Úvodní slovo


Autoři: I. Holmerová
Vyšlo v časopise: Čes Ger Rev 2009; 7(2): 55-56

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

první výtisky tohoto druhého čísla dostanou účastníci Pražských gerontologických dnů a poštou je obdrží členové České gerontologické a geriatrické společnosti.

Chtěla bych se zamyslet nad současným stavem gerontologie a geriatrie a rekapitulovat první „poločas“ volebního období výboru České gerontologické a geriatrické společnosti. Jaké máme za sebou období a jaká je situace nyní?

Připomenu jen, že tento úvodník píšu 3. května 2009, tedy v době, kdy je ministryně zdravotnictví ing. arch. Daniela Filipiová již ministryní vlády v demisi, kdy očekáváme (velmi pravděpodobné) jmenování nové ministryně zdravotnictví paní Mgr. Dany Juráskové, Ph.D., MBA. Toto upřesnění je důležité nikoli pro čtenáře aktuálního čísla, ale zejména pro čtenáře budoucí, neboť je obecně známo, že změny na postu ministra zdravotnictví jsou časté, a proto není od věci si vždy připomenout momentální zastoupení na nejvyšším místě našeho rezortu. Funkční období paní ministryně Filipiové následovalo (od konce ledna letošního roku) po částečné rekonstrukci vlády, jejíž součástí bylo také odvolání ministra zdravotnictví MUDr. Tomáše Julínka, MBA. V době působení ministra Julínka, dokonce již téměř před rokem, v červnu 2008 byly zveřejněny výsledky a závěry projektu Kulatý stůl k problematice budoucího financování zdravotní péče. Výsledky tohoto projektu a jeho analýz jednoznačně prokázaly, že jedním z největších problémů, kterými se zdravotnictví České republiky bude muset zabývat, a to i s ohledem na svou udržitelnost, je právě problematika stárnoucí populace a chronických onemocnění. Na problematiku stárnutí a dlouhodobé zanedbání problematiky nejen geriatrie, ale také velmi úzce navazující problematiky dlouhodobé a komunitní péče ukazovaly mimo jiné také četné zkušenosti občanů. V červenci minulého roku se dokonce vzedmula vlna mediálního zájmu, která (v důsledcích nakonec nepříliš vydařeně) zasáhla právě segment dlouhodobé péče a léčebny pro dlouhodobě nemocné. Dle výše uvedených a dalších faktů by se mohlo zdát, že ministr zdravotnictví evropské země se bude o problematiku geriatrie nějakým způsobem zajímat. Že se pokusí alespoň prostředky, které má k dispozici, o zlepšení postavení tohoto oboru, o nápravu nerovností, které se po léta vyvíjely. Nebylo tomu tak. Naopak. Pan ministr Julínek se rozhodl na geriatrii zanevřít. Osobně a neodklonitelně, z neznámých důvodů. Na obor, na seniory, na lidi s demencí (přestože Alzheimerova choroba se stala prioritou francouzského předsednictví Evropské unie). Po volbách prohraných zřejmě také v důsledku nevydařené a neuvěřitelně špatně komunikované reformy zdravotnictví, kdy již všichni v blízkém či dalekém okolí věděli, že pan ministr je další z řady odstupujících či odvolaných ministrů zdravotnictví (a zařadí se tak do početné galerie fotografií na chodbě ministerstva před svým dosavadním sekretariátem) –  pan ministr to dosud nechápal a sveřepě se bránil jakékoli komunikaci na téma geriatrie. Škody tohoto postoje se zdály nedozírné. Geriatrie byla vyřazena ze seznamu základních oborů, geriatrická zařízení nebyla v připravované legislativě adekvátně zastoupena, zdravotní péči v ústavech sociálních služeb by mohl dle návrhu zákona poskytovat kdokoli… Většina z těchto škod byla naště­s tí napravena po zásahu vicepremiéra a ministra práce a sociálních věcí RNDr. Petra Nečase, kterého jsem požádala o naléhavou pomoc a opakovaně jsme s ním s prof. Kubešovou jednaly. Poté, co do úřadu nastoupila paní ministryně Filipiová, deklarovala od počátku svého funkčního období nejen svůj zájem o problematiku našeho oboru, ale také podporu geriatrie a řešení problémů souvisejících s dlouhodobou péčí. Ministerstvo práce a sociálních věcí pracovalo na přípravě „seniorského balíčku“ dle doporučení Rady vlády pro seniory a stárnutí populace a zejména Národního programu přípravy na stárnutí. Ministerstvo zdravotnictví zařadilo do programu postgraduálního vzdělávání nejen geriatrii jako základní obor, ale také medicínu dlouhodobé péče jako certifikovaný kurz. Paní ministryně slíbila nápravu v alokaci prostředků na rezidenční místa. Program aplikovaného výzkumu se dle návrhu Ministerstva zdravotnictví také více zaměřil na problematiku gerontologie a geriatrie. Byla ustavena mezirezortní expertní skupina k dlouhodobé péči… Skeptik by řekl: „Příliš dobré, aby to mohlo trvat dlouho“. Tak se i stalo. Paní ministryně Filipiová bude pravděpodobně předávat svůj úřad 8. května. Nicméně věříme, že nastupující paní ministryně bude k našemu oboru vstřícná. Mělo by tomu tak být, protože ošetřovatelství a gerontologie jsou dva důležití partneři v péči o naši stárnoucí generaci. Velký potenciál má jistě i spolupráce těchto oborů v oblasti výzkumu, veřejného zdravotnictví, vzdělání a podobně.

Uplynulé dva roky byly obdobím, kdy o sobě naše společnost nechávala vědět jak prostřednictvím komunikace s médii, tak svými publikacemi. Je mi potěšením, že vám mohu oznámit, že výbor společnosti rozhodl na svém březnovém zasedání v Brně, že v tomto roce bude (v rámci Pražských gerontologických dnů) udělena poprvé cena za vědecké publikace v oboru mladým gerontologům. Laureátkami jsou MUDr. Dana Hrnčiariková, Ph.D. z Gerontologické a metabolické klinicky v Hradci Králové a MUDr. Hana Vaňková z Gerontologického centra v Praze. Obě autorky se mimo jiné ujaly „Sekce mladých gerontologů“, která bude spolupořádat v červnu letošního roku další z již tradičních metodologických kurzů (první dva ročníky pořádala Fakulta humanitních studií UK v Praze).

Letošní Pražské gerontologické dny přinesou také oživení v další sekci naší společnosti. Sociální a právní sekce České gerontologické a geriatrické společnosti (která byla již před několika lety výborem formálně ustanovena) koordinovaná JUDr. Danielou Bruthansovou bude garantem programu prvního dne Pražských gerontologických dnů.

Naše společnost pořádala letos i v minulém roce také pravidelné tiskové konference k aktuální problematice související se stárnutím populace. Na tyto úterky v Esplanade si novináři již zvykli a čerpají z nich informace.

Kromě současné webové prezentace společnosti www.cggs.cz vytváříme také virtuální knihovnu www.geriatrie.cz. Zde najdete ně­kte­ré důležité dokumenty, publikace i materiály z tiskových konferencí. Stránky jsou však zatím stále ve výstavbě, takže prosíme o shovívavost –  ale zejména o pomoc a zasílání zajímavých informací či publikací.

Poslední téma, o kterém bych se chtěla zmínit, je evergreenem mých úvodníků a zpráv. Jedná se o zaslání e‑mailové adresy. Přestože počet členů naší společnosti se postupně zvyšuje, počet e‑mailových adres zůstává stále stejně nízký a čas od času ně­kte­ré neaktuální adresy musíme ze seznamu pro jejich nefunkčnost vyřadit. Jak jsem již předeslala, Česká geriatrická revue je jedinou poštovní zásilkou, kterou jsme (event. s vloženými přílohami) schopni zasílat členům naší společnosti. V době webových stran a elektronické pošty dáváme jednoznačně přednost elektronické komunikaci, která je navíc daleko pružnější a umožňuje téměř neomezené zasílání informací i různých dokumentů.

Až mi dojde Česká geriatrická revue do poštovní schránky, zašlu všem členům naší společnosti, kteří mi zaslali svou e‑mailovou adresu znovu známý „testovací e‑mail“, který bude znamenat, že naše elektronická komunikace funguje. Tento e‑mail bude takto zřetelně nazván. Pokud jej nedostanete, znamená to, že nemám Vaši elektronickou adresu –  a prosím Vás, abyste mi ji zaslali na níže uvedenou e‑mailovou adresu.

Děkuji Vám za spolupráci a těším se na další a také na setkání na Pražských gerontologických dnech, jejichž aktualizovaný program najdete na www.alzheimer.cz.

Vaše Iva Holmerová, předsedkyně ČGGS
Iva.Holmerova@gerontocentrum.cz


Štítky
Geriatria a gerontológia Praktické lekárstvo pre dospelých

Článok vyšiel v časopise

Česká geriatrická revue

Číslo 2

2009 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa