Přednáškové večery Spolku českých lékařů (září 2017)


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2017; 156: 168
Kategorie:

Přednáškové večery Spolku českých lékařů v Praze od 17.00 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31. Více informací: www.scl-praha.cz

Hradcův večer Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

18.září 2017

Diagnostický a prognostický význam biomarkerů u uro-onkologických onemocnění

 • Hanuš T. Úvod
 • Čapoun O. Význam biomarkerů u karcinomu prostaty
 • Soukup V, Pešl M. Význam biomarkerů u karcinomu močového měchýře
 • Sobotka R. Význam biomarkerů u karcinomu ledviny

Slavnostní večer k 50. výročí založení Chirurgické kliniky 2. LF UK a FN Motol

25. září 2017

 • Hoch J. Chirurgická klinika v běhu času
 • Bavor P. Tyreoideální chirurgie – jak se změnila za 50 let?
 • Martínek L. Kontroverze chirurgické léčby karcinomu rekta
 • Kocián P. ERAS – akcelerovaná péče – komu a kdy?
 • Měšťáková S. Chirurgie a plastická chirurgie v léčbě karcinomu prsu
 • East B. Nanomateriály v chirurgii

Padovcův večer Gynekologicko-porodnické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady

2. října 2017

Prevence a léčba 2N ovaria – kam kráčíme

 • Velíšková M. Epidemiologie
 • Hruda M. Patogeneze nové teorie – co přináší pro kliniku v praxi
 • Drochýtek V. Hereditární ovariální nádory - management
 • Pichlík T. Komplexní onkologická léčba dnes a zítra

Hořejšího večer Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze

9. října 2017

 • Francová I, Koucký M, Hrbáčková H, Malíčková K. Deficience lektinové dráhy aktivace komplementu v těhotenství
 • Malíková I. Ovlivnění hemostázy při užívání přímých inhibitorů koagulace (DOAC)
 • Kvasnička T, Zenahlíková T, Brzežková R. a kol. Význam monitorace nových antikoagulancií v klinické praxi
 • Pavlišová L. a kol. Význam molekulárně-cytogenetického vyšetření u mnohočetného myelomu
 • Kupidlovská L. Fulminantní sepse Capnocytophaga canimorsus
 • Vaníčková Z. Postavení dechových testů v diagnostice laktózové intolerance a bakteriálního přerůstání v tenkém střevě
 • Vachtenheim J, Vlčková K. Regulace exprese survivinu pomocí Hedgehog/GLI2 signální dráhy v nádorových buňkách

Přednáškový večer Chirurgické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

16. října 2017

Reoperace v chirurgii

 • Fanta J. Úvod
 • Horák P, Marvan J, Fanta J. Retorakotomie pro malignity plic a hrudní stěny
 • Antoš F, Marx J, Kopic J. Reoperace po HIPEC výkonech
 • Šlauf P, Bartoška P, Žižková T. Reoperace pro anorektální píštěle
 • Marx J, Drs A, Fulík J. Operace recidivujících kýl

Eiseltův večer I. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

23. října 2017

Hematologie a hematoonkologie ve stáří

 • Trněný M. Úvod
 • Stopka T. Změny hematopoeze s věkem
 • Haber J. Incidence a příčiny anémie ve stáří
 • Jonášová A. Myelodysplastický syndrom a akutní leukémie jako nemoc starších nemocných
 • Špiška I. Mnohočetný myelom
 • Špaček M. Lymfomy a chronická lymfocytární leukemie
 • Pytlík R. Transplantace krvetvorných buněk u starších pacientů

Šiklův večer Ústavu patologie 1. LF UK a VFN v Praze

30. října 2017

Význam a využití speciálních metod v patologii

 • Dundr P. Speciální metody v patologii
 • Hůlková H. Význam elektronové mikroskopie
 • Jakša R. Význam imunohistochemických metod
 • Gregová M. Význam fluorescenční in situ hybridizace
 • Němejcová K, Tichá I. Význam molekulárního testování

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa