologická ambulancia, Fakultná nemocnica Trnava, SR 1;  Klinika hepatogastroenterologie, IKEM, Praha 2
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2014; 68(3): 261
Kategorie: Diskuzní fórum

Cholangioskopia predstavuje endoskopické vyšetrenie žlčových ciest. ­Indikuje sa k objasneniu rôznorodých stenóz/striktúr biliárneho stromu, eventuálne aj k vyšetreniu pankreatického vývodu. Má významnú úlohu pri stanovení rozsahu malígnych nádorov žlčovodov, umožňuje cielený odber bioptických vzoriek a má zásadnú úlohu pri manažmente inak neriešiteľnej choledocho- alebo hepatikoli­tiázy.

Súčasné možnosti cholangioskopického vyšetrenia nie sú ideálne, od tradičnej techniky „mother-baby“ bolo opustené pre personálnu a logistickú náročnosť a na vývoji ideálneho cholangioskopu sa stále pracuje.

Spyglass (Boston Scientific) predstavuje cholangioskop, pri ktorom samotný endoskopista uskutočňuje kompletné vyšetrenie vrátane odberu vzoriek alebo litotrypsie. Zariadenie sa skladá z jednorazového spy-endo­skopu, ktorý sa zavádza cez kanál bežne používaného terapeutického endoskopu do žlčových ciest. Ďalšou neoddeliteľnou súčasťou systému je fibrooptické vlákno, ktoré je viackrát použiteľné (15–20 výkonov). Cholangioskopický obraz je zobrazovaný na samostatnej obrazovke. Súčasťou systému je aj zdroj svetla a pumpa k instilácii vody. Spyglass je s úspechom používaný na celom svete, v ČR je k dispozícii na štyroch pracoviskách.

Na Slovensku bola možnosť priamej cholangioskopie doteraz obmedzená. Je preto pozitívnou správou, že v marci tohto roku bola vo FN Trnava na jej ­Internej klinike zavedená metóda Spyglass do skúšobnej prevádzky a následne v apríli bol Spyglass oficiálne uvedený do prevádzky tak, že je k dispozícii všetkým indikovaným pa­cientom z celého Slovenska.

Dňa 6. 3. 2014 bol Spyglass uvedený do skúšobnej prevádzky, kedy sa pracovného dňa okrem iných zúčastnil aj primár dr. O. Urban z Vítkovickej nemocnice v Ostrave, ktorý má s touto metódou veľké skúsenosti. Pracovnému dňu predchádzala návšteva trnavských endoskopických sestier vo Vítkoviciach za účelom oboznámenia sa so zariadením, obsluhou i očistou. Primár Urban spolu s doc. Martínkom uskutočnili dve vyšetrenia vrátane odberu bioptických vzoriek.

Dňa 24. 4. 2014 bola v rámci work­shopu v Trnavskej nemocnici ­oficiálne spustená prevádzka Spyglassu. Hlavným hosťom bol prof. J. Špičák, ktorý má taktiež s cholangioskopiou tohto typu veľmi bohaté skúsenosti. Po úvodnej prednáške nasledovalo vyšetrenie dvoch pacientov vrátane odberu bioptických vzoriek. Workshopu sa zúčastnili aj ďalší odborníci, mimo iných aj dr. ­Pekárková, dr. Pekárek, dr. Veseliny a ďalší.

Spyglass je teda k dispozícii i slovenským pacientom, ktorým doteraz neostávalo nič iné, než v indikovaných prípadoch podstúpiť vyšetrenie v zahraničí.

Zavedenie spyskopu (modrá farba) do terapeutického kanála endoskopu.
Fig. 1. Introduction of spyscope (blue) into the terapeutic channel of an endoscope.
Obr. 1. Zavedenie spyskopu (modrá farba) do terapeutického kanála endoskopu. Fig. 1. Introduction of spyscope (blue) into the terapeutic channel of an endoscope.

Prim. Urban, prof. Danai (prednosta Chirurgického odd. FN Trnava) a doc. Martínek pri uvadzaní spyglassu do skušobnej prevádzky.
Fig. 2. Dr. Urban, Prof. Danai (Head of Surgery in Trnava) and Ass. Prof. Martínek during introduction of spyglass into the clinical use.
Obr. 2. Prim. Urban, prof. Danai (prednosta Chirurgického odd. FN Trnava) a doc. Martínek pri uvadzaní spyglassu do skušobnej prevádzky. Fig. 2. Dr. Urban, Prof. Danai (Head of Surgery in Trnava) and Ass. Prof. Martínek during introduction of spyglass into the clinical use.

Prof. Špičák pri realizácií spyglassu.
Fig. 3. Prof. Spicak performing spyglass.
Obr. 3. Prof. Špičák pri realizácií spyglassu. Fig. 3. Prof. Spicak performing spyglass.

MUDr. Ján Ušák, PhD.

Gastroenterologická ambulancia FN Trnava

A. Žarnova 11, 917 75 Trnava

jan.usak@gmail.com


Štítky
Detská gastroenterológia Gastroenterológia a hepatológia Chirurgia všeobecná
Článek Kvíz

Článok vyšiel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 3

2014 Číslo 3
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa