Zemřel profesor Vladimír Balaš


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2017; 156: 228
Kategorie: Osobní zprávy

Ve věku 93 let zemřel význačný představitel poválečné československé chirurgie prof. MUDr. Vladimír Balaš, DrSc.


Vladimír Balaš se narodil 3. února 1924 v Čechohradu na Ukrajině v české rodině. Medicínu začal studovat již v Sovětském svazu. V roce 1943 ho povolali do Sovětské armády, přihlásil se do československé jednotky generála Svobody, v roce 1944 byl vyslán na pomoc Slovenskému národnímu povstání. Válku absolvoval jako prostý voják-samopalník, denně se setkával se smrtí. Později, v 50. letech, celých 18 měsíců pracoval v Koreji jako zástupce chirurgického oddělení nemocnice ČsČK.

Po válce pokračoval ve studiu na Lékařské fakultě UK v Praze, po jejím absolvování odešel do pohraničí, kde působil 4 roky na chirurgických odděleních v České Lípě a Mostě. V roce 1951 nastoupil na I. chirurgickou kliniku FVL UK (dnešní 1. LF UK), kde působil mezi lety 1975‒1989 jako přednosta, v 70. letech krátce vedl i II. chirurgickou kliniku.

V roce 1961 obhájil kandidátskou disertační práci, habilitační práci pak v roce 1964 a doktorskou disertační práci v roce 1973; v roce 1970 byl jmenován mimořádným profesorem. Prof. Balaš patřil k prominentům minulého režimu v oblasti zdravotnictví, kromě politických funkcí (člen České národní rady – 1970–1990) byl děkanem FVL UK v letech 1970‒1985.

Hlavním odborným zájem profesora Balaše byla chirurgie slinivky břišní, jater a chirurgická léčba portální hypertenze. Stal se předním odborníkem v této oblasti i ve světovém měřítku, v řadě okolních zemí zaváděl složité operace, získal mnoho zahraničních významných ocenění. Publikoval řadu prací a monografií jak v českém, tak anglickém jazyce. Jeho odbornost a také válečné zkušenosti mu umožnily jako jednomu z mála chirurgů pokrýt prakticky celé spektrum chirurgických diagnóz a operačních výkonů. Byl nezpochybnitelně vynikajícím chirurgem a diagnostikem. Vytvořil optimální a bezpečné operační týmy pro vysoce specializované chirurgické diagnózy a výkony. Významně posílil a uspořádal též výuku chirurgie.

Během svého působení na I. chirurgické klinice se zasloužil o výstavbu nového operačního traktu a rekonstrukci lůžkových oddělení, čímž budova kliniky dostala nový vzhled. Při oslavách stého výročí kliniky uspořádal Pražské chirurgické dny – toto mezinárodní setkávání chirurgů se koná každoročně dodnes.

Prof. Balaš, byť problematická osobnost, nepochybně patří k velkým postavám 1. lékařské fakulty UK a české medicíny.

redakce


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa