Moje lékárna pečuje nejen o seniory


Autoři: K. Šlegr
Vyšlo v časopise: Čes Ger Rev 2010; 8(1-2): 61-62

Na začátku je nutné krátce zrekapitulovat vývoj, význam a smysl celého projektu Moje lékárna. Jde o sdružení nezávislých lékáren v individuálním vlastnictví, ve kterém je nyní více než 240 lékáren po celé České republice. Toto sdružení nemá nic společného s názvem „moje“, s podobnými projekty nebo sdruženími a vystupuje samostatně. Globalizace nejen lékárenského trhu je v poslední době agresivní a nezbývá než se tomu přizpůsobit. Základem spolupráce lékáren nejsou jen ekonomické důvody.

S celým tímto projektem je od začátku spojena specifická edukace a veřejný webový portál www.mojelekarna.cz. Na tomto portále se prezentují lékárny projektu a maximální důraz je kladen na poradenství, informovanost (jsou zde např. seznamy všech zdravotnických zařízení) a troufáme si říct, že i na edukaci veřejnosti. Je zde ke stažení řada letáků, které jsme připravili ve spolupráci s Českou gerontologickou a geriatrickou společností (ČGGS), nabízíme možnost laického testování nejčastějších poruch a především poradnu, která vznikla za spoluúčasti lékařů a je zaměřena na poradenství u méně závažných diagnóz. Tato poradna nemá za cíl navést čtenáře do e-shopu (jako většina obdobných webů), ale je směrována na informace o onemocnění a produktech samoléčby, na specifikaci situace, v níž je třeba vyhledat lékaře a doporučená opatření a řadu dalších informací.

Spolupráce s ČGGS trvá již takřka tři roky a nesmírně si jí vážíme. Díky této spolupráci byla připravena řada seminářů a lékárnický kongres „Moje lékárna pečuje o seniory“. Aktuální témata pravidelně probíráme na těchto seminářích, abychom zajistili odbornou připravenost zaměstnanců lékáren. Např. MUDr. Božena Jurašková, Ph.D., svou přednáškou na Lékárnickém kongresu věnovanou úskalí farmakoterapie a problematice výživy ve stáří s nadhledem a na základě rozsáhlých zkušeností z praxe upozornila na řadu možných problémů výživy a farmakoterapie ve stáří (obr. 1). Paní PhDr. Eva Jarolímová se ve své přednášce zaměřila na specifické komunikační techniky a dovednosti v péči o geriatrického pacienta a na jeho psychologii (obr. 2). Protože řada věcí připravovaných ve spolupráci s projektem může zapadat do koncepce gerontologie jako medicínského oboru, věnovala se velká pozornost i této problematice. Paní doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., se věnovala změnám v koncepci gerontologie a geriatrie a možnému vlivu této koncepce na oblast lékárenství (obr. 3). Přednáška byla velmi zajímavá a byla doplněna o aktuální dění v oboru nejenom u nás, ale i v Evropě. Paní doc. Holmerová se totiž těchto jednání účastní a její informace jsou založeny na její vysoké aktivitě v této oblasti. Další část přednášky byla věnována duševním a degenerativním onemocněním, které se stávají závažnějšími než onkologická a kardiovaskulární onemocnění.

Obr. 1. Prim. MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
Prim. MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.

Obr. 2. PhDr. Eva Jarolímová.
PhDr. Eva Jarolímová.

Obr. 3. Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Z tohoto pohledu je pochopitelné a potěšitelné, že se Alzheimerova nemoc zařadila mezi evropské priority a v poslední době je snaha řešit tuto problematiku i u nás. Podle říjnového usnesení vlády by se situace i v ČR měla v budoucnu změnit. „Plán Alzheimer“ by měl napomoci nejen nemocným, ale i jejich rodinám a blízkým. Na společné tiskové konferenci 26. 10. 2010 jsme se snažili upozornit na tuto problematiku i veřejnost prostřednictvím tisku. Na prvním místě je důležitá informovanost veřejnosti a lidé se musí přestat ostýchat o stáří a demenci mluvit.

Než se ale tyto vládní záměry podaří uskutečnit v praxi, může se řada rodin dostat do situací, ve kterých si nebudou vědět rady. A právě projekt Moje lékárna může být nápomocen svým napojením na projekt Dny paměti, kde odborníci z České alzheimerovské společnosti zdarma otestují kognitivní funkce a poradí, kam se dál obrátit. Rádi bychom v lékárnách Moje lékárna vytvořili konzultační místa pro seniory, a proto v lékárnách projektu naleznete řadu letáků se seniorskou tématikou včetně rad při péči o pacienty s Alzheimerovou chorobou. Také jsme v rámci kvalifikovaného poradenství v lékárnách připravili možnost posouzení rizika vzniku deprese, kognitivních poruch a posouzení soběstačnosti u seniorů. Tímto testováním se snažíme ve spolupráci s Českou gerontologickou a geriatrickou společností upozornit naši veřejnost na závažnost problematiky, např. paměti, a na skutečnost, že paměť je stejně dobře měřitelná jako ostatní funkce (krevní tlak, hladina krevního cukru či tuků a podobně). Paměť měříme pomocí testů, které představují velmi citlivý nástroj. Rádi bychom v našich proškolených lékárnách napomohli při vyhledávání rizikových osob a cíleně je směřovali na kontaktní místa Dny paměti a do ordinací lékařů. Na základě doporučení a konzultace s odbornou společností se budou lékárníci snažit připravit tyto osoby na specializované vyšetření. V souvislosti s tímto je připravena v lékárnách i on‑line poradna pro seniory i jejich rodiny garantovaná odborníky z gerontologie.

Chceme ale umět poradit i ve zdánlivých maličkostech, které mohou výrazně ovlivnit život seniora i jeho rodiny. Sem patří sociální oblast, ale i upozornění na nebezpečí pádů a ochrana proti nim, bezpečí domova a další. Připravujeme i šíření informačních materiálů pro seniory a pomůcek ve spolupráci s ČGGS.

Ve snaze zvýšit kvalitu poradenství ve svých lékárnách lékárníci sítě Moje lékárna nabízí i další možnosti kvalifikovaného poradenství spočívající v posouzení rizika např. deprese, rizika kardiovaskulárního onemocnění a posouzení soběstačnosti u seniorů. Deprese také významně zhoršuje kvalitu života lidí, a to nejen ve vysokém věku. Deprese je onemocněním, které je zejména ve stáří časté, přináší zhoršení kvality života i zhoršení soběstačnosti. U starších lidí se vyskytují netypické obrazy deprese – může se jednat „jen“ o apatii, zanedbávání péče o sebe, nechuť ke dříve obvyklým činnostem. Tyto „mírné“ deprese však mají velmi významný vliv jak na kvalitu života, tak na zdravotní stav.

Projekt Moje lékárna je dobrým příkladem mezioborové spolupráce v péči o seniory se snahou upozornit na problémy seniorů a napomoci při jejich řešení.

Pozn. red.: Jedná se o nerecenzovaný příspěvek.

MGR. KAREL ŠLEGR

ZA PROJEKT MOJE LÉKÁRNA

KAREL.SLEGR@MOJELEKARNA.CZ


Štítky
Geriatria a gerontológia Praktické lekárstvo pre dospelých

Článok vyšiel v časopise

Česká geriatrická revue

Číslo 1-2

2010 Číslo 1-2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa