Česká geriatrická revue - Informácie o časopise

Informace o časopisu

Česká geriatrická revue je odborným časopisem České gerontologické a geriatrické společnosti. Je vydáván od roku 2003.

Tematicky je časopis zaměřen na oblast gerontologie a geriatrie.

 • zkratka pro citování: Čes Ger Rev
 • jazyk periodika: čeština, slovenština, angličtina
 • ISSN: 1214–0732, ISSN pro on-line přístup 1801–8661
 • v časopise jsou uveřejňovány:
  • původní práce
  • přehledné referáty a kazuistiky
  • doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu z oblasti geriatrie
  • zprávy z odborných akcí

Časopis je uveřejněn na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, schváleném Radou pro výzkum a vývoj vlády CR, a je excerpován v databázích Bibliographia medica čechoslovaca a Index Copernicus.

Časopis je od roku 2012 vydáván pod názvem Geriatrie a Gerontologie

Redakční rada

Vedoucí redaktorka:

prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.

Odpovědná redaktorka:

prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc.

Členové redakční rady:

doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D.
doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSc.
prof. prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.
prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSs.
doc. MUDr. Pavel Weber, CSc.

Členové redakčního kruhu:

as. MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.
prim. MUDr. Anna Neradová
prim. MUDr. Ivo Bureš
prim. MUDr. Alena Jiroudková
prof. MUDr. Ladislav Volicer, CSc.
doc. MUDr. Štefan Koval, Ph.D.

Předplatné

Předplatné jednoho ročníku časopisu Česká geriatrická revue činí 420 Kč (20 eur).

Členové České gerontologické a geriatrické společnosti dostávají časopis zdarma.

Předplatitelé ze Slovenské republiky mohou využít platby převodem na slovenský bankovní účet (v EUR).

Časopis objednávejte na adrese: predplatne@ambitmedia.cz.

Pokyny pro autory

Kontakt

Vydavatel:

Ambit Media, a. s.
Klicperova 604/8
150 00 Praha 5
tel.: +420 222 352 573
fax: +420 222 352 572
e-mail: info@ambitmedia.cz
web: www.ambitmedia.cz
IČ: 274 22 160
DIČ: CZ27422160

Adresa redakce:

Ambit Media, a. s.
Media Hall
Bidláky 20
639 00 Brno
tel.: +420 533 337 311
fax: +420 533 337 312

Vedoucí redaktor:

prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.

Odpovědná redaktorka:

Bc. Gabriela Gubíková
gabriela.gubikova@ambitmedia.cz

Inzerce

Alexandra Manová
alexandra.manova@ambitmedia.cz

Grafické zpracování

Miroslav Chudík

Zkratka pro citace

Čes Ger Rev

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa